پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وري نیروی کار
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وري نیروی کار

دانلود خرید پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار مقاله پروژه تحقیق پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات پایان نامه بهره وری نیروی انسانی دانلود پایان نامه بهره وری نیروی کار دانلود پایان نامه بهره وری نیروی انسانی

The impact of information technology on labor productivity

 

بهره وري باعث صرفه جويي در استفاده ازمنابع كمياب و افزايش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزاياي بهره وري همچنين به صورت دستمزدهاي بالا و كيفيت بهتر زندگي شغلي ظاهر مي شود.

 

بخشی از پيشگفتار:
نيازهاي بشر چيزي نيست كه بتوان به راحتي از آن صرفنظر كرد. امروز با توجه به منابع كمياب و نيازهاي نامحدودي كه وجود دارد، استفادة درست و مناسب از منابع كمياب و بر طرف كردن نيازهاي نامحدود امري واجب و ضروري به شمار مي رود وهمچنين با توجه به جهاني شدن اقتصاد و شكستن مرزهاي جغرافيايي چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ فرهنگي ، اجتماعي و … و افزايش رقابت، دولتها و شركتها را بر آن داشته تا براي از دست ندادن بازارهاي داخلي و خارجي و خارج نشدن از گوي رقابت داخلي وجهاني، كالاهايي با كيفيت بهتر و كميت بيشتر و قيمت پائين تر به بازارهاي داخلي و خارجي شان عرضه نمايند كه اين مي تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت  گيرد. بنابراين، اين چيزي جزء بهره وري و كارايي بيشتر عوامل توليد نمي تواند باشد.
بهره وري باعث صرفه جويي در استفاده ازمنابع كمياب و افزايش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزاياي بهره وري همچنين به صورت دستمزدهاي بالا و كيفيت بهتر زندگي شغلي ظاهر مي شود.
بهره وري به عنوان يك ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگي، رفاه بيشتر و آرامش و آسايش انسانها مي باشد، كه هدف اساسي براي همه كشورهاي جهان محسوب ميشود.
وقتي كه، مسئله بهره وري و بحث استفاه بهينه از منابع به ميان مي آيد، نميتوان از مهمترين بخش آن يعني بهره وري نيروي انساني به سادگي گذشت. استفادة منطقي از منابع فكري و فيزيكي نيروي انساني كمك  شاياني به بهره وري كرده و خواهد كرد و بكارگيري افراد ماهر و متخصص و داراي مهارت هاي مختلف در زمينه هاي متعدد، مي توان به كيفيت بهتر و كميت بيشتر توليدات بيانجامد . بدون اغراق مي توان گفت كه اين ذهن و فكر و قدرت بدني نيروي انساني بوده است كه چنين تحولات عظيمي در بكارگيري ماشين آلات ، مواد ، انرژي و… ايجاد كرده است. …

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: ادبيات موضوعي
1-1- بهره وري
1-1-1- تعريف بهره وري
1-1-2- مدلها و شاخصهاي بهره وري
1-1-3 – عوامل موثر بر بهره وري
1-2- مفهوم دستمزد
1-3 – فناوري اطلاعات
1-3-1- اهميت فناوري اطلاعات
1-3-2- تعريف واژه فناوري اطلاعات (تكنولوژي اطلاعات)
1-3-3- تعريف فناوري اطلاعات
1-3-4- تاريخچة فناوري اطلاعات
1-3-5- كامپيوتر و اينترنت
1-3-5-1- تاريخچة رايانه (كامپيوتر) و نسلهاي آن
1-3-5-2 ظهور اينترنت
1-4-تصويري از وضعيت فناوري اطلاعات در ايران و جهان
فصل دوم: مباني تئوريك
2-1- پيشرفت تكنولوژي
2-2 – حسابداري رشد
2-2-1- پيشرفت فني بي طرفي هيكس ( پيشرفت  فني نامشخص و بي طرف  )
2-2-2- پيشرفت فني هارود
2-2-3- پيشرفت فني مشخص در سرمايه
2-3 نظريه هاي دستمزد
2-3-1 – نظريه دستمزد آدام اسميت
2-3-2 نظريه جمعيت مالتوس
2-3-3- نظريه دستمزد جان استورات ميل
2-3-4- نظريه ماركس
2-3-5 – نظريه ويكستد
2-3-6- نظريه مارشال
2-3-6-1 تقاضا براي عوامل توليد
2-3-6-2- بازار عرضة كار
3-3- بررسي تأثير استفاده از فناوري اطلاعات بر روي دستمزد
فصل سوم: پيشينة تحقيق
3ـ1ـ مطالعه استروستيك و نگوين
3ـ2ـ مطالعه نيكولاكريستي
3ـ3ـ مطالعه گرينن و ميرز
3-4 – مطالعه كروگر
3-5-مطالعه پريدخت وحيدي
3-6- مطالعه  كوين جي استروب
3-7 – مطالعه استراليا
3-8- مطالعه لي وكيم
فصل چهارم: روش نمونه گيري و برآورد موجودي سرمايه
4-1- روش نمونه گيري
4-2- برآورد موجودي سرمايه
4-2-1- مروري بر روشهاي برآورد موجودي سرمايه
4-2-2- محاسبه موجودي سرمايه
فصل پنجم: برآورد مدلها و نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- توابع توليد
5-1-1- تابع توليد كاب- داگلاس
5-1-2- تابع توليد (CES)
5-1-3- توابع توليد انعطاف پذير
5-2- متغير هاي مجازي
5-3- مدل نظري جهت بررسي هاي تجربي
5-3-1- مدل نظري جهت بررسي تأثير فناوري اطلاعا ت بر روي بهره وري نيروي كار
5 ـ 3ـ 2 ـ مدل نظري جهت بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر روي دستمزد
5-4- برآورد مدلها
5-4-1- نتايج برآورد مدلها
5-5- نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وري نیروی کار

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات