رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان (پروپوزال)
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان (پروپوزال)

 

Service training of teachers in relation to lifelong learning (proposal)

رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان (پروپوزال)

بیان مساله:
نیازمندی جامعه به دانش آموزان با سواد تر و ماهر تر برای افزایش سطح بهره وری و توانایی رقابت با دیگر کشورها ، باعث می شود که تصمیم گیران جامعه به دنبال معلمان ماهر تر باشند تا با افزایش کارآیی آنان ، به اهداف خود برسند . جامعه امروز از فراهم نمودن اجباري آموزش به سمت تمركز بر كيفيت آموزش و پرورش حركت كرده و اصلاحات جديد برنامه درسي بر پرورش مهارت هاي فراگيران، يادگيري چگونه ياد گرفتن، توسعه برنامه درسي و استفاده از راهبردهاي متنوع تدريس تأكيد مي نمايند . چنين تغييراتي مستلزم تغيير نقش معلم است )لي  وهمكاران،2003). نقش معلم از مخابره كننده اطلاعات، به ياريگر فراگيري، راهنما و هم درس با دانش آموز تغيير مي يابد .اين نقش جديد از اهميت مقام معلم نمي كاهد، بلكه مستلزم دانش و مهارت جديد است .
عصر حاضر با چالش هاي پيچيده و بسيار در جامعه، نحوه انجام كار، برقراري ارتباط با ديگران و نحوه يادگيري ما را تحت تأثير قرار داده است عامل اصلي و تازه در اين تغييرات افزايش نقش بنيادي اطلاعات و دانش است جامعه اطلاعاتي، جامعه دانش و جامعه يادگيري اصطلاحاتي براي معرفي اين دوره هستند . در پيوند بين جامعه و دانش، يادگيري عامل اصلي است. با وجود اهميت توليد و توزيع دانش، دانش در جريان انتقال، تاريخ انقضايي دارد كه
برتوسعه حرفه اي و تمرين معلمي تأثيرگذار است . معلم اساسی ترین عنصر در نظام آموزش و پرورش می باشد که نقش الگو، مربی و راهنمای دانش آموزان و هدایت کننده فرایند تعلیم و تربیت را بر عهده دارد. میزان صلاحیت، کارآمدی، علاقه مندی، تسلط حرفه ای و مطلع بودن وی تعیین کننده فرآیند یاددهی-یادگیری است، لذا در هر نظام آموزشی توجه به معلمان و مجریان برنامه ها و طرحهای آموزشی، بعنوان مهم ترین عامل موفقیت و یا شکست دهنده نوآوریهای آموزشی مطرح می باشد. (کاکوجویباری، 1382) .در زمان حاضر ، معلمان بايد دانش خود ، را در مورد تغييرات مداوم در فرايند ياددهي يادگيري دوباره خلق كنند (وايلانت،2007 ).
تغييرات عميق در ساختار، برنامه درسي و جمعيت دانش آموزي، هويت حرفه اي معلمان را دچار بحران نموده است. فقدان صلاحيت هاي مرتبط براي برخورد با اين موقعيت جديد باعث شده كه بسياري از معلمان هويت حرفه اي خود را در تنگنا ببينند . (مورنو،2007). معلمان در گسترش آموزش و پرورش نقش كليدي دارند . مهمترين عامل كيفيت كنش و واكنش هايي است كه ميان معلمان و دانش آموزان اتفاق مي افتد . عناصر اين تعامل، دانش، مهارت و حساسيت معلم از يك سو و انتظارات يادگيري، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و ويژگي فرهنگي يادگيرندگان از سوي ديگر هستند كه موفقيت يا شكست آموزش و پرورش را تعيين مي كنند . بنابراين به كار گماردن تواناترين و شايسته ترين افراد براي حرفه معلمي حياتي ترين مسأله است، و حياتي تر از آن برنامه هاي تربيت معلم و آموزش هاي ضمن خدمت است كه با كيفيت برتر و بالاتر فراهم آيند و براي معلمان اين فرصت پيش آيد تا دانش و مهارت خويش را در طول دوران خدمت افزايش دهند . كيفيت هر نظام آموزشي در نهايت به كيفيت معلمان آن جامعه وابسته است (روؤف ، 1379).

رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان (پروپوزال)

قیمت : 48500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]