پروژه بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

دانلود پروژه بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده مقاله الگوریتم سمینار پایگاه داده پروژه مهندسی کامپیوتر پروژه پایگاه اطلاعات بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده بهینه سازی پرس و جوها بهینه سازی پردازش پرس و جو پرس و جو در اکسس پرس و جو در پایگاه داده پردازش پرس و جو گسترش پرس و جو پرس و جو در پایگاه داده پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

Project query optimization in distributed database

متن کاملاً تخصصی و کمیاب برای مقطع ارشد مهندسی کامپیوتر

چکيده:
در يک سيستم مديريت بانک اطلاعاتي توزيع شده قبل از طرح يک پرسجو، جهت کم کردن هزينه هاي ارتباطي در پرسجوهايي که در آينده مطرح خواهند شد و يا به عبارت ديگر توليد يک بستر بهينه مسئله تخصيص داده ها به سايت هاي مختلف مطرح مي شود که جزو مسائل NP مي باشد. اما وقتي پرسجويي در يکي از سايت ها مطرح مي شود، جهت استخراج اطلاعات مربوط که در سايت هاي ديگر قرار دارند، طرح هاي اجرايي مختلف، مدل هاي انتقالي مختلفي مطرح مي شوند که نتيجه يکسان ولي هزينه اجرايي متفاوتي دارند. اما سوال اينجاست که براي اجراي بهينه يک پرسجو در يک سيستم توزيع شده با توجه به مسائل فوق چه بايد کرد. در اين تحقيق سعي شده روشهاي تخصيص داده در يک سيستم توزيع شده بررسي گردد، سپس به بيان روشهاي توليد طرح بهينه و الگوريتم هاي موجود پرداخته شود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل 1: مقدمه
1-1 مقدمه
1-2 سيستم هاي پايگاه داده توزيع شده.
1-3 پايگاه اطلاعات توزيع شده
1-4 قوانين Date براي پايگاه داده توزيع شده
1-4-1 خود مختاري محلي
1-4-2 عدم وابستگي به يک سايت مرکزي
1-4-3 پيوستگي عمليات
1-4-4 نامرئي بودن مکان
1-4-5نامرئي بودن تکه تکه کردن
1-4-6 نامرئي بودن نسخه سازي
1- 4-7پردازش پرسش توزيع شده
1-4-8 مديريت تراکنش توزيع شده:
1-4-9 نامرئي بودن سخت افزار:
1-4-10  نامرئي بودن سيستم عامل:
1-4-11نامرئي بودن شبکه
1-4-12 نامرئي بودن سيستم مديريت پايگاه داده توزيع شده
1-5 روشهاي توزيع داده
1-5-1 روش استخراج دستي يا متمرکز
1-5-2 تکه تکه کردن داده
1-5-2-1 تکه تکه کردن افقي
1-5-2-2 تکه تکه کردن عمودي
1-5-2-3 تکه تکه کردن مختلط
1-6 نسخه سازي از داده ها
1-6-1 نسخه سازي کامل
1-6-2 نسخه سازي جزئي
1-6-3 تصوير فرار
1-7 معماري سيستم پايگاه داده توزيع شده
فصل 2:  بهينه سازي پرسجو
2-1 بهينه سازي پرس و جو
2-2 روشهاي بهينه سازي پرسجو در بانک هاي اطلاعاتي توزيع شده
2-2-1 تخصيص داده
2-2-1-1 الگوريتم هاي استاتيک
2-2-1-1-1 الگوريتم ژنتيک
2-2-1-1-2 الگوريتم Simulated Evolution
2-2-1-1-3 هيوريستيک نگاشت
2-2-1-1-4 الگوريتم The Mean Field Annealing (MFA)
2-2-1-1-5 الگوريتم تخصيص داده جستجوي تصادفي همسايگي
2-2-1-2 الگوريتم تخصيص پويا
2-2-1-2-1 الگوريتم شمارنده ساده
2-2-1-2-2- الگوريتم Load Sensitive counter
2-2-1-2-3 الگوريتم Incremental
2-2-1-2-4 الگوريتم Threshold
2-2-1-2-5 الگوريتم Near Neighborhood Allocation  با حد آستانه نسبي(RTNNA)
2-2-1-2-6 الگوريتم Revise Relative Threshold Near Neighborhood Allocation
2-2-2 توليد طرح اجراي بهينه
2-2-2-1 گراف پيوند
2-2-2-2  الگوريتم هاي قطعي
2-2-2-2-1 برنامه ريزي ديناميکي
2-2-2-2-2 الگوريتم دايجسترا
2-2-2-2-3 الگوريتم جستجوي A*
2-2-2-3 الگوريتم هاي غير قطعي
2-2-2-3-1 گردش تصادفي
2-2-2-3-2 نزديکترين همسايگي در درخت پرپشت
2-2-2-3-3 شبيه سازي سرد شدن فلزات
2-2-2-3-4 تپه نوردي
2-2-2-3-5 الگوريتم ژنتيک
2-2-2-3-6 الگوريتم اصلاح مکرر
2-2-2-3-7 اتوماتهاي يادگير
2-2-2-3-8 ترکيب الگوريتم ژنتيک و آتاماتاي يادگير
2-2-2-3-8-1 ژن و کروموزوم
2-2-2-3-8-2تابع برازندگي

پروژه بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]