پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن

دانلود پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن پروژه آمار بیمارستان پروژه آمار سن افراد مجروح پروژه آمار سن زخمی ها در بیمارستان تحقیق آماری سن افراد مجروح آمار بیمارستانی آمار بیمارستان های کشور آمار بیمارستان

Project Statistics wounded and injured people in hospital aged 22 February

 

مقدمه:
پروژه ي آماري كه براي شما عنايت گرديده شامل است از تعداد سن افرادي كه در بيمارستان 22 بهمن شهرستان نيشابور طي حادثه اي مجروح و يا بطور تصادفي زخمي شده اند.
همان طور كه ملاحظه مي شود سن يك متغير كمي پيوسته است اين پروژه در مورد كتاب آمار سال دوم دبيرستان «نظري» و همه ي مواردي كه ياد مي شود و در اين تحقيق نوشته مي شود مطابق روابط و موضوعات اين كتاب درسي مي باشد. در اين بحث نمونه هايي از عواملي كه در زير مورد بحث است آمده است:
1ـ دسته بندي داده ها و جدول فراواني آنها
2ـ نمودار داده ها
3ـ شاخص هاي مركزي
4ـ شاخص هاي پراكندگي

فهرست مطالب:
مقدمه
جدول فراواني و حدود دسته با مركز دسته
جدول فراواني؛ فراواني دسته، فراواني نسبي، درصد فراواني نسبي
جدول فراواني داده ها؛ فراواني مطلق، فراواني دسته، حدود دسته ها
نمودارها و تحليل داده ها
نمودار ميله اي
نمودار مستطيلي
نمودار چند بر فراواني
نمودار دايره اي
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه اي
شاخص هاي مركزي
ميانگين
شاخص هاي پراكندگي
انحراف معيار
ضريب تغييرات :

پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن

قیمت : 1600 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]