بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

دانلود مقاله پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها پایان نامه جنگ نرم پایان نامه جنگ سایبری پایان نامه جنگ الکترونیک پایان نامه جنگ روانی پایان نامه امنیت روانی پایان نامه مهارتهای روانی پایان نامه عملیات روانی دانلود رایگان پایان نامه عملیات روانی مقاله در مورد عملیات روانی مقاله درباره عملیات روانی مقاله های عملیات روانی مقاله عملیات روانی در ارتش

Analysis-of-psychological-warfare-against-the-youth-of-the-country-and-provide-strategies-to-deal-with-them

 

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

دشمن در برنامه ريزي ميان مدت و درازمدت خود با تكيه بر تخريب نسل جوان كشور سعي مي كند تا با ترويج اقسام فساد و فحشاء و سرگرم كردن آنها به امور از پيش پا افتاده ، جوانان را از پرداختن به رسالت اصلي خود بازدارد و آنها را به عناصري لاابالي ، بي تفاوت و بي اراده تبديل كند تا از جوانان به عنوان ابزاري بر عليه منافع كشور خودشان استفاده نمايد . دشمن با سوء استفاده از شرايط سني و خصوصيات روحي و رواني جوانان سعي مي كنند آنها را آلت دست خود در بازي هاي سياسي قرار داده و بر عليه آرمانهاي  ملي كشور خود بشوراند .

دشمنان جهت دستيابي به  اهداف فوق از روشهاي مختلفي از جمله تاثير گذاري بر افكار عمومي جوانان از طريق استفاده از امكانات و ابزارهاي تبليغاتي  بهره خواهند گرفت .

شایان توجه است که در هرشبانه روز، رسانه ها ،خبرگزاريها و راديو هاي وابسته به دشمنان انبوهي از اخبار را منتشر  مي نمايند . بعنوان مثال در هر شبانه روز بيش از 2460 دقيقه برنامه فارسي فقط از راديوهاي بيگانه در فضاي كشورمان پخش مي شود .  با توجه به محتواي برنامه ها و سابقه دست اندركاران آنها، هيچكدام دوست و حامي منافع ملت ايران محسوب  نمي شوند و قصد تضعیف نظام اسلامی را از طریق سست کردن اعتقادات و ارزشهای قشر جوان دارند. زیرا که جوانان، همواره مهمترین نقش را در توسعه پایدار یک کشور دارند .

رسانه‌هاي غربي با دست يازييدن به ظرايف تهيه، تنظيم ونشر خبر و ديگر عوامل نشر انديشه‌ شفاهي از جمله گزارش، مصاحبه و… در تلاشند تا در ميان جوانان ايران اسلامي جايگاهي مناسب براي خود ايجاد كنند و در دراز مدت با تاثيرات خود بر قشر جوان مايه دلسردي آنان را در خصوص دين و كشور مهيا نمايند.

از طرف دیگر، از آنجايي كه مقاصدی كه اين دستگاه هاي سخن پراكني و خبرگزاريها تعقيب مي كنند و همچنين اهداف تبليغي آنها، بخصوص در زمينه امور جوانان، تا كنون مورد مطالعه دقيق واقع نشده است ؛ در واقع، این موضوع مسئله ای است که در اين پژوهش برآنيم به رفع آن مبادرت ورزیم.

اهميت و ضرورت تحقيق:

از آنجايي كه قدرت رسانه ای کشورهای بیگانه بیشتر از قدرت رسانه ای کشورمان می باشد و با توجه به قدرت اثرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی و به ویژه اثرات مخرب عملیات روانی ای که از طریق رسانه ها صورت می گیرد، به نظر میرسد که جهت هدايت جوانان خود و خنثي كردن توطئه هاي دشمن، در درجه اول نیازمند شناخت نوع عملیات و اهداف آنها می باشیم که بدین دلیل تحقیقی مهم جهت مدیریت جوانان کشور در راهی صحیح می باشد.

از طرف دیگر، با توجه به لزوم توسعه مادی و معنوی پایدار کشور،  برنامه ريزي صحيح و استفاده از اين نيروي عظيم جواني در ساختن ايراني آباد موضوعی مهم به شمار می آید. در واقع، در راستای این موضوع نیز، ضرورت مطالعه و شناخت دقيق محورهاي عمليات رواني دشمن به منظور خنثي نمودن اين نوع عمليات و متقابلا كشف فرصت ها و راهبردهاي عمليات رواني خودي نمايان مي شود.

اهداف تحقيق:

اين طرح، در راستاي بررسی و تحلیل عمليات رواني عليه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله، اهداف زير را دنبال مي کند :

1-    مشخص نمودن محورهاي عمليات رواني دشمن و دسته بندي تبليغات جهت دار آنها پيرامون نسل جوان ايراني

2-    شناخت مهمترين موضوعات تحليلي مرتبط با جوانان ايراني در رسانه هاي بيگانه

3-    كشف فرصتهاي عمليات رواني خودي مرتبط با موضوع جوانان

4-    شناخت نقاط قوت و آسيب ها در زمينه قشر جوان كشور

5-    كشف راهبردهاي عمليات رواني خودي مرتبط با موضوع جوانان

پيشينة تحقيق:

مرتبط با موضوع محوريابي عمليات رواني طرح هايي در سازمان ها و دستگاههاي دولتي پيش بيني و اجرا گرديده است، از جمله موارد زير :

1-  طرح محوريابي عمليات رواني كه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حال اجرا مي باشد . نتايج اين طرح مطالعاتي در سه بخش اصلي شامل الف) محورهاي عمليات رواني دشمن ب) فرصت هاي عمليات رواني خودي ج) جريانات داخلي همسو با دشمن ، طي يك بولتن (با مقطع بررسي هفتگي) هر هفته در اختيار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار مي گيرد.

2-  طرح محوريابي عمليات رواني در صنعت نفت . اين طرح مطالعاتي در پنج بخش اصلي شامل الف) محورهاي عمليات رواني دشمن ب) فرصت هاي عمليات رواني خودي ج) محوريابي آسيب هاي صنعت نفت د) محوريابي نقاط قوت صنعت نفت ه) محوريابي قدرت نرم و بازيگري صنعت نفت ، اجرا مي شود و طي يك بولتن (با مقطع بررسي ماهانه) هر ماه در اختيار مديران ارشد صنعت نفت قرار مي گيرد.

3-  طرح محوريابي و بررسي گفتمان تبليغي رسانه هاي بيگانه كه توسط اداره پردازش و تحليل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجرا مي شود . نتايج اين طرح مطالعاتي در چهار بخش اصلي شامل الف) سياسي داخلي ب) سياسي خارجي ج) فرهنگي – اجتماعي د) اقتصادي ، ارائه مي شود . در اين طرح در ذيل هر محور : فضاي كلي ، استراتژي ها و شگردهاي تبليغي دشمن ، مهمترين گزاره هاي تبليغي و نيز تحليل هر محور ارائه مي گردد. اين بولتن عموما با مقطع بررسي هفتگي هر هفته يكبار توزيع مي شود .

4-  طرح محوريابي عمليات رواني كه توسط وزارت كشور در حال اجرا مي باشد . اين طرح در بخش هاي الف) سياسي داخلي ب) سياسي خارجي ج) فرهنگي – اجتماعي د) اقتصادي ، با مقطع بررسي 24 ساعته هر روز در اختيار مديران وزارت كشور و سازمان هاي تابعه قرار مي گيرد . .

سؤالات تحقيق:

اين طرح پژوهشی جهت نیل به اهداف تحقیق، در پي پاسخگويي به سوالات زير مي باشد :

1-    مهمترين موضوعات تحليلي مرتبط با جوانان كشور در رسانه هاي بيگانه چيست؟

2-    فضاي كلي رسانه اي عليه قشر جوان كشور چيست ؟

3-    محورهاي آسيب ها در زمينه قشر جوان كشور در گفتمان رسانه ای بيگانه كدام است؟

4-    محورهاي نقاط قوت در زمينه قشر جوان كشور در گفتمان رسانه ای بيگانه كدام است؟

5-    محور هاي عمليات رواني نظام سلطه (تهديدات) عليه جوانان كشور كدام است؟

6-     فرصت هاي عمليات رواني خودي  در زمينه قشر جوان كشور در گفتمان رسانه ای كدام است؟

7-    راهبردهاي عمليات رواني خودي در امور مربوط به جوانان چه بايد باشد؟

روش تحقيق:

اين طرح مطالعاتي از نظر هدف نوعی تحقيق کاربردی است که با استفاده از روشهای توصيفی و تحليل محتوی انجام می شود .

در این تحقیق، با استفاده از روش تحليل محتوی اجزاء متن در جعبه های مختلف مقوله بندی می شود و مطابق با دیگر مراحل آن روش محورهای متن استخراج می شود . لازم به ذکر است که واحد ثبت، در این تحقیق موضوع و مضمون مرتبط با مقوله های انتخاب شده می باشد.

از آنجايی که در اين پژوهش محقق بدون دخالت در متغِيرها و اطلاعات ، آنها را بصورت طبقه بندی شده و در راستای سوالات و هدفهای پژوهشی ارائه می کند، اين طرح در زمره طرح های توصیفی قرار می گيرد .

روش جمع‌آوري اطلاعات:

اطلاعات مورد نياز اين تحقيق با روشهاي زير گردآوري مي‌شود.

  1. براي مرور تحقيقات مرتبط، مطالعه نظريات و الگوهاي عمليات رواني، و تدوين بخش تئوريك از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.
  2.  جمع آوری اطلاعات سايت هاي اينترنتي ، بررسي اخبار و برنامه هاي راديو و تلوزيون هاي ماهواره اي بيگانه و روزنامه ها نیز جهت تهیه محتوای مورد بررسی صورت گرفته است.
  3. روش نظرخواهي كارشناسي  : جهت جمع‌آوري نظريات، ديدگاهها و تحليل‌هاي كارشناسان و صاحبنظران عمليات رواني در راستای كشف راهبردهاي عمليات رواني خودي در امور مربوط به جوانان، از روش مذکور استفاده شده است.

جامعه آماري و نمونة تحقيق (روش نمونه‌گيري ذكر شود):

در اين پژوهش جامعه آماري شامل مقاله ، اخبار و برنامه هاي راديو و تلوزيون هاي ماهواره اي بيگانه در مورد امور جوانان کشور مي باشد .

از آنجايي كه اين پژوهش يك قلمرو زماني 6 ماهه (مرداد تا دي ماه 1386) را مورد بررسي قرار مي دهد و در واقع اين پژوهش براي هر ماه تكرار مي شود. انتخاب نمونه آماری توسط محقق بر اساس فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور و به روش تصادفی در هر ماه صورت می گيرد .

براي تحليل محتوای اخبار فارسی زبان رسانه های بیگانه نیز، مدت شش ماه (24 هفته)، هر هفته دو شب از برنامه‌هاي راديوي فارسي زبان رسانه های بیگانه ، هر يك به مدت یک ساعت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

در تعیین  و گرفتن بازخورد در مورد راهبرهای مقابله با عملیات روانی از نظرات صاحبنظران استفاده شد. در واقع، براي انتخاب صاحب‌نظران از روش در دسترس استفاده شد. براي اين منظور راهبردهای مقابله با عملیات روانی ، در اختيار 5 كارشناس و صاحب‌نظر علوم سياسي، جامعه‌شناسي سياسي، عمليات رواني، روان‌شناسي و ارتباطات قرار داده شد و از آنان خواسته شد تا بر اساس آن، به اظهار نظر بپردازند.

ابزار اندازه‌گيري (روايي و اعتبار ابزار ذكر شود):

در اين پژوهش ابزار اندازه گيري شامل فرم ها و چك ليست هايي است كه بر اساس آنها مقوله هاي اصلي و ويژه از متن نمايان مي شود. علاوه بر آن پرسشنامه معكوس(اين پرسشنامه را از آنرو كه داده ها (اخبار ، مقالات و . . . ) در اختيار محقق هستند و صرفا استخراج پاسخ از آنها مورد توجه قرار مي گيرد پرسشنامه معكوس می خوانند) از ديگر ابزار اندازه گيری در اين تحقيق می باشد.

به منظور اعتبار ابزار اندازه گيري از روش اجماع در مقوله بندي استفاده مي شود و به منظور روايي ابزار اندازه گيري از شيوه آزمون – آزمون مجدد استفاده مي شود.

روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و مدل‌هاي آماري مورد استفاده:

براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي استفاده مي شود. به اين منظور با گرفتن ميانگين نظر خبرگان پس از مطالعه مكرر اسناد توسط آنها ، محورهاي اصلي استخراج مي شود . جهت استخراج نهایی راهبردها نیز از روش دلفی استفاده می شود.

تعريف مفاهيم

عمليات روانی عبارت از مجموعه اقدامات تبليغي و روانی يك كشور يا گروه به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقايد و رفتار دولت ها و مردم در جهت مطلوب، به پشتيباني زمينه ها و ابزارهای سياسي، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است. تفاوت تعريف مذكور و ديگر تعاريف جنگ روانی اين است كه آن تعاريف ديگر، زمينه ها و ابزارهای سياسي، اقتصادی، اجتماعی و نظامي را به كلي ناديده گرفته اند و بيشتر بر ابزارهای تبليغي – روانی تاكيد ورزيده اند، در صورتی كه پايه و اساس هرگونه تبليغاتي، زمينه های موضوعی در آن عرصه است و در جنگ ها و عمليات های روانی، اين زمينه ها اکثراً سياسي و نظامي، همراه با چاشنی های اجتماعی و فرهنگي است.

عمليات رواني استراتژيك : اين نوع عمليات رواني شامل فعاليت هاي گسترده و بلند مدتی است كه با استفاده از نقاط آسيب پذيري سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي و غيره عليه بخش عمده و يا تمامی مردم  يك جامعه به كار مي رود و باعث سستي عقايد و آرمان هاي آن جامعه مي شود و ملت ها را نسبت به فرهنگ، تمدن و اصولي كه بر اساس آن حرکت مي کنند، به شك و ترديد مي اندازد. به عبارت ديگر اراده يا روحيه ملي را خدشه دار و شکننده مي كند و از بين بردن اراده ملتی را كه قصد پايداري دارد، بسيار با ارزش تر و مهم تر از قدرت و توانايي هاي مادي او محسوب مي نمايد

تبليغات، ابزار اصلي عمليات رواني

عمليات رواني بر خلاف جنگ هاي ديگر از قدرت زور استفاده نمي نمايد بلكه از قدرت شرطي كننده يا نامريي براي تحت تاثير قرار دادن مخاطبان خود استفاده مي كند. در اين جنگ ابزارهاي نظامي بيشتر جنبه صوري و ظاهري را در تكميل جنگ رواني دارند و قدرت اصلي در  فعاليت هاي تبليغاتي نهفته است.

– شبكه‌ خبري‌ بي‌بي‌سي‌ : بیکاری 22 درصدی جوانان‌ ايراني‌

بي‌بي‌سي‌ افزود، در گزارش‌ فصل‌ بهار سال‌ 1386 مركز آمار ايران‌، ميزان‌بيكاري‌ جوانان‌ 15 تا 24 ساله‌ به‌ تفكيك‌ جنسيت‌ براي‌ مردان‌ 5/19 درصد وبراي‌ زنان‌ 3/29 درصد اعلام‌ شده‌ است‌.ميزان‌ بيكاري‌ جوانان‌ در مناطق‌ شهري‌ بسيار بالاتر از مناطق‌ روستايي‌ است‌ و

ميزان‌ آن‌ در شهرها 4/28 درصد و در روستاها 1/11 درصد است‌.آمار دقيقي‌ از تعداد جوانان‌ بيكار در دسترس‌ نيست‌، اما با توجه‌به‌ مهاجرت‌هاي‌ گسترده‌ سال‌هاي‌ اخير از روستاها به‌ شهرها، تعجب‌ برانگيز نيست‌ كه‌جمعيت‌ جوانان‌ بيكار روستايي‌ بسيار كمتر از بيكاران‌ جوان‌ شهري‌ باشد.داده‌هاي‌ مركز آمار ايران‌ در مورد جوانان‌، فقط 15 تا 24 ساله‌ها را در برمي‌گيرد، در حالي‌ كه‌ اكثر اين‌ افراد يا به‌ مدرسه‌ مي‌روند و يا در دانشگاه‌ مشغول‌ تحصيل‌ هستند و تعداد كساني‌ كه‌ در اين‌ محدوده‌ سني‌ متقاضاي‌ كارهستند، چندان‌ زياد نيست‌.به‌ جز اين‌ مساله‌، بين‌ آمارهاي‌ مركز آمار و بانك‌ مركزي‌ به‌ عنوان‌ دو مركزاصلي‌ توليد آمار در ايران‌، اختلاف‌ وجود دارد و اين‌ دو سازمان‌ نظر واحدي‌درباره‌ آمار بيكاران‌ ندارند.در كنار تفاوت‌ها و اختلاف‌ برآوردهاي‌ مراكز اصلي‌ توليد آمار، مشكل‌ديگري‌ نيز در سال‌هاي‌ اخير اضافه‌ شده‌ و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ گاه‌ آمارهاي‌ مورداستناد مقامات‌ دولتي‌ با هيچكدام‌ از آمارهاي‌ رسمي‌ بانك‌ مركزي‌ و مركز آمارايران‌ منطبق‌ نيست‌.با وجود اينكه‌ برخي‌ كارشناسان‌ انتقادهايي‌ به‌ شيوه‌هاي‌ آمارگيري‌ بيكاران‌

در ايران‌ و نتايج‌ آن‌ وارد مي‌كنند، اما همه‌ بر يك‌ نقطه‌ اتفاق‌ نظر دارند كه‌بيكاري‌ يكي‌ از معضلات‌ اصلي‌ اقتصاد ايران‌ است‌.جمعيت‌ ايران‌ در 28 سال‌ گذشته‌ تقريبا دو برابر شده‌ و اكثر كساني‌ كه‌ درسال‌هاي‌ بعد از انقلاب‌ 1357 متولد شده‌اند، به‌ سرعت‌ به‌ جمع‌ متقاضيان‌ كارمي‌ پيوندند.تعداد بيكاران‌ ايران‌ بين‌ سه‌ تا سه‌ و نيم‌ ميليون‌ نفر است‌، اما كارشناسان‌آمار بيكاران‌ را بيشتر از چهار ميليون‌ نفر برآورد مي‌كنند.هر ساله‌ دست‌ كم‌ حدود 800 هزار نفر وارد بازار كار كشور مي‌شوند و ايران‌توان‌ كافي‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ اين‌ حجم‌ از متقاضيان‌ كار را ندارد.دولت‌ ايران‌ در دو سال‌ گذشته‌ حجم‌ زيادي‌ از منابع‌ بانكي‌ را به‌ سمت‌بنگاه‌هاي‌ زودبازده‌ هدايت‌ كرده‌ تا شايد بتواند از فشار بيكاران‌ بكاهد، اما برآوردهاي‌ رسمي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تلاش‌ دولت‌ تاثير چنداني‌ بر كاهش‌ نرخ‌ بيكاري‌نداشته‌ است‌.بي‌بي‌سي‌ در ادامه‌ افزود، ايران‌ براي‌ اين‌ كه‌ بتواند بيكاري‌ را كنترل‌ ونرخ‌ آن‌ را كاهش‌ دهد، بايد سالانه‌ بيشتر از يك‌ ميليون‌ شغل‌ ايجاد كند، درحالي‌ كه‌ در طول‌ سال‌هاي‌ اخير به‌ طور متوسط نتوانسته‌ براي‌ بيشتر از 550هزار نفر شغل‌ ايجاد كند.

دولت‌ “محمود احمدي‌ نژاد” آمارهاي‌ متفاوتي‌ درباره‌ تعداد شغل‌هاي‌ ايجاد شده‌ در دو سال‌ گذشته‌ منتشر كرده‌ است‌ و وزارت‌ كار ايران‌ مي‌گويد در دو سال‌اخير تعداد شغل‌هاي‌ ايجاد شده‌ دو برابر شده‌ و به‌ طور متوسط هر سال‌ يك‌ميليون‌ شغل‌ جديد ايجاد شده‌ است‌.ايران‌ براي‌ غلبه‌ بر مشكل‌ بيكاري‌، نيازمند رشد اقتصادي‌ بالاي‌ هفت‌ درصداست‌، اما در طول‌ چند سال‌ گذشته‌ متوسط رشد اقتصادي‌ در حد پنج‌ درصد بوده‌است‌.بخشي‌ از رشد اقتصادي‌ چند سال‌ اخير حاصل‌ افزايش‌ درآمدهاي‌ بالاي‌ نفتي‌ بوده‌است‌، در حالي‌ كه‌ دولت‌ بدون‌ سرمايه‌گذاري‌ كافي‌ نمي‌تواند به‌ رشدي‌ قابل‌ اتكا دست‌ يابد تا با آن‌ شعار افزايش‌ فرصت‌هاي‌ شغلي‌ را تحقق‌ بخشد.

12- الجزيره : سوژه   جراحي زيبايي بيني در ميان جوانان

شبکه تلويزيوني الجزيره در يکي از   گزارشهاي اجتماعي امروز خود به سوژه  جراحي زيبايي بيني در ميان جوانان ايران پرداخت و با  تمثيل و استفاده از زباني طنز اين موضوع  را بعنوان يکي از مسائل قابل توجه در جامعه جوان ايران معرفي کرد اين گزارش در قالب برنامه اي مجري محورو با اجراي دو نفر به بهانه بررسي مطالب اينترنتي و با نمايش اطلاعات مورد نظر با استفاده از گرافيک ارائه شد  دو مجري زن اين برنامه   که به نظر مي رسد هر دو بيني خود را عمل  جراحي زيبايي کرده اند براي تحت تاثير قرار گرفتن مخاطب و باور پذير کردن انچه در اين برنامه گفته مي شود  عبارتي با  مضمون بکشم اما خوشگلم کن را خلق و ان  را به فرهنگ و ادبيات جوانان ايران منتسب کرده و   به عنوان يک ضرب المثل رايج در اين کشور معرفي کردند در اين برنامه همچنين با   بيان اينکه  عمل زيبائي به شدت در  ايران افزايش يافته و اين که جواناني را  درخيابان هاي شهرهاي ايران مشاهده کنيد که روي بيني شان نوار چسب زده اند امري  عادي شده است در رواج عمل جراحي بيني در  ايران مبالغه مي شود در بخش ديگري  از اين گزارش دلايل و استدلالهايي براي  توجيه علت اين امر بيان مي شود انجا که  مي گويد ايرانيان اکنون باور دارند که  داشتن بيني صاف وزيبا به معناي وابسته  بودن انها به طبقه مرفه و داشتن بيني نازيبا و بزرگ به معناي وابسته بودن به طبقات  پائين جامعه است تبيين علت و توضيح  پيرامون يک خبر مخاطب را در وضعي قرار مي  دهد که اصل خبر را قطعي و درست بپندارد و  به دنبال اخبار تکميلي با جزئيات بيشتر برود  گوينده اين شبکه همچنين با ارائه خبري  موازي اييچنين وامي نمايد که ايرانيان نيز در اين زمينه حاضر به پرداخت هر گونه هزينه اي حتي در يافت وام هستند استفاده  از جمله نمادين تجمل در ايران مرا بکش اما بيني ام را زيبا کن در قالب طرحي گرافيکي از يک صفحه اينترنتينماد سازي  طرح يک موضوع انحرافي و فرعي بعنوان  يک مورد اجتماعي مهم در ايران سوژه سازي مبالغه در ابعاد يک هنجار اجتماعي نه چندان متعارف در ايران بزرگنمايي تسري چهار تکنيک تبليغي شبکه  الجزيره در اين گزارش است که اهدافي چند را دنبال مي کند

1- تقابل هنجارهاي رايج اجتماعي در ايران با فرهنگ رسمي و مورد  قبول حاکميت

 2- نازل جلوه دادن سطح فرهنگ مردم ايران

3- تاکيد بر  شاخصه هاي ظاهري و مادي در ارزشهاي اجتماعي مردم ايران

4 – تحت شعاع قرار دادن  ويژگي تجمل پرستي و توجه به ظاهر در فرهنگ جوامع عرب

13- فرانس بیست و چهار:  ارايه  تصويري بحراني از جوانان در ايران

استفاده از سوژه جوانان و ارايه تصاويري گزينشي از جامعه جوان کشور  از جمله موارد سوئ  استفاده رسانه هاي بيگانه براي نقد نظام جمهوري اسلامي ايران است در اين زمينه تلويزيون فرانس بيست و چهار با دست مايه قرار دادن سوژه جوانان و زنان و طرح نگراني هايي در خصوص انان از اين  موضوع به عنوان محملي براي ارايه  تصويري بحراني از جامعه و جوانان در ايران استفاده کرد . فرانس 24 کوشيد که جوانان ايراني را سردرگم ميان سنت و مدرنيته گريزان از قوانين اسلامي مورد تاکيد دولت احمدي نژاد و ارزومند تحول به سوي جامعه اي مدرن معرفي کند فرانس بيست و چهار با گزينش و چينش تصويري گزارش خود حول چهار محور تضاد تناقض مقابله  و تحول   تصاويري ارشيوي از وقايع دانشجويي هجدهم تير را بهانه اي براي اعلام وجود شکاف و اعتراض جامعه جوان کشور در قبال نظام اسلامي قرار داد و با استفاده از اصل هم کناري تصاويري از بازار سنتي مسجد و چند زن با پوشش چادر را در قياس با تصاوير متعددي از فروشگاه هاي مدرن اشخاص به ظاهر نوگرا و روابط ازادانه جنس هاي مخالف قرار داداين نماهاي تصويري وجود دوگانگي و تضاد ميان سنت و مدرنيته را در جامعه ايران و گرايش  بيشتر جوانان به مدرنيته  القا مي کنداين شبکه که در مقابل ارايه تصاوير بسيار کوتاه از جامعه سنتي کشور  از طريق  نمايش حجم بالايي از تصاوير مربوط به  پوشش و رفتار بي تکلف جوانان به ظاهر نوگرا در محله هاي مرفه تهران سعي در معرفي اين قشر به عنوان نمايندگان قاطبه جوان جامعه ايراني داشت  بر اين ادعا نيز   تاکيد کرد که جوانان نوگراي ايراني غرب را کعبه امال خود مي دانند و به رغم تضييع ازادي هاي مدني و تمامي محدوديت ها  به واسطه ارتباط خود با دنياي ازاد از طريق  رسانه ها  به سوي مدرنيته گام بر مي دارند فرانس بيست و چهار که در اين گزارش با پيوند زدن سنت گرايي با نظام اسلامي دولت احمدي نژاد را متولي و نگهبان ان ميخواند به کرات با ارايه تصاويري از حضور و برخورد نيروهاي انتظامي با اقشار نوگرا  استفاده از ابزار نظامي و اقتدارگرايي را يگانه راهبرد نظام اسلامي  براي ايستادگي در مقابل موج نوگرايي گسترش يافته در ميان جامعه ايراني معرفي کرد اين شبکه اخيرا در گزارشي ديگر به ورزش راگبي زنان در ايران پرداخت و ان را بهانه اي براي غلو و بزرگ نمايي برخي محدوديت ها در برابر فعاليت هاي ازادانه بانوان در ايران قرار داد اين گزارش تصويري پوشش ورزشي بانوان در قالب حجاب را از مهمترين موانع و تحديد جدي فعاليت مناسب و سالم بانوان در ايران قلمداد کرد مجموع گزارش هاي تصويري فرانس بيست   و چهار در روزهاي اخير درباره وضع جوانان در ايران محور تبليغي شکاف و جدايي ميان نظام اسلامي و جامعه جوان را القا مي کند  .

به بهانه اجراي  طرح ارتقائ امنيت اجتماعي نيروي انتظامي در  تهران و ساير شهرهاي ايران شبکه فرانس بيست و چهار به ارائه گزارشي درباره وضع اجتماعي جوانان ايراني پرداخت در ابتداي اين گزارش مجري فرانس بيست و چهار اعلام کرد امروزه در پايتخت ايران بيش از هفت ميليون نفر زندگي مي کنند که مي توان گفت بخش قابل توجهي از انها را جوانان بويژه جوانان زير بيست و سه سال   تشکيل مي دهند اين جوانان وضعيت کشورشان را در قبل از انقلاب نديده و پس از انقلاب به دنيا امده انداما اين موضوع سبب نمي شود که اين جوانان به اجراي روند   مردم سالاري در کشورشان بي اهميت باشند و به سختي قادر به کنار امدن با قوانين اسلامي و اخلاقي رژيم محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران هستند وي در ادامه افزود در تهران فعاليت کلوپ هاي شبانه بطور کلي ممنوع مي باشد و بسياري از سايت هاي اينترنتي نيز توسط دولت سانسور مي شوند دختران و زناني که حجاب اسلامي را رعايت نکنند توسط نيروي انتظامي بازداشت        مي شوند و اين درحالي است که قشري ديگر از جوانان ايراني به اين نوع زندگي عادت کرده اند در گزارش فرانس بيست و چهار سعي شده است دو نوع زندگي مختلف جوانان ايراني   به تصوير کشانده شود در اغاز اين گزارش تصاويري از تظاهرات جوانان ايراني در ژوئيه هزار و نهصد و نود و نه در مقابل دانشگاه تهران پخش مي شود تظاهر کنندگاه در اعتراض به لغو مجوز انتشار يک روزنامه اصلاح طلب در مقابل دانشگاه تجمع کرده و  شعارهاي ضد انقلابي سر مي دهند گزارش مي افزايد اين تظاهرات پس از چند روز به   شهرهاي مختلف ايران نيز سرايت کرد و سران کشورهاي غربي به تغيير رژيم در ايران اميدوار شدند اما مذهبيون ايران مردم را به شدت سرکوب کردند امروزه اصلاح طلبان از مسند قدرت پايين امده اند و جاي خود را به دولت   محمود احمدي نژاد داده اندايا از اعتراضات هزارو نهصد و نود و نه چيزي برجاي مانده استايا جوانان مي توانند با افراد مذهبي ايران کنار بيايند……………….

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات