دانلود تحقیق در زمینه حاشیه نشینی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  دانلود تحقیق در زمینه حاشیه نشینی

Research on marginalization

دانلود تحقیق در زمینه حاشیه نشینی – مقاله

با فرمت word و در 5 فصل-بدون فهرست و منابع می باشد.

فصل اول:کليات
مقدمه

حاشيه نشيني)1(و زاغه نشيني پديده اي است که بعد از انقلاب صنعتي همراه با توسعه شهرها در کشور هاي پيشرفته و سپس در ممالک در حال توسعه،گسترش بيشتري يافته و در حال حاضر نيز ادامه دارد.رشد و توسعه اين روند در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم و در دوره هاي اخير نياز به جايگاه ويژه اي در برنامه ريز يهاي ملي منطقه اي و شهري دارد.
افزايش جمعيت، انقلاب صنعتي،توسعه شهر نشيني،مهاجرت،به ويژه مهاجرت هاي روستا-شهر-عدم برنامه ريز يهاي صحيح اقتصادي،تبعيض نژادي،مذهبي از جمله عواملي هستند که زمينه هاي لازم جهت تکوين و تکميل اين پديده را فراهم ساخته اند)2(
2-ر.ک دکتر م عزيز پور بحثي پيرامون حاشيه نشيني-نشريه دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز ص  134
حاشيه نشيني به مفهوم امروزين آن کشورهاي پيشرفته جهان بوجود آمد و با صدور برنامه هاي اقتصادي اين گونه کشورها تحت عنوان برنامه هاي رشد و توسعه در کشورهاي جهان سوم گسترش يافت.
پيامد رشد صنعتي کشورهاي غربي موجب بروز مسائل و مشکلات فراواني شد که يکي از انها حاشيه نشيني است.
براي ميليونها فقير ساکن در کشورهاي در حال توسعه ، مناطق شهري همواره وسيله اي براي بهبود کيفيت زندگي و محيط ميباشد. اين موضوع همراه با بدتر شدن شرايط زندگي در مناطق روستايي،جريان قابل ملاحظه اي از مهاجرت از روستا به شهر را به ويژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است.مسایل و مشکلاتي که مهاجران شهري با آن روبرو هستند.در زمانها و شرايط مختلف است ولي اولين و پيچيده ترين مشکلي که از بدو ورود به شهر و تا مدت طولاني با آن مواجه هستند، دسترسي به مسکن مناسب مي باشد
از دهه 1960،رشد بي سابقه شهر نشيني و افزايش فقر و تشديد مساله مسکن در اغلب شهرهاي کشورهاي جهان سوم،توجه ويژه سازمانهاي دولتي را به اين مساله و مشکل شهري معطوف نمود. فقر کاملا”بر توسعه بين المللي قرن بيست و يکم تاثير گذاشته و بيشتر مناطق شهر نشين جهان را متاثر کرده و با بي تفاوتي سازمانهاي مختلف دولتي پيچيده تر خواهد شد.آنها عقيده دارند که هجوم گروههاي مهاجر روستايي و سکونت غير مجاز در اراضي شهري يک زيان اجتماعي است و بايستي آنها را از بين برد و ريشه کن کرد.( هاديزاده بزاز،1382.ص10)
روند تکامل زندگي انسان ها در طول تاريخ نيز برآيند همين روابط اجتماعي است که عصر انسانهاي اوليه و با پيدايش کشاورزي و صنعت تا به امروز اين تکامل را نشان ميدهد و در دوران نزديک به ما مخصوصا” پس از جنگ جهاني دوم و علي الخصوص بعد از سالهاي 1950 عوامل متعدد بهداشتي،فن آوري،سياسي،اجتماعي موجب تغيرات ساختاري مهمي در کشورهاي جهان سوم گرديده است.
که اين امر خود به تبع منجر به افزايش شديد جمعيت،تبديل روستاها به شهرها و مهاجرت روستائيان به شهرها و در نهايت گسترش شهر نشيني و رشد شتابان و بي سابقه شهرها شده است. پديده افسار گسيخته و نا بسامان رشد شهر نشيني در جهان سوم،پيامد هاي نا خواسته و منفي بسياري به بار آورده که مساله مهم حاشيه نشيني شايد تهديد کننده ترين مورد آن باشد.(همايش توسعه و امنيت عمومي،1376،ص114)
احساس ناامني در محله،تنها به دليل جرايم خشونت آميز نيست بلکه نا بهنجاريها و رفتاري هاي اخلال گرانه چون اعتياد،ولگردي و سرقت گذشته از اينکه عامل اصلي ترس و احساس نا امني عمومي اند به نوبه خود قطعا” زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي نمايد .همان طور ي که اگر پنجره اي از ساختمان بشکند و همچنان تعمير نشده رها گردد به زودي کل ساختمان منهدم خواهد شد. براي پيشگيري از انهدام  اجتماع نيز بايد به محض شکسته شدن اولين هنجار فورا” با هنجار شکن برخورد کرد. موضوع حاشيه نشيني يکي از معضلات شهري است که از حيث بستر قرار گرفتن براي ارتکاب جرايم مورد توجه کارشناسان حقوقي و قضايي و جرم شناسان بوده.اينکه جرايم در مناطق حاشيه اي بسيار بيشتر از ساير مناطق اتفاق مي افتد مورد پذيرش همه است و آمار هاي اخذ شده از پرونده هاي مطروحه در دادگستري نيز حکايت از اين واقعيت دارد.
در اين تحقيق هدف بررسي تاثير حاشيه نشيني بر وقوع جرم و تشکيل گروههاي مجرمين مي باشد و هم چنين مي خواهيم اعلام کنيم که درصد بالايي از پرونده هاي قضايي از همين مناطق حاشيه نشين تشکيل شده است.ابتدا در اين تحقيق تصوير و چهره اي از حاشيه نشيني و علل شکل گيري آن را ترسيم مي کنيم سپس جرايمي که در اين مناطق معمولا” اتفاق مي افتد و نقش دستگاههاي عمومي و دولتي در شکل گيري حاشيه  نشين و وقوع جرايم را نشان داده و نيز توصيه هايي جهت پيشگيري از وقوع جرم در اين مناطق را بیان خواهيم کرد.

