مقاله تاریخچه تعاونيها در ايران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله تاریخچه تعاونيها در ايران

دانلود مقاله تاریخچه تعاونیها در ایران دانلود مقالات تعاونی تحقیق دانلود مقاله شرکت های تعاونی دانلود مقاله تعاون مقاله درباره تعاونی ها مقاله مدیریت تعاونی ها مقاله در مورد تعاونی ها تاریخچه تعاونیها تاریخچه تعاون در ایران تاریخچه تعاونی ها در ایران تاریخچه تعاون روستایی تاریخچه تعاونی در ایران تاريخچه تعاون تاریخچه تعاونی روستایی در ایران

History of cooperatives in paper

 

تاریخچه تعاونيها در ايران


تعاونيهاي سنتي در ايران
در ايران قديم علاوه بر اينكه عده اي از مردم متمكن و خيرانديش كه براي ايجاد رفاه و آسايش عمومي بيك سلسله اقدامات عمراني از قبيل ساختن راه، ايجاد پل، كاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنيه و اماكن نظير آنها مبادرت مي كرده اند مردم عادي نيز در اين گونه موارد به نحوي با يكديگر همكاري كرده اند و اگر سرمايه اي نداشته اند تا وثيقه آن قرار دهند بازوهاي خود را بكار مي انداختند. بهترين نمونه و طرز همكاري را مي توان در ميان مردم روستاهاي مملكت مشاهده كرد كه بصورت يك سنت پسنديده از دوران باستان تاكنون همچنان ميان كشاورزان ايراني متداول بوده و مي باشد.
طبقه كشاورز در ايران، مانند بسياري از مردم جوامع روستائي در گوشه و كنار دنيا اغلب مواقع از قبيل كشت، وجين، آبياري ، برداشت و درو را با كمك يكديگر انجام مي داده اند. اين نوع همكاري را زراعت جمعي با حفظ خصوصيات مالكيت و انتفاع فردي از زمين بايد نام نهاد كه هنوز در ميان روستائيان متداول و بمراتب طبيعي تر از فعاليت در قالب شركتهاي تعاوني كشاورزي است.
اين تعاونيهاي سنتي يكي از انواع برجسته مشاركت در جامعه انساني و از جمله در جامعه ايران است كه بنامهاي مختلف در مناطق مختلف كشور وجود دارد. از انواع تعاونيهاي سنتي بنه يا حراثه ، واره … را مي توان نام برد.
در طول سالهاي اخير باوقوع دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي در ساختار جامعه روستايي بويژه ورود انواع ماشين هاي كشاورزي و ترويج استفاده از چاه عميق و نيمه عميق و استفاده از موتور پمپ ضمن كاهش كار گروهي سنتي و يا تغييرشكل آن باعث ايجاد انواع جديدي از همياري و مشاركت در زمينه خريد و نگهداري وسايل موتوري و مبادله آنها گرديده است.

 –

فهرست
تعاونيهاي سنتي در ايران
تعاونيهاي رسمي در ايران قبل از انقلاب
انواع تعاونيها در ايران
سازمان مركزي تعاون كشور (تشكيل شركتهاي تعاوني شهري غيركارگري)
سازمان مركزي تعاون روستايي(تشكيل شركتهاي تعاوني روستائي)
شركتهاي تعاوني كارگري
شركتهاي تعاوني توليدي روستائي
شركت تعاوني بعد از انقلاب (سال 1357 ببعد)
منابع

مقاله تاریخچه تعاونيها در ايران

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات