پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

دانلود پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان مقاله تحقیق پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی عوامل موثر در مهارت نوشتن مهارت نوشتن اول ابتدایی مهارت نوشتن مقاله مهارت نوشتن کلاس اول مهارت نوشتن املا مهارت نوشتن در دوره ابتدایی افزایش مهارت نوشتن چگونگی تقویت مهارت نوشتن مشکلات نوشتن دانش آموزان

The factors contributing to the increase in students' creative writing skills

 

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

بخشی از مقدمه:
جامعه‌ي پويا و پرتلاش امروزي يك لحظه درنگ نمي كند تا بتواند به فنون جديد و قدرت والاي علمي دست پيدا كند. در چنين عصري كه عصر شكوفايي و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمي، پژوهندگان ،مخترعين، مبتكرين، صنعتگران و… است براي اداره سازمان‌هاي اجتماعي- فرهنگي- اقتصادي و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق نياز است،  تا بتوان همگام و همپاي پيشرفت جامعه به پرورش  افراد خلاق اقدام نمود.
بسياري بر اين عقيده‌اند كه خلاقيت  امري ذاتي است و فقط خداوند اين وديعه خود را به عده‌اي از انسانها بخشيده و قابل آموزش و آموختني نيست . عده‌اي با اين عقيده مخالفند و ابراز مي دارند خداوند به همه انسانها يكسان نعمت بخشيده اين افراد (خلاقان) از اين نبوغ خدادادي خود ، بيشترين بهره را برده‌اند و نيز معتقدند كه خلاقيت صفت مشترك تمامي انسانها است كه با پرورش آن مي توان آن را از حالت ركود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبديل كرد و بالعكس مي‌توان خلاقيت را با آموزش ناصحيح و غلط از ريشه خشكاند. تحقيقات ادعاي گروه دوم را تصديق كرده و خلاقيت را صفت مشترك تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقيت از فردي به فرد ديگر متفاوت مي‌دانند و هر انساني به نوعي از خلاقيت خود بهره مي‌برد يكي زياد يكي كم(پيرخايفي،1376). اين تحقيقات نشان داده است كه رشد و پرورش خلاقيت از همان بدو تولد و دوران كودكي آغاز مي‌شود و در دوران دبيرستان به مرحله شكوفائي خود نزديك مي‌شود. البته اگر اين توانايي در انسان پرورش يابد تا پايان عمر به غناي والاي علمي آن افزوده مي‌شود.
پيرخايفي (1376) آموزش خلاقيت را امري حياتي مي‌داند كه بايد در سطوح مختلف تحصيلي به صورت همگاني انجام گيرد و اين آموزش همگاني متضمن انعطاف پذيري ذهن ، توانمندي شخصيت انسان (پرورش روحيه‌ي استقلال و اعتماد به نفس) و ايجاد زمينه و بسترهاي مناسب اجتماعي فردي و خانوادگي است. جداي از آموزش همگاني و عمومي آموزش ويژه نيز از ضروريات است . با آموزش ويژه، فكر به طور خاص در يك زمينه، مهارت مطلوب و مناسب را كسب مي‌كندو به اصطلاح اهل علم تخصص مي‌يابد. تفاوت اساسي موجود ميان آموزش همگاني و آموزش ويژه اين است كه در آموزش همگاني فرد ياد مي‌گيرد كه چگونه در خدمت خود باشد و قابليت‌هاي خود را بشناسد و  به استعدادهايش در زمينه‌هاي مختلف پي ببرد، امّا در پرورش ويژه فرد علاوه بر شناخت قابليت‌هاي خود به خدمات اجتماعي نيز توجه مي‌كند و ياد مي‌گيرد كه چگونه در خدمت جامعه باشد و خود را وقف اجتماع نمايد. فرد به صرف داشتن انديشه‌هاي خلاق …

فهرست مطالب: 
فصل اول: كليات    
1ـ1 مقدمه
1ـ2 بيان مسئله
1ـ3 اهميت و ضرورت پژوهش
1ـ4 اهداف پژوهش
1ـ5 فرضيه‌هاي پژوهش
1ـ6 تعاريف عملياتي متغيرها
1ـ6 ـ1 نوع متغيرهاي تحقيق
1ـ6 ـ2 مراحل اندازه‌گيري متغيرها
1ـ6 ـ 3 تعريف متغيرها
فصل دوم: ادبيات پژوهش   
2ـ1 خلاقيت چيست ؟
2ـ2 تعريف خلاقيت
2ـ3 روند شكل گيري خلاقيت
2ـ4 خصوصيات افراد خلاق
2ـ5 راه‌هاي پرورش خلاقيت
2ـ6 موانع خلاقيت
2ـ7 انگيزه عاملي جهت تحقق خلاقيت نوشتاري
2ـ8 نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق
2ـ9 محيط خانواده و تأثير آن بر خلاقيت
2ـ10 نقش تكرار و تمرين نوشتن بر نوشتن خلاق
2ـ11 تأثير مطالعه بر نوشتن خلاق
2ـ12 نقش قصه‌گويي در پرورش نوشتن خلاق
2ـ13 تشويق عاملي كارساز در پرورش نوشتن خلاق
2ـ14 نقش كودكستان و مراكز پيش دبستاني در بروز خلاقيت
2ـ15 نقش بازي‌هاي كودكانه در پرورش خلاقيت
2ـ16 تأثير اوقات فراغت بر نوشتن خلاق
2ـ17 مروري بر تحقيقات انجام شده
فصل سوم: روش پژوهش    
3ـ1 نوع تحقيق
3ـ2 جامعه آماري و ويژگي‌هاي آن
3ـ3 روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
3ـ4 ابزار گردآوري داده‌ها
3ـ5 پايايي و روايي پرسشنامه‌ها
3ـ5ـ1 پايايي و روايي آزمون خلاقيت
3ـ5ـ2 پايايي و روايي آزمون انگيزه پيشرفت
3ـ5ـ3 پايايي و روايي پرسشنامه محقق ساخته
3 ـ 6  شيوه نمره‌گذاري آزمون‌ها
3-6-1 نمره‌گذاري آزمون خلاقيت
2-6-2 نمره‌گذاري آزمون انگيزه پيشرفت
3ـ7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق    
4ـ1 يافته‌هاي توصيفي
4ـ2 يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي تحقيق (آمار استنباطي)
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري    
5ـ1 بحث و نتيجه‌گيري
5ـ2 پيشنهاد نظري و علمي پژوهش
5ـ3 محدوديت‌هاي پژوهش
منابع و مأخذ
ضمائم
پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته
پرسشنامه شماره (2) آزمون انگيزه پيشرفت (ACMT)
پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقيت جمال عابدي
فهرست جداول
جدول شماره 3 ـ1 دامنه نمره خلاقيت
جدول شماره 3 ـ2 دامنه نمره انگيزه پيشرفت
جدول شماره 4 ـ 1 توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی‌ها
جدول شماره 4 ـ2 توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی‌های خلاق
جدول شماره 4 ـ3 توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی های  عادي
جدول شماره 4 ـ4 توزيع فراواني ميزان انگيزه پيشرفت آزمودنی های  پسر به تفکيک خلاق و عادي
جدول شماره 4 ـ5 توزيع فراواني ميزان انگيزه پيشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکيک خلاق و عادي
جدول شماره 4 ـ6  توزيع فراواني ميزان علاقه‌مندي آزمودنی‌های  به امور فرهنگي هنري
جدول شماره 4 ـ7 توزيع فراواني به خاطر آوردن دوران کودکي
جدول شماره 4 ـ8 توزيع فراواني تداعي دوران کودکانه توسط بازي‌هاي کودکانه
جدول شماره 4 ـ9 توزيع فراواني علاقه‌مندي پاسخگويان به بازي‌ها
جدول شماره 4 ـ10 توزيع فراواني انجام دادن کارهاي فرهنگي ـ هنري
جدول شماره 4 ـ11 توزيع فراواني وضعيت تحصيلات اوليه آزمودنی ها
جدول شماره 4 ـ12 ميزان علاقه‌مندي دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه
جدول شماره 4 ـ13 توزيع فراواني میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها
جدول شماره 4 ـ14 ميزان علاقه‌مندي به شنيدن قصه و داستان
جدول شماره 4 ـ15 ميزان خستگي نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، يادداشت يا هر گونه تمرين نوشتاري
جدول شماره 4 ـ16 ميزان تشويق پاسخگويان به انجام مهارت نوشتن
جدول شماره 4 ـ17 توزيع فراواني شرکت در دوره‌هاي آموزش ويژه
جدول شماره 4 ـ18 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ19 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ20 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ21 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ22 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ23  خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ24 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ25 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ26 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی

پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات