دانلود مقاله کمرویی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

دانلود مقاله کمرویی تحقیق مقاله در مورد کمرویی درمان مقاله درباره کمرویی خجالت مقاله در مورد کمرویی کودکان مقاله ای درباره کمرویی تحقیق در مورد کمرویی تحقیق درباره کمرویی پیشینه تحقیق کمرویی درمان کمرویی غلبه بر کمرویی درمان کمرویی و خجالت مقابله با کمرویی راههای مقابله با کمرویی درمان کمرویی کودکان راههای درمان کمرویی مبارزه با کمرویی

Shyness Paper

 

مقدمه
کم روئي يک پديده رواني اجتماعي مي باشد . رواني از آن جهت که ما بسياري از افرادکم رو را مشاهده مي کنيم که ظاهراً هيچ ويژگي غير عادي ندارند . اما خود در درون خود احساس کم رو بودن را دارند و اجتماعي به اين دليل که اين احساس ضعف در جمع بروز مي کند .


در اکثر اجتماعات بشري حيا همواره امري پسنديده و نيکو به حساب آمده است . اما بايد بين حيا و کم روئي تفاوت قائل شد . حيا همواره امري اختياري است حال آنکه کم روئي امري غير اختياري مي باشد . کم روئي فرد را از بسياري از اعمال که هيچگونه منافاتي با رعايت ادب و شئونات اسلامي ندارد و صرفاً يک حالت جمعي دارد ، باز مي دارد . کم روئي پديده اي است که سرتاسر زندگي فرد کم رو را تحت تاثير خود قرار مي دهد و بسياري از استعدادهاي او را از بين مي برد و فرد از صحنه زندگي اجتماعي نيز ضعف و نا توان ظاهر مي سازد .


“برانيه کم روئي را نوعي بيماري رواني تلقي مي کند که ابتدا در ضمير باطن ريشه مي دواند و مزمن مي شود و سرانجام جسم او را نيز از تحرک مي اندازد . ”
افراد کم رو از رفتارهاي اجتماعي بيشتر منفعل ظاهر مي شون تا فعال ، آنها از قرار گرفتن در جمع مي ترسند و هنگامي که در جمع ظاهر مي شوند ، خود را گم مي کنند و احساس درد و رنج مي کنند و اگر هم بخواهند مطلبي را در جمع ابراز کنند ، فراموشي بر آنها قلبه مي کند مثل اينکه مغز آنها از کار افتاده است .
آنها در بر قرار کردن ارتباط با ديگران نيز ضعيف هستند و بيشتر افرادي گوشه گير مي باشند و به همين دليل اگر هم افراد خوبي باشند و داراي استعدادهاي زيادي باشد همچنان ناشناخته باقي مي مانند و کسي به آنها توجهي نمي کند و در بسياري از اوقات توانايي دفاع از حقوق خود را نيز ندارند . آنها در زندگي حرفه اي ، تحصيلي ، زناشويي و ساير جنبه هاي زندگي اگر هم به صورتي بلقوه قوي باشند در عمل ضعيف هستند و زندگي براي آنها لذت واقعي را ندارد . زندگي آنها پر از مشکل و دردسر مي باشد .


چنين مي نمايد که يک موجود نامرئي که همان کم روئي مي باشد . جسم و جان آنها را در قفس قرص و محکمي زنداني کرده است که امکان شکوفاسازي استعدادها و بلند پروازي را از آنها گرفته است . آنها دئر عالم درون خود مي دانند که از بسياري از ديگران برترند و مي توانند بسياري از کارها را که ديگران از انحجام آن نا توان اند ؛ انجام بدهند ، اما هر بار که در عمل مي خواهند کاري انجام بدهند متوجه مي شوند که در چنگال هيولايي نا مرئي هستند که روح آنها را اسير کرده است ، توانايي هاي آنها را مي گيرد و افکار متعالي آنها را سرکوب مي کند . اين قفس است که موتد اوليه آن شرايط اجتماعي و محيطي فراهم مي شود و سازندگان اصلي آن والدين فرد مي باشند و بعد هم بستگان و دوستان و معلم ها ، اما بايد توجه داشت که اگر سازندگان اصلي نخواهند اين قفس شوم را بسازند ديگران نمي توانند اهميت داشته باشند .


در اينجا بايد به اين هم توجه داشت که از يک طرف ساختن و نساختن اين قفس جادوئي زياد هم ساده نيست چه بسيار پدر و مادراني که به اين کم روئي فرزند خود پي ميبرند اما نمي دانند چه کار بايد بکنند و نمي دانند چطور شد که فرزند آانها کم رو بار آمد .


از طرفي ديگر کم روئي همانند بسياري از پديده هاي رواني – اجتماعي ديگر در هر فرهنگ شکل ظاهر خود را دارد . بنابراين با توجه به مطالب بالا مطالعه کم روئي ضرورت زيادي دارد و جا دارد که محققان و پژوهش گران به طور جدي به مطالعه ان بپردازند ، اما متأسفانه اين موضوع تا به حال مورد کم توجهي قرار گرفته است . و مطالعه اي که در مورد آن صورت نگرفته است . اميد است که اين تحقيق شايسته مطالعه باشد .

فهرست مطالب
مقدمه
بيان مسئله
تعريف کم روئي
اهميت مسئله کم روئي
مراحل آزمون مسئله کم روئي
نظريه ريموند – دوسن لوران در پديده کم روئي
علل و عوامل کم روئي از نظر ريموند دوسن لوران
نظريه ژان شاريته و تامهو برانيه در پديده کم روئي
علل و عوامل مؤثر در تربيت خانوادگي از نظر شاريته و برانيه
نتيجه گيري
فهرست منابع

دانلود مقاله کمرویی

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]