مقاله مدیریت تحلیل سیستم ها - پیچیدگی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت تحلیل سیستم ها – پیچیدگی

Complex systems analysis

دانلود مقاله مدیریت تحلیل سیستم ها – پیچیدگی

نظریة پیچیدگی مطمئناً راه جدیدی برای نگاه کردن به پدیدههاست و به تدریج در حال تغییر دادن تکنیکهای ریاضی سنتی است. به همین دلیل نیز برخی از دانشمندان نظریة پیچیدگی را گنگ و مبهم میدانند و آن را شایستة عنوان علم نمی‌شناسند. نیاز به تکنیکهای جدید ریاضی جهت مواجهه با علوم جدید، موضوع تازه‌ای نیست (ریاضیات نیوتونی و لایبنیتز، توپولوژی پوآنکاره، هندسة غیر اقلیدسی ریمان، آمار بولتزمن و نظریة مجموعههای کانتور). تمام این دیدگاههای جدید در ریاضیات به دلیل نیاز به کمی کردن نظریه‌های جدید علمی که در آن زمان پا به عرصه وجود گذاشته بودند ابداع شدند.

فهرست مطالب
مقدمه
پیچیدگی ایستا (نوع اول
پیچیدگی پویا (نوع دوم
پیچیدگی تکاملی (نوع سوم).
پیچیدگی خود سازمان دهی (نوع چهارم).
مقدمات کمی سازی پیچیدگی
تکنیکهای کمی سازی
نتیجه گیری
مرجعه

مقاله مدیریت تحلیل سیستم ها – پیچیدگی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]