مقاله كاربري فضاي تفريحي و باز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » برنامه ریزی شهری  »  مقاله كاربري فضاي تفريحي و باز

Recreational and open space uses paper

مقاله كاربري فضاي تفريحي و باز

فراغت:

 مجموعه‌‌اي از اشتغالهايي است كه فرد كاملاً براي استراحت و رضايت خاطر خود و يا براي تفريح يا به منظور توسعه آگاهي‌‌ها و يا فراگيري غير انتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبانه بعد از رهايي از الزام‌‌هاي شغلي، خانوادگي و اجتماعي به آن مي‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهي ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعاليت هاي فراغتي به 6 دسته زير تقسيم ميگردد كه شامل طبقه بندي عمومي فعاليت فراغتي و تفريحي است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعاليت هاي اجتماعي  3 ) فعاليت هاي فرهنگي ، آموزشي   4 ) فعاليت هاي ورزشي  5  ) فعاليت تفريح وگردش  6 ) توريسم و مسافرت ( مهديزاده ، 1380 )

بخشي از اين فعاليت ها در درون شهر و بخشي در بيرون از شهر و قسمتي در درون منزل صورت مي گيرد .

 –

فهرست مطالب

مقدمه : 2

فراغت: 2

نقش و وظيفه شهرداري در برنامه ريزي و مديريت فضاي فرهنگي و تفريحي : 3

وظيفه شهرداري در احداث و مديريت زمينهاي بازي : 3

نقش و وظيفه شهرداري در ساماندهي تفرجگاه هاي پيرامون شهري : 3

1 – فضاهاي بازي: 4

1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهاي بازي : 5

2-1 – طبقه بندي زمينهاي بازي : 6

3ـ 1 ـ معيارهاي مكان يابي و توزيع فضاهاي بازي : 8

4ـ1ـ معيارهاي برنامه ريزي فضاهاي بازي : 10

5ـ1ـ اصول طراحي و مديريت فضاهاي بازي : 11

تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهرها: 13

2ـ 1 ـ طبقه بندي تفرجگاههاي طبيعي : 14

3ـ1 ـ اصول كاربري و استفاده از تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهري: 16

الگوي چشم انداز فضاهاي طبيعي : 18

فضاهاي موازنه اكولوژيكي : 19

منابع و ماخذ : 25

مقاله كاربري فضاي تفريحي و باز

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]