مقاله تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » زمین شناسی  »  مقاله تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها

دانلود مقاله تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها تحقیق عکس با کیفیت از زلزله چگونگی وقوع زلزله چگونگی ایجاد زلزله چگونگی پیدایش زلزله مقاله راجع به زلزله مقاله درباره ی مانور زلزله مقاله در مورد مانور زلزله مقاله ای در مورد زلزله مقاله در مورد زلزله مقاله درباره زلزله دانلود رایگان مقاله زلزله دانلود مقاله در مورد زلزله دانلود مقاله مهندسی زلزله دانلود مقاله عمران زلزله دانلود مقاله زلزله شناسی

Paper is to determine the quality of earthquakes

موضوع : تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها

شدت زلزله
قديمي ترين ويژگي مهم زلزله شدت زلزله است . شدت زلزله سنجش خسارت وارده به كارهاي بشري در سطح گروهي و واكنش انسان نسبت به تكانهاي زمين لرزه است . از آنجائي كه ارزيابي هاي شدت زلزله به ابزارهاي خاص وابسته نيست ، بلكه يك شاهد واقعي از تاثيرات در ناحيه زلزله خيز است شدت هاي زلزله مي تواند تعيين و مشخص گردد به اين طريق ثبت تاريخي تبديل به مهمترين موضوع در تعيين هاي پيشرفته خطر زلزله گردد .
اولين مقياس شدت زلزله توسط   de rosiدر ايتاليا و  forel  در سوئيس در دهه 1880 گسترش يافت،يك مقياس دقيق تر در 1902 توسط زمين شناسان ايتاليايي و mercali  با گروهي 12 درجه از I تا xII توصيه گرديد. يك نوع (گونه) نيز در جدول 2-1 ارائه گرديده است. توصيف هاي در چجدول 2-1 امكان تعيين خسارت به مكانهاي تحت تاثير قرار گرفت در زلزله به صورت عددي فراهم مي نمايد. اين نقاط شدت زلزله مي تواند اغلب توسط خطوطي در نقشه از هم جدا گردند. چنين منحني هاي شدت مشخص گرديده اند اما آنها را اطلاعات با ارزش در مورد توزيع قدرت و تكانهاي زمين هستند به علت مقياس شدت و ارتباط هاي انها با شرط ساختاري و اجتماعي كشور آنها نيازمند بررسي زماني هستند. اثرات منطقه اي بايد در نظر گرفته شوند با توجه به اين موضوع، مقايسه مقياس ژاپني ها  راز صفرتاCVIIدر جدول 3-1 با توصيفات تغيير يافته meralliخلاصه گرديده است.
جدول 2-1 مقياس شدت زلزله طبق نظريه تغيير يافته meralliدر سال 1931
-I احساس نشده است بجز تكان بسيار جزيي تحت شرايط ويژه مطلوب
II- تنها توسط چند شخص احساس شده است ، بويژه در طبقات بالائي.
اما بسياري از مردم آن را مانند زلزله تشخيص نمي دهند ماشين هاي موتوري ايستاده ممكن است به طور جزيي زلزله را نشان دهد ارتعاش مانند عبور يك كاميون است.
III   – كاملاً احساس شده است بويژه در طبقات بالايي ساختمان ها ، اما از مردم ان را به عنوان زلزله تشخيص نمي دهند.
-IV در طي روز ممكن است احساس شده باشد. در شب ممكن است باعث بيدار ماندن شود ظرفها، پنجره ها، در ها ديوارها ممكن صداي شكاف برداشتن بدهد ، اين احساس ماندن عبور يك كاميون سنگين است ماشين هاي موتوري ايستاده به طور قابل توجهي تكان داده شده اند.
– Vتقريباً توسط هر كس احساس شده است بسياري از افراد بيدار مي شوند بعضي از ظرفها ، پنجره ها و بقيه چيز ها شكسته اند پلاستر ها شكاف بر مي دارند،اشيا واژگون مي شوند درختها مي شكنند پل ها شكسته مي شوند ساعتها ممكن است متوقف شوند.
-VI همه آنرا احساس مي كنند بسياري از افراد وحشت زده شده اند و به طرف در مي دوند، بعضي اشيا سنگين تكان مي خورند خسارت جزئي است
-VIIهر شخصي به طرف در مي دود خسارتي به ساختمان ها وارد مي شود. ساختمان هاي غير مقوام در هم مي ريزد توسط هر شخصي در ماشينها حالت رانندگي احساس مي گردد.
-VIII خسارت جزيي بويژه ساختمان هاي طراحي شده وارد مي شود.
به طور قابل ملاحظه در ساختمان هاي معمولي ، ساختمان هاي غير مقاوم شديد آسيب مي بينند (   )Panel در ديوار  به بيرون از ساختمان پرتاب مي گردند وسايل سنگين منزل واژگون مي گردند. تغييراتي در چاه هاي آب رخ مي دهد براي اشخاص در حال رانندگي مشكل ايجاد مي كند.
-IXخسارات قابل ملاحضه اي بويژه وارد مي آيد قالب طراحي ساختمانها آسيب مي بيند به ويژه در ساختمان هاي بزرگ پايه ريزي هاي ساختمانها تغيير مي يابد شكاف هاي زمين محسوس است لوله هاي زير زميني شكسته شده اند.
-X بعضي ساختمان هاي چوبي نابود شده اند.بيشتر پايه هاي ساختمان ها تخريب مي گردد. زمين شديد شكاف بر مي دارد ريل هاي راه آهن جا به جا مي شوند گل ها و ماسه ها آميخته مي شوند آبها تا كرانه ها جاري مي شوند.
-XI تعداد كمي از ساختمانها باقي مي ماند. پل ها تخريب مي شوند فشار هاي زيادي بر زمين وارد مي شود. لوله هاي زير زميني به طور كامل تخريب مي شوند ريل ها
بشدت آسيب مي بيند.
-XIII خسارت كلي است ، به طور كلي و عملي هم ساختمانها خسارت مي بيند تخريب مي گردند. موجها تا سطح زمين پيشروي مي كنند خطوط و بينائي و سطحي نابود شده اند. اشيا به پرتاب شده اند جدول3-1 مقياس شدت زلزله طبق نظري sesmic ژاپني C چيزي احساس نمي شود ، خيلي ظعيف احساس مي شود ، تنها توسط لرزه نگار ثبت مي گردد.
1-    جزئي است تنها توسط بعضي افراد حس مي شود كه نسبت به زلزله حساس هستند
II-ضعيف است توسط بيشتر افراد حس مي شود باعث شكستن پنجره ها و درهاي لغزنده مي گردد .
III- نسبتً قوي است خانه ها و ساختمانها را تكان مي دهد درهاي لغزنده را تكان مي دهد
IV- قوي است ، منجر به تكان هاي شديد خانه ها و ساختمانها مي گردد  اشيا را واژگون مي كند مايعات را از ظرفها بيرون مي ريزد
V- خيلي قوي است باعث شكاف درآجر وپلاستر مي گردد .
سنگها و صخره ها را تكان مي دهد و به پلاستر هاي خانگي اسيب مي رساند شكاف ها ئي در تپه ها مشاهده گرديده است
VI-  خطر ناك است باعث خسارت به خانه هاي چوبي مي گردد فشارها را بر زمين وارد مي آورد و آب و گل را به جريان مي اندازد.
VII -باعث نابودي بيشتر خانه ها مي گردد فشار هاي عمده اي را وارد مي گردد.

فهرست مطالب

تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها

شدت زلزله

۲-۷-۱ مغناطیس زلزله

مغناطیس موج سطحی (ms)

۸-۱ نمونه های منشا (منبع) زلزله

۱-            ماهیت زلزله

۱Aارزیابی خطر seismic (لرزش)

موارد لرزه شناسی

ساختن مکان های زمین شناسی جغرافی

تعریف طرح زلزله ها

شکستگی زلزله و پیشگویی آن

مغناطیسی موج بدنه(mb)

مغناطیسی

مهندسی خاکها ( خاک شناسی )

نتایج

مقاله تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات