پروژه آزمون نتایج در گاوهای شیری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه آزمون نتایج در گاوهای شیری

دانلود پروژه آزمون نتایج در گاوهای شیری مقاله تحقیق پروژه گاوهای شیری پروژه گاوداری شیری تحقیق پروژه گاوهای شیری پروژه گاو شیری پروژه پرورش گاو شیری پروژه دامپروری نتایج آزمون دانلود سمینار نتایج آزمون گاو شیری دانلود پروژه آزمون نتایج در گاوهای شیری

Test project results in dairy cows

دانلود پروژه سمنار رشته دامپروی

مقدمه:
در حال حاضر تعداد زيادي گاو اصيل (هلشتاين) در كشور وجود دارد اين تعداد زياد گاو كه به صورت گله هاي مختلف و در مكان ها و شرايط متفاوت نگهداري مي شوند، بسته به شرايطي كه در آن قرار دارند و به خصوص شرايط مديريتي گله ها از نظرات مختلف از قبيل سطح و كيفيّت تغذيه، بهداشت، آب و هوا، استرس هاي وارده بر آنها و مسايل ديگر، سطوح مختلف و متغيري از توليد را ارائه مي دهند كه اين سطح توليدي در اكثر موارد، در حدّي غيرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمي باشد. اين ميزان نامطلوب توليدات دامهاي اصيل موجود در كشور، تكافوي نياز روزافزون جامعه به توليدات پروتئين حيواني را نمي دهد و به همين دليل، لزوم افزايش و بهبود سطح توليد در گله هاي موجود، احساس مي شود كه اين افزايش با ارتقاءِ ژنتيكي گله هاي موجود و افزايش پيشرفت ژنتيكي در گله ها امكان پذير خواهد بود. اين امر مهم مستلزم استفاده از گاوهاي نر برتر از لحاظ ژنتيكي، در تلقيح گاوهاي ماده است. دركشور ما متأسفانه به علت عدم مطالعه و بررسي گاوهاي نر و عدم شناسايي و ارزيابي ژنتيكي گاوهاي نر موجود، مجبوريم كه براي ارتقاءِ ژنتيكي گله هاي گاو شيري، و افزايش پيشرفت ژنتيكي از اسپرمهاي گاوهاي خارجي استفاده كنيم كه تهية اسپرم از خارج كشور و واردات آن، مستلزم صرف هزينه هاي هنگفت است و علاوه به آن مشكلات متعددي كه در اثر خريد اسپرم از خارج كشور به وجود مي آيد، از نكات مهمّي است كه لزوم مطالعه و بررسي گاوهاي نر موجود در كشور و ارزيابي ژنتيكي آنها را روشن مي كند، در اين زمينه، عدم وجود اطلاعات مفيد، نياز و اهميّت بحث در اين مورد را بيشتر بيان مي كند كه مطالعه، بررسي و تلاش اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران اين رشته را مي طلبد.
هرگونه پيشرفت اصلاح گرهاي حيوان، در گرو بكارگيري روشهاي اصلاح نژاد و انتخاب است كه بستگي به توانايي ايشان در شناسايي و آميزش دادن حيواناتي دارد كه براي يك هدف ويژه توارث برتري دارند. توارث برتر، از روي شايستگي فنوتيپي فرد مشخص مي شود، يا بستگي به، توانايي آن فرد در تلاقي با ديگر افراد براي توليد نتاج نسل F1 برتر دارد. در هر صورت، اگر قرار باشد پيشرفتي صورت گيرد اين حيوانات برتر هستند كه، بايد نسل آينده را توليد كنند. براي انتخاب اين حيوانات برتر، يكي از روشهاي مورد استفاده انجام آزمون نتاج است.

فهرست مطالب:
الف) فصل اول: آزمون نتاج در گاوهاي شيري
مقدمه
1- انتخاب بر اساس آزمون نتاج
2- آزمون نتاج در گاوهاي شيري
3- برنامه هاي آزمون نتاج
4- روشهاي بيان تست نتاج
5- مراحل آزمون نتاج
ب) فصل دوم: آزمون نتاج و ارزيابي والد
1- معيارهايي براي انتخاب
2- آزمون نتاج
3- روشهاي آزمون
4- موارد لازم براي آزمون نتاج در مرحلة آزمايش
5- در مرحلة تجزيه و تحليل
6- نقايص تست نتاج
7- روشهاي شاخص كردن گاوهاي نر نژاد شيري
8- شاخص كردن در يك گله واحد

پروژه آزمون نتایج در گاوهای شیری

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات