دانلود مقاله اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود مقاله اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

دانلود مقاله اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت تحقیق مقاله در مورد اهميت مطالعه مقاله درباره اهمیت مطالعه مقاله در مورد اهمیت مطالعه اهمیت مطالعه و تحقیق مقاله تعلیم و تربیت مقاله تعلیم و تربیت به زبان انگلیسی مقاله تعلیم و تربیت اسلامی مقاله تعلیم و تربیت کودکان مقاله تعلیم و تربیت دانش آموزان مقاله تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

 

The importance of reading in education

 

 

موضوع : تحقیق اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت
كتابخواني انسان را در تعيين سرنوشت خود و جامعة خويش شريك مي‌كند حس همنوع‌دوستي و خيرخواهي را برمي‌انگيزد، قوة ابتكار و خلاقيت، روحية آزادي‌خواهي و بزرگ‌منشي را تقويت مي‌كند. خواندن و مطالعه در نزد انسان يك توانايي اكتسابي است كه هر چه فرد در آن بيشتر تمرين كند تبحّر بيشتري كسب مي‌نمايد تمام كساني كه با سرعت و علاقه به خواندن مي‌پردازند سالها تجربة مطالعه و كتابخواني از همان دوران كودكي داشته‌اند بنابراين هر چه انسان بيشتر مطالعه كند و با كتاب و ساير مطالب خواندني بيشتر سر و كار داشته باشد بر فنون و روشهاي درست و تسريع مطالعه تسلط بيشتري پيدا مي‌كند و بهتر مي‌آموزد كه چگونه بر مشكلات سريع‌خواني غلبه كند همچنين ايجاد علاقمندي و عادت به مطالعه بايستي قسمتي از برنامه مؤسسات آموزشي، كودكستانها، مدارس ابتدائي و متوسطه باشد و در هر سني مطابق با امكانات و احتياجات همان سن كار مداوم و مطابق با برنامة معين انجام گيرد.
2-1 بيان مسئله
علاقه به مطالعة كتاب كه ريشه در حس كنجكاوي انسان دارد امري فطري و هماهنگ با انگيزه‌هاي دروني افراد است و كم و بيش در تمام كودكان وجود دارد كودكان در صورتي كه در خانواده‌اي با هر موقعيت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي باشند حداقل به تماشاي تصوير كتاب علاقه دارند اگر چه اين امر مي‌تواند سرآغاز علاقه به مطالعة كتاب در بزرگسالي شود اما به مرور زمان با توجه به موقعيت خانواده اين علاقه در دو جهت مختلف شكل مي‌گيرد در عده‌اي نگرش مثبت به كتاب رشد كرده و علاقه آنها روز به روز بيشتر مي‌شود تا آنجا كه طبق برنامة منظم و دقيق مطالعة كتاب را در برنامه روزانه خود جاي مي‌دهند و در عده‌اي نگرش منفي ايجاد مي‌گردد و آنچنان از كتاب گريزان مي‌شوند كه كتابهاي درسي را ميز براي كسب حداقل نمره قبولي مطالعه مي‌كنند و با كتابهاي ديگر هيچ رابطة دوستي و نزديكي ندارند از دلايل عدم استفاده از مطالعه را مي‌توان گفت در كشور ما هنوز هيچ اقدام جدي در اين زمينه صورت نگرفته است دليل اصلي اين بي‌توجهي را مي‌توان در اين ديد كه مطالعه هنوز در ايران يك موضوع جدي تلقي نشده و نياز به مطالعه هنوز براي مردم يك نياز واقعي به حساب نمي‌آيد.
نظر به اينكه گرايش و انگيزه به مطالعه در خانواده و از دوران كودكي شكل مي‌گيرد قطعاً براي يافتن علت اصلي ابتدا بايد سراغ خانواده و سپس به دنبال عوامل ديگر رفت كه به نوبة خود داراي اهميت ويژه‌اي هستند به همين دليل به عنوان يك معلم كه مي‌تواند در تشويق دانش‌آموزان به مطالعه مؤثر باشد تحقيقي را در زمينة تاثير مطالعات غير درسي در كمك به تحصيلي دانش‌آموزان دورة ابتدائي، موضوع پژوهش قرار داده تا قدم كوچكي در راه تعالي بخشيدن فرهنگ مطالعه در ميان آينده‌سازان كشور برداشته شود.
3-1 اهداف تحقيق
هدفهاي كلي تحقيق
1- آگاهي از تاثير مطالعات غير درسي در موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان.
2- آگاهي از تأثير كتابخانة مدارس در ايجاد عادت به مطالعه در دانش‌آموزان و زمينه‌سازي براي توسعة فرهنگي.
هدفهاي جزئي تحقيق
1- آگاهي از تأثير تشويق والدين و معلمان در گرايش دانش‌آموزان به مطالعه
2- آشنايي با عواملي كه در مطالعة دانش‌آموزان نقش دارد.
3- آگاهي از ضرورت تهية كتابهاي ادبيات كودكان مطابق با سن و فهم و احتياجات فعلي آنها از سوي متخصصان.
4- مشخص كردن ميزان علاقة دانش‌آموزان نسبت به موضوعات مختلف مورد مطالعه
5- تحريك قوة خلاقيت و ابتكار دانش‌آموزان و تقويت و پرورش نيروي تخيل آنان.
6- آگاه نمودن والدين دانش‌آموزان به اهميت مطالعات غير درسي در كسب موفقيت‌هاي تحصيلي.
7- آگاهي از تأثير مطالعات غير درسي در پيشرفت خواندن.
4-1 اهميت موضوع تحقيق
انسان از زماني كه خط را اختراع كرد تا امروز كه صفحة كامپيوتر منعكس كنندة افكار و اميال و جولانگاه فكر بشر است هيچگاه از كتاب و كتابخانه بي‌نياز نبوده است در دنياي معاصر كه بوسيلة وسايل ارتباطي مثل دهكده‌اي كوچك و محدود شده است و چهار گوشة آن هر لحظه روشن‌تر و واضح‌تر و قابل رويت مي‌شود هنوز كتاب و مطالعه جايگاه رفيع فرهنگي خود را حفظ كرده و به عنوان سرآمدترين و بهترين وسيلة انتقال پيام و اطلاعات محسوب مي‌شود.
دربارة اهميت مطالعه و نقشي كه در سازندگي فرد و اجتماع و سرنوشت بشري دارد و اينكه مطالعه مي‌تواند چه نقش عظيمي در تعليم و تربيت ايفا كند صحبت فراوان شده است و امروزه كمتر كسي را مي‌توان يافت كه با كتاب سر و كار نداشته باشد و به اين نكتة مهم واقف نباشد شكي نيست كه علاقمندي به مطالعه خصلتي است كه بايد در افراد بوجود آيد و مدام تقويت شود تا زماني كه فرد خود بتواند اين كار را ادامه دهد عادت به مطالعه اكتسابي است و بايد از همان دوران كودكي در شخص تقويت گردد.
با توجه به اينكه يكي از وظايف آموزش و پرورش ايجاد عادت به مطالعة مستمر در دانش‌آموزان است و از طرفي نقشي كه مطالعة مدام در شكل‌گيري شخصيت انسان دارد به اهميت نقش والدين و مدرسه و جامعه در اين امر مهم پي مي‌‌بريم هدف آموزش و پرورش به معناي واقعي گذشته از تعليم و تدريس، جستجو و كنكاش در روح دانش‌آموزان براي درك ذوق و استعدادهاي نهفتة آنان و رهبري اين استعدادها به سوي كمال است. در عصري كه ما در آن زندگي مي‌كنيم هدف آموزش و پرورش در آموزشگاهها به پايان رساندن برنامة درسي سالانه نيست امروز ديگر نمي‌توان دانش‌آموزان را محكوم و محدود به خواندن چند كتاب درسي كرد ذهن كنجكاو و جستجوگر آنان پاسخ پرسشهاي بي‌شماري را كه پيشرفت حيرت‌انگيز دانش و اكتشافات بي‌شمار امروز براي او بوجود آورده است، طلب مي‌كند و برآوردن اين نيازها دسترسي به منابع و خدمات كتاب و كتابخانه مي‌باشد.
متأسفانه امروزه دانش‌آموزان به مطالعات جانبي به علل گوناگون رغبت و علاقة چنداني نشان نمي‌دهند و شمار قابل توجهي از اولياء و معلمان نيز با غفلت و عدم آشنايي از اهميت و نقش اينگونه مطالعات، دانش‌آموزان را در اين جهت تشويق و راهنمايي نمي‌كنند گاهي بر اين باورند كه اين مطالعات باعث اتلاف وقت و موجب افت تحصيلي مي‌گردد در صورتي كه كتاب بهترين دوست انسان و موجب باروري انديشه و غذاي روح بشر است بنابراين كودكان و نوجوانان به كتابهايي نياز دارند كه جذاب و عميق و شيرين بوده و با تجربه‌هاي آنان و نيز نيازها و علايق و تواناييهاي آنها هماهنگ باشد و همچنين وسيله‌اي باشد براي كنجكاوي‌هاي خودانگيخته و آرمانهاي بلندپروازانة آنها، خوراكي باشد براي تخيل سرشار و سيّال آنان و بر وسعت تجربه‌هاي آنان بيافزايد به آنها لذت خواندن و عميق شدن را ارزاني دارد و سرانجام لذت را به علاقه و علاقه را به عادت مبدل سازد.
در جوامع مترقي دنيا كه اهميت مطالعه و خواندن مطالب به علت پيشرفت علم و تكنولوژي بر مردم آشكار شده است بهبود وضع مطالعه و افزايش سرعت خواندن و درك مطالب يكي از اقدامات مهم آموزشي به حساب مي‌آيد در اين جوامع روشهاي درست مطالعه در ضمن آموزش دروس مختلف آموزشگاهها به يادگيرندگان آموزش داده مي‌شود متأسفانه در كشور ما هنوز هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است بنابراين اهميت تحقيق با توجه به موارد بالا و اهداف ، به خوبي آشكار است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت
اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول مقدمه تحقیق
مقدمه
۲-۱ بیان مسئله
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق
۵-۱ فرضیه‌های تحقیق
۶-۱ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها
 
فصل دوم الف) ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه
۲-۲- تاریخچة شروع کتاب‌نویسی برای کودکان در ایران
۳-۲ اشاره به مسئله کتاب و کتابخانه در دیگر کشورهای جهان
۴-۲ ادبیات کودکان و اهداف آن
۵-۲ اهمیت مطالعه
۱-۵-۲ اهداف مطالعه
۲-۵-۲ انگیزه‌های مطالعه
۳-۵-۲ روشهای مطالعه
۴-۵-۲ تأثیرات مطالعه
۵-۵-۲ ارتباط مطالعه و خواندن با دروس دیگر
۶-۲ ویژگی و معیارهای اساسی کتاب کودک
۱-۶-۲ اهم مطالبی که در خصوص قالب و محتوای کتاب کودک گفتنی است عبارتند از
۲-۶-۲ نکاتی در مورد چگونگی علاقمند کردن کودکان به کتابخوانی
۷-۲ راههای ایجاد عادت به مطالعه در کودکان
۸-۲ رغبتهای مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست؟
۹-۲ کتابخانه‌ای برای کودکان فراهم کنیم
۱۰-۲ همکاری خانه و مدرسه
۱۱-۲ نقش مطالعه در توسعة فرهنگی
ب) پیشینة تحقیق
 
فصل سوم روش تحقیق
۱-۳ مقدمه
۲-۳ جامعة آماری
۴-۳ ابزار اندازه‌گیری
۵-۳ روش جمع‌آوری اطلاعات
۶-۳ روشهای آماری تحقیق
 
فصل چهارم تحلیل یافته‌های تحقیق
۱-۴ مقدمه
پرسشنامه تحقیقی
۳-۴ اجرای آزمون آماری خی دو ( )
۴-۴ بررسی وضعیت هر یک از فرضیه‌های تحقیق
 
فصل پنجم نتایج تحقیق
۱-۵ بحث و نتیجه‌گیری
۲-۵ محدودیتهای تحقیق
۳-۵ پیشنهادهای تحقیق
 
فصل ششم خلاصة تحقیق
منابع و مآخذ

دانلود مقاله اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

قیمت : 7500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات