دانلود مقاله جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  دانلود مقاله جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه

دانلود مقاله جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه تحقیق بیمه و جهانی شدن حق سرانه بیمه خدمات درمانی حق سرانه بیمه سلامت حق سرانه بیمه ایرانیان سرانه بیمه خدمات درمانی حق سرانه بیمه تامین اجتماعی مقاله جهانی شدن بیمه مقاله در مورد بیمه مقاله در مورد بیمه عمر مقاله در مورد بیمه آتش سوزی مقاله در مورد بیمه بیکاری مقاله درباره بیمه عمر

Paper globalization and its impact on insurance premiums per capita

 

 

موضوع : تحقیق جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه
جهاني شدن بيمه و تأثير آن بر حق بيمه سرانه
– تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق  بيمه سرانه
 ضريب   بيانگر نسبت در صد تغيير در حق بيمة‌سرانه (تقاضا براي پوششهاي مختلف بيمه اي ) به در صد تفسير در درآمد ملي است. درحقيقت مي توان گفت    كشش در آمدي تقاضا براي بيمه است.
ضريب   نشاندهندة رابطه عضويت در WTO با حق بيمه سرانه و ضريب   ، ضريب تفاضلي است كه دلالت بر تغييرات بخشش در آمدي پس از عضويت در WTO دارد. به عبارتي نشاندهنده اختلاف بين دو دورة‌ قبل و بعد از عضويت ميباشد.
-تصريح مدل جهت بررسي تأييد عضويت در WTO بررسي سهم حق بيمه از كل بازار بيمة‌ جهاني
SHW  سهم از بازار جهاني حق بيمه، Pre حق بيمه هاي دريافتي و   , وs اختلال مدل است.
انتظار بر اين است كه ضريب   مثبت باشد. چرا كه رابطة مستقيمي بين حق بيمه هاي دريافتي در يك كشور و سهمش از بازار جهاني حق بيممه وجود دارد. شعني هر چه حق بيمه هاي دريافتي در يك كشور افزايش يابد سهم كشور مورد نظر از بازار جهاني حق بيمه افزايش خواهد يافت. به طور مثال در سال 2003، آمريكا با توليد 498/055/1 ميليون دلار حق بيمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از كل بازار بيمه جهاني 89/35 درصد مي باشد. هم چنين ژاپن با توليد 865/478 ميليون دلار حق بيمه، رتبه دوم را كسب كرده است و سهمش از كل بازار  بيمهمة جهاني  28/16 درصد مي باشد. در اينجا بايد گفت كه سهم كشورهاي در حال توسعه از بازار بيمة‌ جهاني بسيار ناچيز مي باشد مثلاً سهم كشور ايران از بازار بيمة‌ جهاني تنها 05/0 درصد مي باشد. هم چنين اين سهم براي كشورهاي سنگاپور، مالزي، اندولزي و پاكستان در سال 2003 به ترتيب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد مي باشد. ضريب   نيز نشاهندة رابطة عضويت د WTO با سهم از بازار جهاني حق بيمه مي باشد.
روش استفاده از داده هاي آماري مدلهاي Pomed Data
در بستة‌ كامپيوتري Gviews اطلاعات و آمار گردآوري شده هر كدام از متغييرها براي كشورهاي مختلف طبق چار چوب زير مرتب و براي نشان دادن هر كدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغيير استفاده شده تا نشان داده شود كه اين اطلاعات مربوط به داده هاي مرتب شده كشورهاي مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بيمه اي براي كشور به شكل زير عمل مي شود:
؟؟
خلاصه و جمع بندي
تلاش اين فصل در جهت معرفي روش تحقيق بود ك در اين راستا ابتدا جامعة آماري مورد استفاده در اين پايان نامه و سپس اطلاعات آماري مورد استفاده يا نحوة آرايش داده ها در كنار هم در مدلهاي Panel  Data بيان گرديد. در مرحلة بعد روشهاي تخمين مدلهاي Data Panel از نظر نظري و تئوريك به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت كه در اين رابطه نيز دو روش اثرات ثابت، (Fixed
 Effeet) و اثرات تصادفي ( Random  Effeet) به همراه خصوصيات مربوط به هر كدام از اين روشها، معرفي و بررسي شدند. و در نهايت به بررسي مباني نظري و تئوريك مدلهاي تفريح شدة‌ مربوط به فرضيات پرداخته شد.

دانلود مقاله جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه

دانلود مقاله جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات