پروژه شبيه سازي برج تقطير
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه شبيه سازي برج تقطير

دانلود پروژه شبیه سازی برج تقطیر شبیه سازی برج تقطیر با aspen دانلود پروژه مهندسی شیمی شبیه سازی برج تقطیر واکنشی شبیه سازی برج تقطیر با hysys شبیه سازی برج تقطیر در matlab شبیه سازی دینامیکی برج تقطیر ساخت برج تقطیر خانگی انواع برج تقطیر طراحی برج تقطیر محاسبات برج تقطیر انواع سینی های برج تقطیر طرز کار برج تقطیر پروژه طراحی برج تقطیر

Project simulated distillation column

 

مقدمه:
همگام با پيشرفت تواناييهاي كامپيوتري پيشرفتهاي عمده اي در مدله كردن و شيشه سازي فرآيندهاي جداسازي چند مرحلهاي انجام گرفته و مدلهاي رياضي انعطاف پذيرتر و واقعي تر گشته اند.هنوز نيز معادلات تجربي و پيچيده ترموديناميكي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند .ظهور الگوريستمهاي جديد هنوز ادامه داشته و الگوريستمها قديمي نيز در حال تصحيح مي باشند.
در اينجا اساس مدلهاي رياضي تنها بمنظور ايجاد پيش زمينه لازم مطرح مي گردند.
بايد به اين نكته اشاره نمود كه براي يك مهندس مسئله انتخاب بهترين روش «بطور نسبي»براي كاربردهايي كه وي مد نظر دارد .با توجه به  وجود الگوريستمهاي مختلف ،دشوار بوده و اين افراد بايد براي كاربردهاي مختلف به استفاده از الگوريستمهاي مختلف اقدام ورزند.

فهرست مطالب:
مقدمه
مدل رياضي
شبيه سازهاي
روشهاي مبتني بر دسته بندي معادلات
دسته بندي بر اساس مراحل
دسته بندي بر اساس نوع معادلات
روش ريلاكسيشن
دسته روشهاي حل همزمان
مروري بر ديناميك پروسه هاي تقطير
مدل هاي ديناميكي
مدل هاي موضعي
روش هاي موجود
بدست آوردن مدل هاي موضعي
مدل هاي موضعي براي مخلوطهاي ايده آل
مدل هاي موضعي براي مخلوط هاي غير ايده آل
ملاحظات طراحي در رابطه با مدل هاي موضعي
تاثير ترمهاي غلظتي بر روي محاسبه مشتقات مقادير K  براي مخلوط هاي غير ايده آل
معرفي مدل ارائه شده
تئوري روش
مراحل حل
روش دسته بندي معادلات
محاسبه پارامترهاي مدل و تصحيح آنها
تصحيح پارامترهاي مدل
ملاك تصحيح پارامترها
محاسبه ماتريس ژاكوبين مورد استفاده در معادلات موازنه اجزاء
معرفي برنامه
معرفي سابروتينهاي اصلي برنامه
ارائه نتايج- بحث و نتيجه گيري
خواص ترموفيزيكي و هيدروليك سيني ها
خواص فيزيكي
ويسكوزيته
ضريب نفوذ
ضريب نفوذ در مايعات
خواص ترموديناميكي
ضرايب فعاليت
آنتالپي فاز بخار
آنتالپي فاز مايع
فشار بخار
گرماي نهان تبخير
محاسبه مقادير مربوط به هيدرو ليك سيني ها
افت فشار
راندمان سيني

پروژه شبيه سازي برج تقطير

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات