دانلود طرح توجیهی تولید سیکلو هگزان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » کار آفرینی » طرح های توجیهی معدن  »  دانلود طرح توجیهی تولید سیکلو هگزان

دانلود طرح توجیهی تولید سیکلو هگزان سیکلو هگزان چیست سیکلوهگزانون اکسیم تهیه سیکلوهگزانون اکسیم تولید سیکلوهگزان تولید کننده سیکلو هگزان

Cyclohexane

موضوع : تولید سیکلو هگزان

ظرفیت : ۵۲ هزار تن

اشتغال زایی: ۸۸ نفر

فهرست مطالب:
1) معرفی محصول: ………………………….. ………………………….. …………………………….. 4
1-1 ) نام و کد محصول: ……………………………………………………………………………….. 5
1-2 ) شماره تعرفه گمرکی…………………………………………………………………………….. 5
1-3 ) شرایط واردات :………………………………………………………………………………….. 5
1-4 ) بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی: ……………………………………………………… 6
1-5 )قیمت تولید داخلی و جهانی محصول: ……………………………………………………………. 7
1-6 ) موارد مصرف و کاربرد: …………………………………………………………………………. 15
1-7 ) بررسی کالاهاي جایگزین :…………………………………………………………………….. 15
1-8 )اهمیت استراتژیک کالا:…………………………………………………………………………. 15
1-9 )کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول:…………………………………………. 16
1-10 ) شرایط صادرات:………………………………………………………………………………. 29
2) وضعیت عرضه و تقاضا ……………………………………………………………………………. 30
2-1 )واحدهاي تولیدي فعال :………………………………………………………………………… 30
2-2 )بررسی وضعیت طرحهاي جدید :……………………………………………………………….. 30
2-3 ) بررسی روند واردات محصول: ………………………………………………………………….. 32
2-4 )بررسی روند مصرف ……………………………………………………………………………. 34
2-5 ) بررسی روند صادرات: ………………………………………………………………………….. 35
2-6 ) بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات: ……………………………………………………… 36
3) روشهاي مختلفتولید: …………………………………………………………………………… 38
4)تعیین نقاط ضعفو قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول ……………………………… 42
5)بررسی و تعیین حداقل ظرفیتاقتصادي و سرمایه گذاري ثابت………………………………. 44
6) براورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین………………………………………………………… 53
7)پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح……………………………………………………….. 54
8) وضعیتتأمین نیروي انسانی و اشتغال ………………………………………………………….. 55
10 )وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی………………………………………………………… 60
11 ) تجزیه و تحلیل و جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید: …….. 63
12 ) منابع:…………………………………………………………………………………………… 64

دانلود طرح توجیهی تولید سیکلو هگزان

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]