پایان نامه بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دروه متوسطه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دروه متوسطه

دانلود پایان نامه بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دروه متوسطه مقاله بررسی مشکلات معلمان ابتدایی بررسی مهارتهای شغلی معلمان دوره ابتدایی پایان نامه رضایت شغلی معلمان پایان نامه خودکارآمدی معلمان پایان نامه فرسودگی شغلی معلمان ارتقا شغلی معلمان ارتقای شغلی معلمان مقاله ارتقا شغلی معلمان مقالات ارتقای شغلی معلمان

Study the causes of primary teachers tend to change from primary school to secondary school courses

 

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعليم و تربيت اسلامي)

چکیده تحقیق:
یکی از معضلاتی که نظام آموزش و پرورش ایران با آن دست به گریبان است گرایش معلمان ابتدایی به تدریس در مقطع متوسطه است که آموزگاران به محض دریافت درجه کارشناسی علوم تربیتی تمایل به انتقال به مقطع متوسطه را دارند و علاقه ای به ماندن در مقطع ابتدایی را ندارند لذا پژوهشگر در این پژوهش در صدد بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در این زمینه است که شرح مختصر آن در زیر می آید.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات پژوهش                                                                      
مقدمه
1-1 بيان مسئله
1-2 هدفهاي تحقيق
1-3 اهميت موضوع تحقيق
1-4 سئوالات تحقيق
1-5 مدل تحقيق
1-6 تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي كليدي
فصل دوم: مطالعات نظري                                                         
2-1 ادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف آموزش و پرورش
ساختار آموزش و پرورش
تاريخچه آموزش ابتدايي در ايران
اهميت و ضرورت دورة ابتدايي
ويژگي‌هاي دورة ابتدايي
مسائل و مشکلات دورة ابتدايي
اهميت و نقش معلم در دورة ابتدايي
معلم موفق و تأثير آن بر آموزش و پرورش
ويژگي‌هاي معلم
ويژگي‌هاي معلم دورة ابتدايي
سيماي معلم از ديدگاه علماي تعليم و تربيت مسلمان
معلمی و ضرورت رضايت‌مندي شغلي
علل تمايل معلمان ابتدايي به مقاطع ديگر
2-2 پيشينه تحقيق
2-3جمع بندی
فصل سوم: روش شناسی تحقيق                                                     
مقدمه
3-1 روش تحقيق
3-2 جامعه آماري
3-3 حجم نمونه و روش اندازه‌گيري
3-4 ابزار جمع‌آوري اطلاعات
3-5 روايي و اعتبار تحقيق
3-6 روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق                                     
مقدمه
4-1 جمعیت شناختی پاسخگویان
4-2 بررسي سئوالات پژوهش
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها                                               
مقدمه
5-1 بیان مسئله، روش اجرا و یافته ها بصورت خلاصه
5-2 بحث و تفسیر
5-3 نتایج
5-4 پيشنهادها
الف- پيشنهادها براساس يافته‌ها
ب – پيشنهادها براي تحقيقات بعدي
ج – پيشنهادهاي جانبي
محدوديت‌ها
فهرست منابع و مآخذ
ضمائم (پرسشنامه و نحوه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)
فهرست جدولها
فهرست نمودارها

پایان نامه بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دروه متوسطه

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات