گزار کار آزمايش هاي بتن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  گزار کار آزمايش هاي بتن

دانلود گزار کار آزمايش هاي بتن گزارش کار آزمایش های تکنولوژی بتن گزارش کار آزمایش مقاومت فشاری بتن گزارش کار آزمایش طرح اختلاط بتن گزارش کار آزمایش اسلامپ بتن گزارش کار آزمایش دانه بندی بتن گزارش کار آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن گزارش کار آزمایش تکنولوژی بتن گزارش کار آزمایش بتن گزارش کار آزمایش مقاومت کششی بتن گزارش کار آزمایش گاه بتن

Concrete work conducted experiments

گزارش کار عملیاتی کامل آزمایش های بتن، شامل: آزمايش دانه بندي سنگدانه ها، آزمايش ارزش ماسه اي، آزمايش مقاومت فشاري سنگدانه ها، طرح اختلاط بتن، آزمايشات كارايي بتن تازه، آزمايش مقدار هواي بتن تازه به روش فشاري، آزمايش مقاومت فشاري بتن، آزمايشات مقاومت كششي بتن، آزمايش مدول الاستيسيته بتن، آزمايش …

 

بخشی از متن:
يكي از عوامل موثر در مقاومت بتن (بطور غيرمستقيم)، رعايت ضوابط دانه بندي شن و ماسه است كه در طرح مخلوط بتن اهميت زيادي دارد. از نظر تئوري، دانه بندي خوب به قسمي است كه دانه هاي ريزتر فضاي خالي بين دانه هاي درشت تر را پر كنند و باعث تراكم هرچه بيشتر شن و ماسه در بتن شوند. تراكم بيشتر بتن باعث افزايش وزن مخصوص و همچنين مقاومت آن نسبت به نمونه مشابه مي شود. با مقاومت ثابت، بتن با دانه بندي بهتر احتياج به سيمان كمتري دارد و چون سيمان از مصالح نسبتاً گران است، لذا دانه بندي بهتر اقتصادي تر است.
دانه بندي يعني عمل تقسيم سنگدانه ها به بخش هاي مختلف ذرات هم اندازه و تعيين توزيع وزني آنها. در عمل هر بخش حاوي ذرات بين حدود اندازه ايي معين مي باشد كه اين حدود همان اندازه هاي چشمه هاي الك هاي استاندارد هستند. براي درك بهتر، اين توزيع با منحني نشان داده مي شود (منحني دانه بندي).
بايد متذكر شد كه هيچگونه منحني دانه بندي ايده آل وجود ندارد ولي هدف، حصول يك حد اعتدال است. سواي الزامات فيزيكي، جنبه هاي اقتصادي را هم نبايد فراموش نمود. بتن بايد با مصالحي ساخته شود كه بتوان آنها را با هزينه كم توليد نمود و بنابراين نمي توان هيچگونه محدوديت هاي بسيار باريكي را براي سنگدانه ها قايل شد. پيشنهاد شده است كه عوامل اصلي كنترل كننده دانه بندي مطلوب سنگدانه ها عبارتند از: مساحت سطح سنگدانه ها (تعيين كننده مقدار آب لازم براي تر نمودن تمامي مواد جامد). حجم نسبي اشغال شده بوسيله سنگدانه ها، كارايي بتن و تمايل به جداشدگي مواد از يكديگر.
مدول نرمي عدد منفردي است كه از نتايج آزمايش دانه بندي ماسه بدست مي آيد و برابر است با مجموع درصد هاي تجمعي مانده روي الك No.100 و الك هاي بالاي آن مستقيم بر صد. اين عدد نشان دهنده متوسط اندازه دانه هاي ماسه است، بطوريكه مدول نرمي كم نشان دهنده ريز دانه بودن ماسه و مدول نرمي زياد نشان دهنده درشت دانه بودن ماسه است. واضح است كه يك عدد متوسط نمي تواند معرف يك توزيع باشد، لذا مدول نرمي نمي تواند معرف منحني هاي دانه بندي مختلف باشد. از مدول نرمي در ارزيابي سنگدانه ها و بعضي روش هاي طرح اختلاط بتن استفاده مي شود.
استاندارد ASTM-C33 تصريح كرده است كه مدول نرمي ماسه مورد استفاده براي ساخت بتن بايد بين 3/2 تا 1/3 باشد

فهرست آزمایشات:

آزمايش دانه بندي سنگدانه ها
(Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates)
[ASTM-C136]
آزمايش ارزش ماسه اي
(Sand Equivalent Value)
[ASTM – D2418]
آزمايش مقاومت فشاري سنگدانه ها
(Compressive Strength of Aggregates)
[BS812-P110]
طرح اختلاط بتن
(Concrete Mix Design)
[ACI 211.1]
آزمايشات كارايي بتن تازه
(Fresh Concrete Workability Tests)
آزمايش مقدار هواي بتن تازه به روش فشاري
(Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method)
[ASTM-C231]
آزمايش مقاومت فشاري بتن
(Compressive Strength of Concrete)
[ASTM – C39]
آزمايشات مقاومت كششي بتن
(Tensile Strength of Concrete)
آزمايش مدول الاستيسيته بتن
(Modulus of Elasticity of Concrete)
[ASTM-C469]
آزمايش تأثير افزودني ها بر خواص بتن
(Influence of Admixtures on Concrete Properties)
آزمايشات خواص مكانيكي ملات ماسه سيمان
(Mechanical Properties of Cement Mortar)

گزار کار آزمايش هاي بتن

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :