دانلود پایان نامه مدد کاری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله مدد کاری احتماعی دانلود پایان نامه مدد کاری کارشناسی ارشد تحقیق پروژه موضوع پایان نامه مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی پایان نامه های مددکاری موضوعات پایان نامه مددکاری اجتماعی دانلود پایان نامه مددکاری موضوعات پایان نامه مددکاری پایان نامه های مددکاری اجتماعی پایان نامه رشته مددکاری دانلود مقاله مددکاری اجتماعی

Thesis Madad work

 

قسمتی از ابتدای فایل:
فصل اول:
مباني مدد كاري اجتماعي :
1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد . ( تعريف كامل ) در همه مشاغل

2- مدد كاري عبارت از ايجاد تغيير ( كل معاني مدد كاري را در بر دارد ) ( تغيير درفكر مدد جو ،تغيير در رفتار وروحيه وطرز تفكر )

3- مدد كاري اجتماعي به كليه اقدامات وفعاليتهايي اطلاق مي گردد كه در آن سعي مي شود مشكلات مددجويان از روشهاي مختلف نظير مشاهد ÷ه ، مصاحبه ، بازديد منزل ، ومطالعه پرونده مددجويان مشكلات آنان حل گردد .

4- مدد كاري اجتماعي ، دانشي است سودمند كه براي حل مشكل گروههاي آسيب پذير ومحروم درجامعه توسط افرادي كه مجهز به دانش مدد كاري هستند به كارگرفته مي شود .

اهداف مدد كاري اجتماعي با تاكيد بر بنياد شهيد وامورايثارگران
1- كمك به خانواده هاي معظم شهدا در جهت حل مشكلات اقتصادي ، معيشتي ونيازهاي روان شناختي ومشاوره اي آنان .
2- كمك به بهبود ارتباطات ميان اعضاي خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان.
3- تشخيص مشكلات ومسائلي نظير بيماريهاي رواني درخانواده ها ،افت تحصيلي فرزندان ،فرار از منزل، اعتياد درخانواده ها ونظاير آن .
4- كمك به مددجويان براي شناختن بهتر خودشان هم دربعد مادي وهم دربعد معنوي .
5- كمك به مدد جويان براي توان مند سازي وقادر سازي آنان .
6- كمك به پيشگيري از بوجود آمدن مشكلات وآسيب هاي اجتماعي در خانواده
7- كمك به افراد منظور شناختن استعدادها وتوانمندي آنان تا بتوانند ضمن شناختن استعدادها و توان منديها زندگي موفق وكار آمدي داشته باشند .


فهرست کلی مطالب
پیشگفتار
فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی
فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی

فهرست تفصیلی مطالب
فصل اول: مانی مددکار اجتماعی
– تعریف مددکاری
– حرفه مددکاری
– تاریخچه مددکاری
– نقش های مددکار اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
– پذیرش
– فردیت
– رازداری حرفه ای
– مشارکت
– خود آگاهی
فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی
– مشاهده
– مصاحبه
– بازدید (محیط زندگی ، محل کار و …) ، اهداف بازدید
– گزارش نویسی
– پرسش نامه و غیره
فصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعی
الف- روشهای اصلی
1- مددکاری خودی
2- مددکاری گروهی
3- مددکاری جامعه ای
ب- روشهای فرعی
1- تحقیق و پژوهش
2- مدیریت کاری
3- اقدامات اجتماعی
– تارخچه مددکاری در ایران
– اهمیت مددکاری فردی
– عمده مهارتهای مددکاران فردی
– تعریف گروه و انواع گروه
– تاریخچه مددکاری گروهی
– مهات ها مددکاری گروهی
– انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی
– تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد
– اصول مددکاری گروهی
– وظایف مددکار در مصاحبه انفرادی
– مهارت های مددکاری گروهی
– فواید خود افشایی
– تعریف مددکاری جامعه ای
– مفهوم اجتماع
– اهداف مددکاری گروهی
– نقشهای مددکار اجتماعی در مدل توسعه محلی

سطح : کارشناسی – کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه مدد کاری

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات