دانلود پایان نامه صنعت نساجی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پایان نامه صنعت نساجی

دانلود پایان نامه صنعت نساجی پروژه مقاله پایان نامه نساجی پایان نامه تکنولوژی نساجی پایان نامه کارشناسی نساجی پایان نامه ارشد نساجی پایان نامه الیاف نساجی پایان نامه های رشته نساجی دانلود پایان نامه مهندسی نساجی دانلود پایان نامه نساجی دانلود رایگان پایان نامه نساجی موضوع پایان نامه نساجی موضوع پروژه کارشناسی نساجی دانلود پروژه نساجی مقاله صنعت نساجی

The textile industry

 

مقدمه اي بر صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن در ايران

تاريخچه صنعت نساجي در ايران
صنعت نساجي در ايران از ديرباز به سبب ضرورت مصرف و كاربرد وسيع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاريخ كشورمان فراز و نشيب هاي فراواني را طي كرده است. در زمان اشكانيان ايرانيان به تحول جديدي دست يافتند و در پرورش كرم ابريشم و توليد پارچه هاي ابريشيمي به طريقي همت گماردند كه اكثريت ابريشم هاي توليد چين را از آن كشور خريداري مي نمودند و جهت توليد پارچه به ايران مي آوردند و پارچه هايي با طرح ها و نقوش بسيار زيبا توليد و به دنيا عرضه مي كردند.
شكوفايي صنعت توليد پارچه هاي مخمل در كاشان و يزد در دوره اشكانيان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت ديگري از تاريخ پرشكوه صنعت نساجي ايران است كه صنعتگر ايراني را قانع نكرده و همچنان به دنبال نوآوري و تسخير بازارهاي جهاني بوده است.
اوج صنعت نساجي را در تاريخ ايران زمين، هنرمندان دوره سلجوقي و صفوي رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوي توليدات بي نظيري آفريده شد و پارچه هاي زربافت ايراني از شهرت جهاني برخوردار گرديد.
فهرست مطلب
1- مقدمه اي بر صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن در ايران 6
1-1- تاريخچه صنعت نساجي در ايران 7
1-2- مشكلات و بحران در صنعت نساجي 9
1-3- علل وجود بحران در صنايع نساجي ايران 11
1-4- لزوم بهبود وضعيت موجود 12
1-4-1- تقاضا (بررسي بازار) 12
1-4-2- بازار مصرف و تولدي داخلي كشور 15
1-4-3- واردات پارچه ثبت شده 16
1-4-4- عرضه، تقاضا و توليد ماشين هاي بافندگي 17
1-4-5- عرضه 18
1-4-6- افق سرمايه گذاري در ايران 19
1-4-7- علل عدم سرمايه گذاري 20
1-5- مشكلات صنعت نساجي در حال حاضر از ديدگاه مديران اين صنعت 21
1-6- طبقه بندي مشكلات صنعت نساجي با توجه به نظريه فشارهاي تجاري22
1-7- بررسي و تجزيه و تحليل فشارهاي تجاري
1-7-1- ورود قاچاق پاچه به كشور 23
1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخي از سازمان ها 23
1-7-3- اخذ عوارض و ماليات هاي متعدد و مكرر 27
1-7-4- وجود قوانين ضد و نقيض 27
1-7-5- پرسنل مازاد 27
1-7-6- قيمت گران مواد اوليه 28
1-8- بررسي و تجزيه و تحليل غشارهاي تكنولوژيكي 28
1-8-1- كهنگي و قدمت ماشن آلات 28
1-8-2- عدم توان رقابت با كالاهاي خارجي 29
1-8-3- عدم تناسب تكنولوژي كارخانه ها با فرهنگ مدخواهي و سيستم سفارشي 29
1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحي كارآ 30
2- تجهيزات و ماشين آلات نساجي 31
2-1- نگاهي به آمار ماشن آلات نساجي در جهان 32
2-1-1- آمار ماشين آلات بافندگي حمل شده در سالهاي 2001-1992 32
ميلادي و نصب شده در سال 2000 ميلادي به كشورهاي مختلف جهان
2-1-2- آمار ماشين آلات بافندگي حمل شده به قاره هاي مختلف 36
در سال 2001 ميلادي
2-1-3- آكار ماشين آلات كشباف تخت حمل شده در سال 40
2001 ميلادي به نقاط مختلف جهان
2-2- نتيجه گيري 44
3- مواد اوليه مصرفي در صنايع نساجي توليد ايران و وارداتي 46
3-1- يكنواختي نخ در بهبود صنايع نساجي 47
3-1-1- تعريف 48
3-1-2- اهميت يكنواختي 48
3-1-3- دسته بندي نايكنواختي 51
3-1-3-1- عيوب متناوب 52
3-1-3-2- عيوب نامتناوب 52
3-1-4- تاثيرات نايكنواختي 53
3-1-4-1- اثرات نايكنواختي بر خواص نخ 53
3-1-4-2- تاثير يكنواختي بر عملكرد پروسه تبديل نخ به پارچه 54
3-1-4-2-1- بوبين پيچي 54
3-1-4-2-2- چله كشي 54
3-1-4-2-3- آهار 55
3-1-4-2-4- بافندگي 55
3-1-4-3- تاثير يكنواختي بر كيفيت پارچه 56
3-1-5- عوامل ايجاد كننده نايكنواختي 57
3-1-5-1- مواد اوليه 57
3-1-5-2- مراحل ريسندگي 57
3-2- مشكلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجي داخلي 60
3-2-1- واردات پنبه ضربه اي به توليد داخلي يا حمايت از نساجي؟! 60
3-2-2- وضعيت نابسامان پنبه ايران 63
3-2-3- بررسي موانع و مشكلات و چالشهاي وضع موجود 67
3-2-3-1- شواهدي از مشكلات كشت پنبه 68
3-2-3-2- علل بروز مشكلات كشت پنبه در كشور 73
3-2-3-2-1- علل اقتصادي 73
3-2-3-2-2- رشد بي رويه توليد و واردات الياف مصنوعي 73
3-2-3-2-3- واردات پنيه و الياف پنبه اي 75
3-2-3-2-4- كوچك شدن قطعات زراعي پنبه به ويژه در استان گلستان 75
3-2-3-2-5- عقب نشيني محصول پنبه از اراضي 76
3-2-3-2-6- بالا بودن هزينه برداشت وش توسط كارگر 76
3-3- بررسي توليد و واردات مواد اوليه طي سالهاي 1380-1376 77
3-4- آمار و اطلاعات پشم و اهميت آن در ايران 80
منابع 91

دانلود پایان نامه صنعت نساجی

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات