طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی

A Conceptual Model for evaluating the performance of industrial clusters

دانلود مقاله مدیریت

طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی

چکیده:
این تحقیق بر آن است تا با بهره گیری از ادبیات علمی حوزه های مدیریت عملکرد و خوشه های سنعتی بوسیله دانش خبرگان و دست اندرکاران خوشه های صنعتی کشور مدلی بومی جهت ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی تدوین شودتا بتوان علاوه بر مقایسه عملکرد خوشه های صنعتی عملکرد آنها را نیز ارتقا داد. در این تحقیق از روش تحقیق آمیخته استفاده شده و بدین ترتیب از قابلیت های روش های کمی و کیفی به صورت ترکیبی استفاده شده است.
این مقاله در جهارمین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد ارائه شده و حاوی 10 صفحه می باشد.

طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]