مقاله وکالت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

دانلود مقاله رشته وکالت تحقیق مقاله در مورد شغل وکالت مقاله در مورد وکالت مقاله درباره وکالت مقاله درباره رشته وکالت مقاله وکالت بلاعزل مقاله وکالت در حقوق ایران مقاله وکالت بدون فسخ مقاله وکالت زن در طلاق مقاله وکالت ظاهری تحقیق در مورد شغل وکالت تحقیق در مورد وکالت تحقیق در مورد عقد وکالت تحقیق درباره وکالت تحقیق شغل وکالت تحقیق درباره رشته وکالت

paper Advocacy

 

مقدمه
وكالت بلاعزل اصطلاحي است كه به تمامي وكالتها اطلاق مي شود كه با شرط عدم عزل و يا با شرط وكالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موكل يا وكيل حق عزل يا استعفا را نداشته و اين حق را از خود سلب و ساقط كرده باشد ، اين شرط بقا (عدم عزل) كه يك شرط دو جانبه است يعني از يك سو موكل ديگر نمي تواند وكيل را عزل كند و وكيل هم ديگر حق استعفا و عزل خود را به موجب اين شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت يك توافق خصوصي اعتباري ندارد بايد اذعان داشت چون عقد وكالت عقدي جايز است لذا هريك طرفين حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نمايد و موكلي كه وكيل خود را از وكالت معزول كند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا مي گذارد اما هر گاه وكالت وكيل يا عدم عزل وي در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد بديهي است كه شرط ، لازم است و موكل نمي تواند وكيل خود را معزول كند پس وكالت بلاعزل به وكالتي اطلاق مي شود كه يا وكالت وكيل ، ضمن عقد لازمي اعطا شده باشد يا اينكه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمي شرط شده باشد البته بايد توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وكالت را با آوردن شرط بقا لازم مي دانند نه به اين جهت كه ماهيت و طبيعت عقد به لازم تبديل شود بلكه منظور اين است كه پس از عزل شدن وكالت ، براي موكل و وكيل در عزل يا استعفا محدوديت ايجاد شده و اختيار قبلي خود را در اين خصوص از دست مي دهند و الا قدرمسلم اين است كه عقد وكالت در اين صورت هم جايزه بوده و جايز باقي خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موكل مي تواند هر وقت بخواهدوكيل راعزل كند مگر اينكه وكالتٍ وكيل يا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمي شرط شده باشد و اين ترتيب يعني وكالت در ضمن عقد لازم و يا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنين عقدي ، غالباً وقتي اتفاق مي افتد كه عقد وكالت به نفع وكيل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . براي مثال وكالتي كه شوهر در ضمن عقد نكاح به زن خود مي دهد كه در صورت تعدد زوجات يا در هرامر معين ديگري خود را مطلقه سازد وكالتي است كه به نفع زن داده مي شود .

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات)
مقدمه ۱
تعهد عدم عزل از جانب موکل ۱
ماده ۶۷۹ قانون مدنی ۳
فصل دوم.
بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم ۴
بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم ۶
بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز ۸
بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم ۱۱
بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز(وکالت) ۲۱
بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل ۲۳
فصل سوم
بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت ۲۵
بخش دوم: جنون وکیل یا موکل ۲۷
بخش سوم: انقضای مدت وکالت ۲۷
بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت ۲۸
بخش پنجم: استعفای وکیل ۲۸
فصل چهارم
بخش اول: فقه و سایر نظامهای حقوقی ۳۱
بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا ۳۵
بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند ۳۹
فصل پنجم
بررسی فقهی وکالت بلاعزل. ۴۰
منابع ۴۵

مقاله وکالت

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :