پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان پایان نامه در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود رایگان پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان دانلود مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان

Study the role of evaluation in improving the efficiency of staff

 

پايان نامه دوره كارشناسي مديريت صنعتي با موضوع:
بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق

پيشگفتار:
ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن در دستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي‌ گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.
ارزشيابي ابزاري است كه سازمانها وكاركنان رادر تامين اين نيازها كمك مي كند. اگر اين ابزار بخوبي طراحي گردد و به نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد. وسيله مناسبي براي تشويق- آموزش بهسازي وبعضا تنبيه كاركنان خواهد بود.
از اين رو كوشش كارشناسان امور اداري بر آن بوده تا اينكه بتدريج ابزار سنجش و اندازه گيري معتبري را براي ارزشيابي كاركنان طراحي تا از روايي لازم برخوردار و با ايجاد تغييراتي در شرايط پيراموني امكان اجراي موثر و مطلوب ارزشيابي را فراهم نمايند.
ليكن نگرش اجمالي بر نحوه چگونگي ارزشيابي كاركنان مبين اين مسئله است كه متاسفانه ارزشيابي جايگاه اصلي خود را نيافته و بسياري اموري كه مي‌ تواند در اسرع وقت و درزماني كوتاه مدير را به اهداف خويش نائل آورده.

فهرست مطالب:
پيشگفتار
فصل اول- عنوان تحقيق
عنوان تحقيق
1- عنوان تحقيق
2- طرح مسئله
3- اهميت و ارزش تحقيق
4- علت و هدف از انتخاب موضوع
5- سوالات تحقيق
6- تعريف اصطلاحات و واژه ها
7- سابقه تاريخي موضوع
8- روش تحقيق
9- حيطه تحقيق
10- موانع و محدوديتهاي تحقيق
فصل دوم- پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش
تئوريهاي مديريت
تئوري انتظار جذابيت
نظريه برابري
تئوري تقويت اسكز
نظريه تعيين هدف
نظريه تناسب شغل با شخصيت
نكات اصلي الگوي مزبور
تئوري دو عاملي هرز برگ
الگوي ويژگيهاي شغلي
تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت
كاربرد نظريه هاي انگيزش
شناسايي تفاوتهاي فردي
هدف و نتيجه
مشاركت افراد در تصميم گيريها
رابطه پاداش با عملكرد
رعايت اصل برابري حقوق
بررسي متون مروبط به موضوع پژوهش
تاريخچه ارزشيابي عملكرد
تعاريف ارزشيابي
در اين دو تعريف دو نقش براي ارزشيابي
ضرورت و اهميت ارزشيابي
اهداف ارزيابي عملكرد
برنامه ريزي نيروي انساني
كارمند يابي و انتخاب
تعيين روايي آزمون هاي استخدامي
آموزش و تربيت كاركنان
تعيين مسير شغلي
حقوق و مزايا
شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان
نظريه هاي ارزيابي
انواع ارزيابي
ارزيابي سرپرست مستقيم
ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس
ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر
ارزيابي گروهي
ارزيابي از طريق خود سنجي
عوامل موثر بر ارزيابي
شاخص هاي ارزيابي
مراحل ارزيابي
ويژگي هاي ارزشيابي
روشهاي ارزشيابي
3) مصاحبه ارزشيباي با استفاده از شيوه هاي علوم رفتاري
روش مقياس
عامل سنجي
روش ثبت و قايع حساس
روش توصيفي
روش قياسي (استانداردهاي كار)
روش درجه بندي
مقايسه دو به دو
توزيع اجباري
انتخاب اجباري
ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف
روش بررسي داخلي
روش ارزيابي گروهي
مصاحبه پاياني
موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني
موانع رواني و رفتاري
عينيت نداشتن
تعميم (اثر هاله اي)
سختگيرانه، تاهل يا محافظه كاري
تازگي
مقابله
محاكمه  بجاي ارزيابي
تعصبات شخصي ارزياب
موانع فني واجرايي
نكات مهم در طراحي سيستم ارزيابي
عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي
ويژگيهاي سيستم ارزيابي عملكرد كار آمد
فصل سوم- روش انجام تحقيق
روش انجام تحقيق
فصل چهارم- بررسي و تحليل اطلاعات
بررسي وتحليل اطلاعات جمع آوري شده
بررسي پاسخهاي افراد به سوالات پرسشنامه
فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه راه حلها
پيشنهادات
پرسشنامه و فرم ارزيابي كاركنان قراردادي
منابع و ماخذ

پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات