فرآیند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  فرآیند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری

Process model of integrated and balanced view of local e-government foresight

 

دانلود مقاله مدیریت

فرآیند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری

چکیده:
ظهور سيستمهاي اطلاعاتي شبكه محور، نقطه عطفي در جهت گيري استراتژيك نمايندگيهاي دولتي ايجاد كرد، كه بتوانند با استفاده از فرصت ايجاد شده در اثر توانمنديهاي تجارت الكترونيكي در رسيدن به اهداف خود موفق شوند. با پيشرفت سيستمهاي اطلاعاتي، دفاتر و نمايندگيهاي دولتي در سراسر دنيا بدنبال راههاي بهتري براي ارائه خدمات پيشرفته‌ در تمام سطوح جامعه هستند. اين كار از طريق دولت الكترونيك ميسر است. تفاوت اساسي برنامه پنجساله چهارم كشور در مقايسه با برنامه هاي پيشين، تطبيق برنامه با اهداف برنامه چشم انداز بيست ساله كشور است. در اين برنامه، رشد سريع، پايدار و مستمر، توسعه مبتني بر دانايي، ارتقاي امنيت، عدالت، سلامت، محيط زيست، توسعه فرهنگ و كارآمد كردن امور كشور جزو اهداف اصلي بيان شده اند. ماهيت وجودي ICT در عصر حاضر مي تواند تاثير عظيمي در تحقق اين اهداف داشته باشد. در اين مقاله با بررسي وضعيت موجود دولت الكترونيك در كشور، شكاف موجود براي تحقق اهداف تعيين شده، تبيين مي شود و سپس با توجه به توانايي و قابليتهاي آينده نگاري در پركردن اين خلاء با توجه به مطالعات انجام شده در ساير كشورها و مولفه هاي دولت الكترونيكي متوازن در اين زمينه؛ فرآيند پيشنهادي جهت انجام كار مبتني بر اين روش بيان مي‌شود.
این مقاله در چهارمين كنفرانس مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه شده و حاوی 26 صفحه است.

فرآیند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات