مقاله ناهنجاری های جسمی و راه های تشخیص و درمان آن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله ناهنجاری های جسمی و راه های تشخیص و درمان آن

دانلود مقاله ناهنجاری های جسمی و راه های تشخیص و درمان آن تحقیق مقاله ناهنجاری های جسمی انواع ناهنجاری های جسمی مقاله ناهنجاری های جسمی تاثیر ورزش بر ناهنجاری های جسمی ناهنجاریهای جسمی

paper anomaly detection and treatment of physical and

موضوع : ناهنجاری های جسمی و راه های تشخیص و درمان آن

مقدمه
منشاً بسياري از ناهنجاريهاي جسماني ما عدم رعايت بهداشتي حركتي است كه شامل اعمال وعاداتي از قبيل :طرز نادرست نشستن، خوابيدن، راه رفتن، ايستادن، مطالعه كردن و انتخاب كفش نامناسب و… مي باشد. در نتيجه مي توان با فراگيري و رعايت بهداشت حركتي و تجديد نظر در عادات اشتباه روزمره خود از بروز بسياري از آنها جلوگيري كنيم.
و اما براي درمان كيفيت و كميت تمرينها از اهميت بسزائي بر خوردار است لذا توصيه اكيد مي شود كه تمرينها تحت نظر فرد متخصص انجام شوند تا بتوانيم بهترين نتيجه را بگيريم و دچار مشكل نشويم.- بعنوان مثال اگر در انتخاب و يا انجام تمرينها دقت كافي نداشته باشيم نه تنها ناهنجاري اصلاح نمي شود بلكه منجر به بروز صدمات و عوارض ناخواسته هم مي شود. خصوصاً در مورد ناهنجاري هاي ستون فقرات كه از حساسيت بيشتري برخوردارند و همچنين بايد زمان كافي صرف كرد. چرا كه اگر زمان خيلي كمي صرف كنيم مسلماً بهبود نخواهيم يافت و صرف كردن زمان بيش از حد هم… (مثلاً انجام بيش از حد لازم حركات اصلاحي پشت گود منجر به بروز پشت گرد مي شود.)
بعد از درمان و اصلاح نيز بايد توجه داشت كه در صورت عدم رعايت بهداشت حركتي و تكرار علل بروز، ناهنجاري برگشت پذير خواهد بود. در اين جا علل مهم و شايع بروز 14 ناهنجاري، نشانه ها و حركات اصلايشان ارائه مي شود.
بخش اول: علل بروز ناهنجاريها، نشانه ها و روش تشخيص
الف) سر به جلو (لوردوز يا قوس گردني )
علل پيدايش :
1-    بيماريهاي نظير سل ستون مهره هاي گردني ، عفونتهاي گردني و پارگي ديسكهاي بين مهره اي.
2-    عادات غير صحيح در نشستن،  بويژه در هنگام مطالعه، ايستادن، راه رفتن و ورزش كردن.
3-    ضعف بينايي بويژه در افراد نزديك بين.
4-    بكارگيري با لشهايي با ارتفاع زياد درهنگام خوابيدن.
نشانه ها و روش تشخيص:
1-    به جلو رفتن سر و بالا آمدن چانه (در اين حالت زاويه بين گردن و فك حدود 90 درجه مي شود كه اين زاويه خيلي بازتر از حد عادي است و در ارزيابي بدن بوسيله خط شاقولي لاله گوش مقابل آن قرار نمي گيرد.)
2-    ارتفاع گردن اين افراد نسبت به وضعيت عادي كوتاهتر به نظر مي رسد و بعضاً يقه كت يا پيراهنشان به سمت بالا چروكيده مي شود.
3-    افزايش فشار بر روي مفاصل گردن در ناحيه پشت.
4-    خستگي در عضلات ناحيه پشت گردن و پشت سر.
ب) كج گردني
علل
(گرچه علت دقيق پيدايش اين عارضه بخوبي مشخص نيست، اما مهمترين عللي كه تاكنون به آن‌ها اشاره شده بدين ترتيب است:)
1-    قرارگيري سر جنين در رحم مادر در وضعيت نامناسب.
2-    ضربه هاي درون زهداني كه باعث خونريزي درون عضله شده و تشكيل بافت زخم مي دهد و درنتيجه سبب كوتاهي عضلات گردني مي شود.
3-    فلج يا كوتاهي عضله جناغي- چنبري – پستاني – در يك طرف .
4-    سوختگي پوست ، پارگي ديسك بين مهره اي، سل ستون مهره هاي گردني.
5-    نگهداري سر در وضعيت بد يا نامناسب به مدت طولاني (مثلاً هنگام مطالعه يا انجام فعاليتهاي روزمره).
6-    ضعف شنوايي و بينايي به گونه اي كه دانش آموز براي بهتر شنيدن يا بهتر ديدن ناخوداگاه گردن خود را كج مي كند تا گوش يا چشم ضعيف او به منبع صوت يا تصوير نزديكتر شود.

نشانه ها:
1-    عدم تقارن فاصله گوشها از سطح شانه ها،
2-    قرارگيري سر در يك طرف وچرخش صورت ،
3-    نامساوي بودن دامنه حركتي در خمش جانبي سر.
پ) شانه نابرابر
علل:
1-    اتخاذ وضعيت غلط در هنگام نشستن، ايستادن، خوابيدن، راه رفتنهاي طولاني يا فعاليتهاي يكطرفه در ورزش.
2-    عدم تعادل در عضلات نگهدارندة كمربند شانه و عضلات نردباني قدامي.
3-    استفاده از دست مسلط بدون توجه به بكارگيري دست ديگر همانند حمل كيف واجسام سنگين با يك دست براي ساليان متمادي.
4-    عارضه كج پشتي، شكستگي استخوانهاي كمربند شانه و بدجوش خوردن آنها مانند شكستگي استخوان ترقوه و دررفتگي مفصل جناغي–ترقوه اي.
نشانه ها:
1-    نابرابري در ارتفاع دو زائده اخرمي يا دو استخوان ترقوه و خارج شدن شانه ها از وضعيت تعادل.
2-     نابرابري زاويه تحتاني كتف.
3-    نابرابر بودن زاويه ميان گردن و سر شانه كه معمولاً ناشي از برجسته بودن عضلات ناحيه شانه در يك طرف است.
4-    كاهش تحرك در مفصل شانه بويژه كاهش دامنه حركتي دست.
5-    درد در اطراف شانه ها و گردن.
6-    ناهمسان بودن فاصله ميان ناحيه داخلي بازو و تنه در دو طرف.
ت)پشت صاف
علل:
1-    ارثي و ژنتيكي.
2-    نرمي استخوان درسنين شير خوارگي.
3-    پوشيدن كفش هاي پاشنه بلند.
4-    نشستن براي ساعات متمادي و فقر حركتي.
5-    كوتاهي عضلات همسر ينگ وباز كننده هاي ران.
6-    ضعف  عضلات خم كننده ران و عضلات وليگامنت هاي نگه دارنده ستون فقرات در ناحيه كمري.
نشانه ها و عوارض:
1-    صاف شدن ستون مهره ها براثر ازبين رفتن انحناي ستون مهره ها درناحيه پشت يا كمر يعني اگر با قامت كاملاً صاف و كشيده، از پشت به ديواري تكيه دهيم فاصله اي بين مهره هاي كمري و گردني با ديوار وجود نخواهد داشت ويا كمتر از حد معمول (2-5/2 براي مهره هاي گردن 5/2-3 براي كمر) خواهد بود.
2-    چرخش لگن خاصره به عقب.
3-    كاهش فنريت ستون فقرات، مختل شدن ساز و كار جذب ضربه، آسيب ديدن مواد غضروفي و ديسك بين مهره ها.
4-    درد درناحيه كمر.
5-    بروز مشكلات در دستگاه گوارش بعلت تغيير در موقعيت حفره شكمي و احشاي داخلي.
بايد توجه داشت كه با افزايش وزن مشكلات ناشي از اين عارضه بيشتر بروز مي‌كند.
ث) پشت گود (لوردوز):
علل:
1-    در رفتن مادرزادي دو طرف مفصل ران.
2-    كوتاهي عضلات خم كنندة ران (سوئز خاصره اي و راست راني)، عضلات بازكنندة ستون مهره ها در ناحيه كمري و تاندون آشيل.
3-    كشيدگي عضلات سريني، شكم و همسترينگ.
4-    ضعف عضلات شكمي و سنگين شدن حفره شكمي دراثر چاقي بيش از حد ويا بارداري خانمها.
5-    نشستن نادرست، استفاده از صندلي هاي غير استاندارد و پايه بلند، استفاده از كفش پاشنه بلند و عدم رعايت بهداشت حركتي.
6-    ورزشهايي كه باعث مي شوند ورزشكاران از بدن خود بشكل نامتعادل استفاده كنند. مثل: شناي پروانه، پرتاب نيزه و حركات ژيمناستيك (چرخشها و پارالل بانوان).
7-    شيوه نادرست برداشتن و جابجايي اشياء سنگين.
نشانه ها :
1-    فرورفتگي شديد قوس كمري در هنگام ايستادن، (بيش از 3- 5/2 سانتي‌متر).
2-    افتادگي و برآمدگي شكم، افتادگي لگن خاصره به جلو، چرخش باسن به عقب و بالا . متمايل شدن بالا تنه به عقب.
3-    درد درناحية پايين كمر. (اغلب درد خستگي).
ج) پشت گرد (كيفوزيس كه بحالت شديد آن قوز گفته مي شود)
علل:
1-    كاركرد بيش از حد دستها در جلوي بدن (در فعاليتهايي مثل: نوشتن، خياطي ، آرايشگري و… كه سبب نزديك شدن چا نه به سينه وتمايل كتفها به جلو مي شوند) و عدم تقويت عضلات مخالف.

نشانه ها و عوارض:
1-    افتادن شانه ها به جلو، جلو آمدن سر وگردن ونزديكتر شدن چا نه به سينه، از بين رفتن گودي پشت گردن، برجسته تر شدن استخوان كتف و تمايل دستها به جلو.
2-    افتادگي وبر آمدگي شكم، از بين رفتن گودي پشت كمر، به عقب رفتن لگن خاصره، و انحناي غير طبيعي پشت.
3-    انقباض و كوتاهي عضلات قسمت قدامي تنه و قفسه سينه وعضلات بخش خلفي ران و سريني.
4-    شل شدن و كش آمدن عضلات خلفي بالا تنه و بخش قدامي ران.
5-    ايجاد اختلال در كار قلب و تنفس و خستگي زود رس در موارد شديد به علت تغيير موقعيت اصلي اندامهاي حساس داخلي.
6-    احساس درد و كوفتگي درقفسه سينه خصوصاً هنگام تلاش جسماني.
چ)انحناي ستون فقرات به طرفين (اسكوليوز يا كج پشتي)
علل:
1-    موروثي و مادرزادي.
2-    شيوه اشتباه درآغوش گرفتن نوزاد ( كه موجب بروز كج پشتي در كودك مي شود.)
3-    اتخاذ وضعيت هاي غلط مثل عادت به نشستن بك طرفي ويا حمل اجسامي مثل كيف مدرسه بايك دست به مدت طولاني.
4-    كمر درد (بويژه ناراحتي هاي عصب سياتيك كه عضلات يك طرف كمي گرفته اند.)
5-    اختلالات متابوليسم.
6-    شركت در بعضي رشته هاي ورزشي كه مستلزم حركات و فعاليت هاي يك طرفه مي باشد مثل تنيس.
7-    كوتاهي يك پا.
8-    تومور مهره‌ها، عيب استخواني، ناهنجار بودن شكل مهرها و نرمي استخوان.
9-     كوتاهي عضلات دوركننده ران در يك پا كه سبب افتادگي لگن درآن سمت مي شود.
10-    كوتاهي عضلات نزديك كننده ران دريك پا كه سبب بالا رفتن لگن درسمت مقابل مي شود.
نشانه ها و عوارض:
1-    قرار نگرفتن همه مهره ها در امتداد نخ (خط) شاقولي (كه حالت عمود دارد.)
2-    در يك سطح نبودن شانه ها.
3-    چرخش تنه به راست و چپ ونا مساوي بودن دامنه حركتي چرخش به طرفين.
4-     نا مساوي بودن فاصله انگشتان يك دست تازمين با فاصله انگشتان دست ديگر تا زمين در حاليكه صاف ايستاده ايم.
5-    عضلات قسمت مقعر ستون مهره ها كوتاه و منقبض شده و يك توده عضلاني مشاهده مي‌شود و عضلات قسمت محدب كش آمده و شل مي‌شود.
6-    عدم قرينگي عضلات اطراف تنه.
7-    اختلال در عملكرد دستگاه قلبي- تنفسي.
8-    اختلالات عصبي (كه بيشتر به صورت فشار روي ريشه هاي عصبي و ضايعه نخاعي ديده مي‌شود).
9-    اختلال در راه رفتن.
10-    كاهش تحرك ستون فقرات (محدود شدن چرخش مهره ها و كاهش دامنه حركتي در جهت خم شدن به طرفين).
ح) انحراف جانبي لگن:
متأسفانه به علل شكل گيري ونشانه هاي اين ناهنجاري اشاره اي نشده اما احتمالاً يكي از علل آن، عادات اشتباه حركتي از جمله ايستادنهاي طولاني به شيوه نادرست است.

فهرست مطالب
عنوان                                                         صفحه

•    بخش اول: علل بروز ناهنجاريها، نشانه‌ها و روش تشخيص
الف) سر به جلو(لوردوز يا قوس گردني )     2

ب ) گردن كج (كج گردني )    3

پ )شانه نابرابر    4

ت )پشت صاف     5

ث) پشت گود    6

ج )پشت گرد     7

چ‌ )پشت كج (اسكوليوز يا انحناي ستون فقرات به طرفين)    8

ح )انحراف جانبي لگن    10

خ )زانوي پرانتزي (واروس يا پاي كماني )    11

د )زانوي ضربدري (والگوم زانو، زانوي چسبيده يا برونگرا)    13

ذ )كف پاي صاف     14

ر )كف پاي گود     16

ز )انگشت كج    17

ژ )انگشت چكشي     19

•    بخش دوم: نمونه حركات اصلاحي
الف )سر به جلو (لوردور يا قوس گردني )    20

ب )كج گردني     22

پ )شانه نابرابر    24

ت )پشت صاف     24

ث )پشت گود     27

ج )پشت گرد     31

چ )پشت كج (اسكوليوز يا انحناي ستون فقرات به طرفين )    35

ح )انحراف جانبي لگن     40

خ )زانوي پرانتزي (واروس يا پاي كماني )    44

د )زانوي ضربدري (والگوم زانو، زانوي چسبيده يا برونگرا)    42

ذ )كف پاي صاف     47

ر )كف پاي گود     50

ز )انگشت كج (هالوكس والگوس)    50

ژ)انگشت چكشي     51

مقاله ناهنجاری های جسمی و راه های تشخیص و درمان آن

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]