دانلود گزارش کارآموزی وکالت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت دانلود رایگان گزارش کارآموزی دفتر وکالت نمونه گزارش کارآموزی وکالت نحوه نوشتن گزارش کارآموزی وکالت نحوه تنظیم گزارش کارآموزی وکالت گزارش کارآموزی وکالت 187 گزارش کارآموزی دفتر وکالت

Advocacy Training

گزارش کارآموزی وکالتفهرست موضوعی


عنوان                                        صفحه
۱-           سرقت                                     ۱
۲-            مطالبه(سفته)                               ۱۴
۳-            تخلیه                                   ۱۹
۴-           خلع ید                                   ۲۶
۵-           نزاع                                     ۳۷
۶-           تخلیه                                    ۴۱
۷-           مطالبه اجرت المثل                           ۴۵
۸-           استرداد اموال                               ۵۰
۹-           تصادف جرمی منجر به فوت                      ۵۳
۱۰- مطالبه وجه چک                               ۵۷
۱۱- الزام به تنظیم سند                          ۵۹
۱۲- تغییر نام                                   ۶۱
۱۳- تصادف جرمی                              ۶۵
۱۴- مطالبه دیه                              ۶۷
۱۵- خلع ید                                  ۸۱
۱۶- تخلیه                                   ۸۵
۱۷- تصادف فوتی                              ۹۳
۱۸- فسخ قرار داد                                ۱۰۰
۱۹- تخریب و پیشروی در ملک                       ۱۰۵
۲۰- مطالبه ( فاکتور)                                ۱۰۹
۲۱- فروش مال غیر و کلاهبرداری                        ۱۱۲
۲۲- مطالبه                                  ۱۲۰
۲۳- الزام به تنظیم سند                          ۱۲۴
۲۴- فسخ قرار داد                                ۱۳۰
عنوان                                        صفحه
۲۵- سرقت                                    ۱۳۵
۲۶- مطالبة اجور معوقه                           ۱۴۱
۲۸- خلع ید                                  ۱۴۶
۲۹- ایراد صدمه غیر عمد                          ۱۵۰
۳۰- مطالبه وجه چک                               ۱۵۷
۳۱- مطالبه خسارت اتومبیل                            ۱۶۰
۳۲- تقسیط دیه و اعار                            ۱۶۵
۳۳- قتل غیر عمد                                 ۱۶۹
۳۴- مطالبه                                  ۱۷۸
۳۵- مطالبه سفته                                 ۱۸۳
۳۶- دیه                                  ۱۸۶
۳۷- فحاشی  تهدید و استفادة غیر مجاز از برق عمومی               ۱۹۱
۳۸- مهروموم و تحریر ترکه                            ۲۰۰
۳۹- الزام به اجازة تعمیرات                             ۲۰۳
۴۰- مطالبه و واخواهی                            ۲۰۶
۴۱- مطالبه وجه چک  فاکتور                           ۲۰۸
۴۲- مطالبه وجه چک                               ۲۱۱
۴۳- شرب خمر و نگهداری ماهواره و استعمال مواد مخدر              ۲۱۴
۴۴- اعتراض به توقیف اموال                           ۲۲۱
۴۵- سرقت                                    ۲۲۶
۴۶- تخلیه                                   ۲۲۸
۴۷- تنظیم سند                               ۲۳۱
۴۸- فسخ مبایعه‌نامه                              ۲۳۷
۴۹- اختلاف خانوادگی                          ۲۴۲
۵۰- مطالبه                                  ۲۴۹
عنوان                                        صفحه


۵۱- ابطال شناسنامه                                  ۲۵۱
۵۲- تعدیل اجاره بها                                 ۲۵۴
۵۳- تصادف جرمی                              ۲۵۶
۵۴- تنفیذ وصیت نامه                                 ۲۶۱
۵۵- فسخ قولنامه                                 ۲۶۳
۵۶- تنظیم سند رسمی                          ۲۶۷
۵۷- افترا و توهین و مزاحمت و ممانعت از حق                  ۲۷۳
۵۸- مطالبه                                  ۲۷۷
۵۹- تخلیه                                   ۲۸۲
۶۰- انتقال سند                              ۲۸۶
۶۱- سرقت                                    ۲۸۸
۶۲- مطالبه( اجرای حکم  توقیف)                       ۲۹۳
۶۳- مطالبه                                  ۲۹۷
۶۴- تنظیم سند رسمی                          ۲۹۹
۶۵- فروش مال غیر و کلاهبرداری                        ۳۰۲
۶۶- فسخ قرارداد                                 ۳۱۱
۶۷- خلع ید                                  ۳۱۵
۶۸- مطالبه                                  ۳۲۰
۶۹- تخریب و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی            ۳۲۲
۷۰- مطالبه چک                               ۳۲۹
۷۱- ابطال واقعة فوت                                 ۳۳۱
۷۲- تنظیم سند رسمی                          ۳۳۵

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

قیمت : 20000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]