بيان مسئله
پديده ناموزون حاشيه نشيني شيوه اي نامتناسب از تجمعات انساني در حاشيه شهرها عاري از ثبات و امنيت است ،بلکه عامل تهديد و مخل ثبات امنيت اجتماعي و آسايش ديگران نيز مي باشد.حاشيه  نشيني از دير باز و با رشد شهرها به عنوان يک معضل اجتماعي زاييده مجموعه اي از علل و عوامل اجتماعي،اقتصادي فرهنگي و سياسي است که اغلب شهرهاي بزرگ به ويژه مراکز استانها را در سراسر کشور تحت تاثير خود قرار مي دهد. در اين راستا اردبيل نيز که روزگاري يکي از شهرهاي بزرگ و مهاجر پذير استان آذربايجانشرقي بود با تصويب هئيت دولت و مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 به مرکز استان به همين نام تبديل و با توجه به آن تغييرات و تقسيمات کشوري جديد مهاجرت جمعيت را فراهم آورد.
در رابطه با حاشيه نشيني رساله کارشناسي ارشد جامعه شناسي به نگارش شهزاد جگر گوشه شيرين به راهنمايي دکتر صديق سروستاني در دانشگاه تربيت مدرس در سال 1369 تحت عنوان حاشيه نشيني در اردبيل،بررسي تفاوت روستایيان و عشاير منطقه سلمان آباد از نظر شهري شدن،اين مطالعه در واقع در جهت توصيف کمي تفاوت چهار گروه عمده ساکن در منطقه حاشيه نشين سلمان آباد،شامل:روستایيان وعشاير اسکان يافته ،عشاير نيمه اسکان يافته و عشاير کوچرو،در مورد شهري شدن صورت گرفته است.
زهرا احمدي پور،در رشته جغرافيا به راهنمايي دکتر شکوهي،در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان:آلونک نشيني در بخش مرکزي کرج(1370)اين مطالعه نيز به منظور شناخت منطقه آلونک نشين اسلام آباد کرج از ابعاد مختلف اقتصادي_اجتماعي و جمعيتي صورت گرفته است.در اين راستا درآمد ماهيانه،هزينه ها،انواع مشاغل،ميزان سواد،نحوه گذراندن اوقات فراغت،مشکلات اجتماعي،وضعيت خانواده ها،مسکن و ميزان برخورداري آنها از امکانات و تسهيلات رفاهي و نيز حرکات جمعيتي،مورد بررسي قرار گرفته اند
لذا با توجه به اينکه بدن انسان از سوي عوامل متعدي تهديد مي شود بعضي از بيماريهاي تدريجي خود را نشان مي دهند و انواع ديگري از بيماريها به طور دفعي و آني ظهور مي کنند و بنابرين اگر بدن انسان در مقابل انواع بيماريها و ويروس ها واکسينه نشود،بيمار مي گردد و چه بسا اين بيماريها به مرگ انسان منتهي مي گردد.بيماری جامعه مي تواند فراگير و يا مقطعي باشد همانند عدم ثبات در نظم اجتماعي و عدم ثبات در امنيت موجود در جامعه که قبل از بروز نا امني آن هم در حد شديد آسيب پذير يهاي جامعه را شناخت و متناسب با آن چاره انديشي کرد. و به عبارتي ديگر حاشيه نشيني يکي از تهديدات اجتماعي است.
که علاوه بر شيوه نامتناسب از تجمع انساني در حاشيه شهرها عاري از ثبات و امنيت است و تهديد کننده جامعه است. در سالهاي اخير رشد روز افزون جمعيت و هجوم مهاجرت هاي بي رويه روستایيان به شهر که با افزايش بيکاري و نرخ تورم و مشکلات اقتصادي و اجتماعي ديگر توام بوده است. وعدم توفيق در اشتغال مردان  و جوانان خانواده هاي حاشيه نشين يکي از عوامل بيکاري جمعيت مهاجر بوده و با ادامه اين روند و گرايش نا خواسته مردان به ويژه جوانان به بزهکاري و ورود به گروههاي مجرمين باعث افزايش آمار جرايم، نگراني عمده اي  را از ديد گاههاي مختلف اجتماعي فرهنگي و غيره پديد آورده و ضرورت ايجاب مي نمايد. در انجام بر نامه ريزي براي کاهش و يا مبارزه با جرايم واقعه مسايل و مشكلات خاص جريان حاشيه نشيني نيز مد نظر قرار گيرد . و دراين موضوع پژوهشي انجام نشده بودلذا ضرورت ايجاب می کرد که در رابطه با گروههای مجرمين که در حاشيه شهرها به افعال مجرمانه خود دست می زنند و به عنايت به اينکه در اين رابطه اطلاعات ارزشمندی در اختيار مامورين و ادارات آگاهي ،مبارزه با مواد مخدر،و اطلاعات، و کلانتريها است بر آن شدم پايان نامه کارشناسي ارشد را حول محور گروههای مجرمين تهيه نمايم.
آنچه در اين تحقيق قابل بحث و طرح بوده حاشيه نشيني در ايجاد گروههاي مجرمانه و بزهکاري است که در اين مناطق بايد روابط آنها احصاء و مورد شناسايي قرار گرفته و مورد بررسي قرار گيرد.
لذا براي انجام تحقيق سوالهاي زير بطور محوري مد نظر قرار مي گيرد:

دانلود تحقیق در زمینه حاشیه نشینی

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]