پرسشنامه سبك مديريت كلاس
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت کلاس پرسشنامه سبک های مدیریت کلاس پرسشنامه سبک های مدیریت کلاس پرسشنامه مدیریت کلاس درس دانلود پرسشنامه سبک مدیریت کلاس پرسشنامه مدیریت کلاسی دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت کلاس درس دانلود پرسشنامه مدیریت کلاس درس

Inventory management style class

توضیحات:
پرسشنامه ي سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیكمن (1986) كه توسط عالي و امين يزدي (1384) به فارسي برگردانده شده است و داراي 25 سوال استاندارد است.
نمره گذاري پرسشنامه در مقياس فاصله اي است (هرگز=1 تا اندازه ای =2،‌ معمولا=3 و هميشه=4) در نتيجه نمرات در طيفي از 25 تا 100 قرار مي گيرند. طبق الگوي ولفانگ، ‌نمره بالا در اين طيف نشان گر سبك مديريت مداخله گر و نمره پايين سبك غير مداخله گر است. سبك تعامل گرا نيز در نقطه ي مياني اين طيف ميان دو سبك ديگر جاي دارد. به طوري كه نمرات 25 تا 40 مربوط به غير مداخله گر و 41 الي 75 مربوط به تعامل گرا و 76 الي 100 مربوط به سبك مداخله گر است همچنين پايايي پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرونباخ، 68/0 بدست آمده است (عالي و امين يزدي ،‌1384). روايي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تاييد قرار گرفته است.

پرسشنامه سبك مديريت كلاس

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات