خلاصه مباحث شهرسازی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

Urban issues Summary

دانلود خلاصه مباحث شهرسازی

خلاصه مباحث شهرسازی شامل 93 صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، پایان نامه و … می باشد.

فهرست مطالب:

شهر و شهرنشيني

تعريف شهر

جايگاه شهرهاي ايران در نظام سلسله مراتب شهرهاي خاورميانه

تحول شهرنشيني در ايران

توزيع جغرافيائي جمعيت شهري

نسبت شهرنشيني

توزيع استاني جمعيت شهرنشين

نظام سلسله مراتب شهرها

تراكم در شهرها

اداره شهرها

سير مديريت شهري درايران

اهداف مديريت شهري

سازمانهاي دولتي مرتبط بامقوله مديريت شهري در ايران

الگوهاي اداره شهر در كشورهاي ديگر

الگوي شهردار ـ شورا

الگوي كميسيوني هيئتها و كميسيونرها

الگوي مدير شهر (شورا ـ مديرشهر)

درجه شهرداريهاي كشور

پايتخت‌هاي ايران

پايتخت‌هاي ايراندر دورانباستان

پايتخت مادها

پايتخت هخامنشيان

پايتخت اشكانيان

پایتخت ساسانیان

پايتخت‌هاي ايران در دوران پس ازاسلام

پايتختهاي قرون اوليه اسلامي (قبل از ايلخانيان)

پايتخت ايلخانيان مغول

پايتخت صفويان

پايتخت افشاريان

پايتخت زنديان

تهران، پايتخت قاجاريه، پهلوي و جمهوري اسلامي

تهران در عصر قاجار

تهران در عصر پهلوي

تهران در دوران پس از انقلاب اسلامي

انتقال پايتخت

سبك‌هاي شهرسازي درايران

سبكهاي شهرسازي در دوران قبل از اسلام

ميان سبك پارسي ـ هلني (قرن سوم ق .م.)

 سبك پارتي (قرون سوم ق، م، تا قرن هفتمميلادي)

سبكهاي شهرسازي در دوران اسلامي

سبك خراساني (قرن يكم تا قرن چهارم هـ.ق.)

سبك رازي (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ.ق.)

سبك آذري (قرن هفتم تا قرن يازدهم هـ.ق.)

مكتب اصفهان (قرن يازدهم تاشروع قرن سيزدهم هـ .ق.)

سبك تهران (اوايل قرن سيزدهم تا سال 1299 هـ.ش.)

الگوي تهران (1300 هـ .ش. تا 1357 هـ.ش.)

عملكرد و موقعيت استقرار شهرها

نقش و عملكرد شهرها

شهرصنعتي

نقش بازرگاني

شهرهاي مرحله‌اي و مكاره‌اي

شهر نظامي

شهر فرهنگي

شهر توريستي – تفريحي

شهر معدني

شهر خوابگاهي

ساختار شهرها(اجزاي اصلي شهرها)

مسکن

تعريف مسكن وانواع آن

روند سياستگذاري مسكن درايران

شاخص هاي مسكن

كيفيت واحدهاي مسكوني

قدمت واحدهاي مسكوني

نحوه تصرف واحدهاي مسكوني

قيمت زمين و مسكن

خانوار در واحد مسكوني

نفر در اتاق

اتاق در واحد مسكوني

نفر در واحد مسكوني

شبکه معابر

شبكه هاي ارتباطي

سيستم شعاعي

سيستم شطرنجي

سيستم حلقوي (رينگ سيستم)

 سيستم ارگانيك

فضای سبز

انواع فضاهاي سبز

عملكردهاي فضاي سبز

استانداردهاي فضاهاي سبز

شهرسازي در ايران

گرايش هاي شهرسازي

برنامه ريزي شهري

طراحي شهري

جايگاه برنامه ريزي و طراحي شهري در نظام برنامه ريزي ايران

آرمانشهر درانديشه ايراني

انديشه آرمانشهريدر ادوار مختلف

ساختار كالبدي ورجمكرد

اصول طراحي فضاهاي شهري در ايران

 اصل پيوستگي فضايي

اصل هم پيوندي عناصر شهري و واحدهاي مسكوني

اصل محصور كردن فضا يا محصوريت

خلاصه مباحث شهرسازی

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :