مدیریت ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ - آئين‌ حفاظت‌ و ايمني‌
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ – آئين‌ حفاظت‌ و ايمني‌

Management of milling machines for wood - protection and safety regulations

مدیریت ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ – آئين‌ حفاظت‌ و ايمني‌

استانداردماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ – آئين‌ حفاظت‌ ايمني‌ كه‌ توسط‌ كميسيون‌هاي‌ فني‌ مربوطه‌ تهيه‌ و تدوين‌ شده‌ و درنودو يكمين جلسه‌ كميته‌ ملي‌ استاندارد چوب و فرآورده هاي چوبي ، ‌سلولزي و كاغذ مورخ‌ 12/12/81 مورد تصويب‌ قرار گرفته‌ است‌، اينك‌ به‌ استناد بند 1 ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 به‌ عنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود.
1-هدف‌
2 – دامنه‌ كاربرد
3- مراجع الزامي
4 – اصطلاحات‌ و تعاريف‌
5 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌ گندگي‌
6 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌سه‌ عمودي‌ پايدار
7 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌كم‌ كن‌ زنجيري‌
8 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌كف‌ رند
9 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌ خراطي‌
10 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌فرزميزي‌
11- حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌مته‌افقي‌ پايه‌ دار

ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ – آئين‌ حفاظت‌ و ايمني‌

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات