پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)

دانلود پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS) پرسشنامه بهبود تصمیم گیری مدیران پرسشنامه کیفیت تصمیم گیری مدیران پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری پرسشنامه مهارت تصمیم گیری پرسشنامه تصمیم گیری مدیران پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی پرسشنامه تصمیم گیری بارون پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک

Public decision-making styles questionnaire Scott and Bruce (1995) (GDMS)

پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري اسكات و بروس (1995) (GDMS)
پرسشنامه سبكهاي عمومي اسكات و بروس (1995) مشتمل بر 25 سوال با طیف لیکرت مي باشد. به منظور سنجش هر يك از سبك هاي تصميم گيري در اين پرسشنامه 5 سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از 25 تا 125 است. روايي پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري مديران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (1995) محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :