مقاله نقش اموزش در شرکت های تعاونی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله نقش اموزش در شرکت های تعاونی

دانلود مقاله نقش اموزش در شرکت های تعاونی تحقیق شرکت تعاونی اموزش اموزش حسابداری شرکت تعاونی شرکت تعاونی خدمات اموزش شرکت تعاونی خدمات اموزش کارکنان مقاله در مورد شرکت تعاونی مقاله درباره شرکت تعاونی مقاله در مورد شرکت های تعاونی مقاله شرکت تعاونی مصرف دانلود مقاله شرکت های تعاونی مقاله حسابداری شرکت های تعاونی مقاله درباره شرکت های تعاونی تحقیق در مورد شرکت های تعاونی تحقیق درباره شرکت های تعاونی تحقیق در مورد شرکت تعاونی روستایی

The educational role of cooperatives in Paper

 

نقش اموزش در شرکت های تعاونی
تعاوني‌ها بعنوان يکي از اشکال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمايت از کارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مکمل روش‌هاي ديگر مي‌باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي کشور ما، کارکرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي کساني است که مهارت لازم براي انجام کار و حرفه‌اي را دارند اما سرمايه کافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. اين افراد مي‌توانند در قالب تشکل‌هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانکي و ساير منابع مالي، کسب وکاري را راه‌اندازي نمايند.
بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که تا کنون در کشور ما مطالعه‌اي در خصوص جايگاه و نقش شرکت ‌هاي تعاوني در موفقيت کارآفرينان انجام نشده است. راجا مايي مان راجا يوسف در کالج تعاوني مالزي مطالعه‌اي در زمينه “خصوصيات و وظايف مديران در شرکت هاي تعاوني مالزي: مقايسه‌اي بين مديران موفق و کمتر موفق” انجام داده است که در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شرکت هاي تعاوني موفق و کمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي کند.
اين مقاله مي‌کوشد مشخص کند که تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت کارآفرينان مي‌باشند. اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگي‌هاي محيطي و نيروي انساني تعاوني‌هاي موفق و ناکارآمد، تعيين خصوصيات کارآفريني کارآفرينان، مشخص کردن سبک مديريتي در شرکت هاي تعاوني و مطالعه ويژگي‌هاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاوني‌ها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات کارآفريني، مديريت و رهبري تعاوني‌ها مي‌باشد.

فهرست مطالب
نقش اموزش در شرکت های تعاونی
بيان مسأله
تعريف تعاوني
اهداف تعاوني
نقش تعاوني‌ها در توسعه
توسعه اقتصادي
توسعه اجتماعي
توسعه سياسي
توسعه اشتغال
انواع تعاوني‌ها
کارآفريني چيست؟
صفات و ويژگي‌هاي کارآفرينان
کار تيمي، شروع کارآفريني
نتيجه‌گيري
منابع

مقاله نقش اموزش در شرکت های تعاونی

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات