بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان

دانلود مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان توانمندسازی روانشناختی کارکنان توانمندسازی روانشناختی چیست؟ تحقیق مقاله توانمندسازی روانشناختی اصول روانشناختی کارکنان توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان رابطه خودکارآمدی با رضایت شغلی مقاله در مورد رضایت شغلی کارکنان

Investigate the relationship between psychological empowerment and job satisfaction among employees Vkhvdkaramdy

 

مقاله مدیریت

خلاصه:
اين تحقيق با هدف بررسي ميزان توانمندسازي و رضايت شغلي و ارتباط بين اين دو و اثرخودكارآمدي دربين كاركنان فرش غرب انجام گرفته است . روش تحقيق ازنوع توصيفي همبستگي مي باشد.جامعه آماري ، كليه كاركنان بخش توليد فرش غرب بوده كه تعداد 55 نفراز آنها به روشنمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند . براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي توانمندسازي اسپريتزر و رضايت شغلي مينه سوتا و مقياس خودكارآمدي عمومي استفاده شد . جهت تحليل داده ها نيز از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام و تحليل رگرسيون وتحليل كواريانس با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بين توانمندسازي روان شناختي ورضايت شغلي مي باشد . همچنين ارتباط رضايت شغلي با سه بعد توانمندسازي روان شناختي خود تعييني ، شايستگي و معناداري نيز معنادار بود. ارتباط معناداري بين رضايت شغلي و بعد مشاركت وموثربودن ديده نشد. ارتباط معناداري بين خودكارآمدي و توانمندسازي يافت شد و اثرخودكارآمدي بر افزايشرضايت شغلي نيزدراين رابطه معنادار بود.
نویسنده: فرهاد عبدی
كنفرانس بين المللي مديريت، چالشها و راهكارها

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات