مقاله وظایف اجتماعی جوانان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  مقاله وظایف اجتماعی جوانان

دانلود مقاله وظایف اجتماعی جوانان وظایف جوانان ایرانی تحقیق وظایف جوانان امروز وظایف وزارت ورزش و جوانان وظایف سازمان ورزش و جوانان وظایف سازمان جوانان هلال احمر شرح وظایف سازمان ملی جوانان وظایف سازمان ملی جوانان زندگی اجتماعی جوانان انحرافات اجتماعی جوانان مسائل اجتماعی جوانان فعالیتهای اجتماعی جوانان خیر آسیبهای اجتماعی جوانان هویت اجتماعی جوانان

paper social work, youth

 

موضوع : وظایف اجتماعی جوانان

مقدمه
از جمله وظايف مهم رهبران ديني، مسئولان نظام و خانواده‌ها هدايت و تربيت نسل جوان جامعه مي باشد. در كشور اسلامي ايران بلحاظ بافت جمعيتي، غالب جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي دهند و نقش اين درصد عظيم در سرنوشت سياسي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كشور يك نقش بسيار ممتاز و بي بديل مي باشد. وجود خصلت ها و خصوصيات جواني مانند انرژي، انگيزه، طراوت و … موجب گشته است كه جمعيت جوان كشور به عنوان يك منبع عظيم انساني جامعه ايران را جامعه اي جوان و پرانرژي و با طراوت و با انگيزه در ميان جوامع جلوه‌گر سازد. نقش جوانان به همان اندازه كه در راستاي تكامل و سازندگي نظام جمهوري اسلامي يك نقش تعيين كننده است آسيب‌هايي نيز اين جمعيت عظيم را تهديد مي نمايد كه دشمنان نظام جمهوري اسلامي با وقوف به شرائط و فضاي حاكم بر جوانان كشور به آن آسيب‌ها و تهديدها دلبستگي نشان مي دهند.

بخش اول: هويت جوان و خصوصيات جواني
الف – هويت جواني
     جواني، يك پديده‌ي درخشان و يك فصل بي بديل و بي‌نظير هر انساني است. در هر كشوري كه به مسأله‌ي جوان و جوانان، آن چنان كه حق اين مطلب است، درست رسيدگي بشود، آن كشور در راه پيششرفت، موفقيتهاي بزرگي به دست خواهد آورد. اگر كشوري مثل كشور ما باشد – كه جمعبت جوان، يك جمعيت غالب و بزرگ و يك نسبت عظيم از جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد – اين قضيه اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. من امروز مايلم قسمت اول صحبتم بيشتر مودر توجه بزرگترها قرار بگيرد. هم مسئولان، هم پدر و مادرها، هم معلمان و متصديان مسائل مربوط به جوانان. در قسمت دوم، خطاب اصلي من به شما جوانان است كه مطالبي را با شما در ميان خواهم گذاشت. .
     اما قسمت اول كه درباره‌ي مسووليتهايي است كه نسبت به جوان وجود دارد. بايد بگويم كه جواني – اين دوره‌ي مشعشع و درخشان – دوره‌يي است كه اگر چه چندان طولاني نيست، اما آثارش ماندگار و طولاني در همه‌ي زندگي انسان است.
     جوانها همان طوري كه جسمشان نشاط و تازگي و نيرو دارد روحشان هم سرشار از نشاط است. اين موجود را – با قدرت فكر او، با قدرت خرد او، با توان جسمي او، با توان عصبي او، با نيروهاي ناشناخته‌ي وجود او – خداي متعال خلق كرده است تا  از اين طبيعت، از اين خور و خواب و از اين دنياي مادي، همچون وسيله‌يي استفاده كند و خود را به مقامات قرب الهي برساند.
نبايد تصور كرد كه اين نگاه، نگاه منزوي و منعزل از دنياست، نه، راه قرب الهي از وسط همين ماديات عبور مي كند، اما در ماديات متوقف نمي‌شود. گناه بزرگ بشريتي كه خود را در ماديت غرق كرده است، اين نيست كه به دنيا پرداخته است، گناه او اين است كه فراتر از خواستهاي مادي، آرماني را، ستاره‌ي درخشاني را، هدف و سرمنزل بلندي را تصور نكرده است.
ب – دوره جواني مظهر درخشندگي‌هاي آفرينش الهي
     جوان در هر جامعه و كشوري، محور حركت است. اگر حركت انقلابي و قيام سياسي باشد، جوانان جلوتر از ديگران در صحنه‌اند. اگر حركت سازندگي يا حركت فرهنگي باشد، باز جوانان جلوتر از ديگرانند و دست آنها كارآمدتر از دست ديگران است. حتي در حركت انبياي الهي هم – جمله حركت صدر اسلام – محور حركت و مركز تلاش و تحر ك، جوانان بودند.
آن كشورهايي كه جوان كم دارند – كما اين كه بعضي از كشورها امروز به خاطر بعضي از سياستهاي تنظيم نسل و خانواده و از اين حرفها، دچار كمبود نسل جوان هستند – ولو در علم و تكنولوژي و ترقيات جلو باشند، كارشان لنگ است، مجبورند از كشورهاي ديگر جوان قرض بگيرند! جوان و جواني، يكي از درخشندگيهاي آفرينش الهي است. دشمنان جوامع اين نكته را خوب تشخيص داده‌اند و بخصوص روي آن انگشت گذاشته‌اند.
ج – ويژگيهاي دوره جواني
1-    استقلال خواهي، اسير نبودن طبيعت جوان است
     جوان مايل به استقلال است. جوان طبيعتاً سرش را بالا مي گيرد و مايل نيست كه اسير و دنباله‌رو باشد.
2-    انزجار از زورگويي و ظلم پذيري
     خصوصيت بسيار مهمش اين است كه درمقابل مظاهري كه از نظر فطرت انساني زشت است – مثل ظلم، زورگويي، تبعيض، بي عدالتي، تقلب، دورويي و نفاق – حساسيت منفي دارد و آن را دفع مي‌كند.
3-    آرمان‌گرايي و پرهيز از مصلحت‌گرايي
     آرمانگرايي در مقابل مصلحت گرايي است، عشق به آرمانها و مجذوب آرمانها شدن ، انسان وقتي كه در محيط تلاش و كار معمولي زندگي قرار مي گيرد، گاهي موانع جلوي چشم او را مي گيرد، آرمانها را دور دست و غير قابل دستيابي به انسان نشان مي دهد، و اين خطر بزرگي است. گاهي آرمانها فراموش مي‌شوند. در محيط جوان، آرمانها محسوس، زنده، قابل دسترسي و دستيابي است، لذا براي آنها تلاش مي شود، خود اين تلاش ، تلاش مباركي است.

4- صدق و صفا و خلوص در انجام فعاليت‌ها
     خصوصيت دوم، صدق و صفا و خلوص است. در محيط معمولي زندگي، در محيط سياست، در محيط تجارت، در محيط بده بستانهاي اجتماعي، هر كسي هر حرفي كه مي زند، مواظب است ببيند از اين حرف چه گيرش مي آيد و چه از دست مي دهد، حالا بسته به اين است كه چه‌قدر زرنگ، چه‌قدر پشت هم‌انداز و چه‌قدر عاقل باشد.
5- خطرپذيري و شجاعت
     جوان، سرشار از اميد و نشاط است و مايل است كاري به او محول كنند و آن را با شجاعت و خطرپذيري انجام دهد.
6- گستاخي، ابتكار و نوآوري
     نوآوري جوان، گستاخي جوان، ابتكار جوان، بسياري از قيود را نپذيرفتن- در روحيه‌ي جوان هست.
7- اصلاح طلبي و اعتراض صادقانه در امور
     جوان، حق را آسان مي پذيرد، اين خيلي مهم است. جوان، راحت و صادقانه اعتراض مي‌كند و به دغدغه و بدون هيچ‌گونه گرفتاري دروني، اقدام مي‌‌كند، اين هم بسيار مهم است. پذيرش آسان، اعتراض صادقانه و اقدام بي دغدغه را شما كنار هم بگذاريد، ببينيد چه حقيقت زيبايي به وجود مي‌آيد و چه كليدي براي حل مشكلات است.

 

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : بخش اول : هويت جوان و خصوصيات جواني

هويت جواني

دوره جواني مظهر درخشندگي آفرينش الهي

ويژگيهاي دروه جوانيژ

تمايلات و انگيزه هاي دوران جواني

بخش دوم : نقد و ارزيابي ديدگاهها در خصوص جوان

تملق گويي و اسطوره سازي از جوان

استفاده ابزاري از احساسات جوان

نگاه به دوره جواني از منظر جوان

قضاوت واقعي درباره جوان

فصل دوم : وظايف اجتماعي جوانان و خانواده‌ها

بخش نخست : وظايف اجتماعي جوانان

استفاده از فرصتها براي تهذيب نفس، كسب معرفت

فراگيري علوم

اهتمام به ورزش براي بهره‌مندي از سلامت جسماني و روحي

خلاقيت، نوآوري و ابتكار در عرصه علمي اجتماعي

اجتناب از مفاسد اخلاقي و اجتماعي

تقويت بنيانهاي اخلاقي و معنوي

تقويت اراده و ايمان براي سازندگي فردي و اجتماعي

مقاله وظایف اجتماعی جوانان

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]