رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی اجتماعی سازمان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی اجتماعی سازمان

Relationship between organizational culture and social accountability

دانلود مقاله مدیریت

رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی اجتماعی سازمان

چکیده:
پاسخگویی اجتماعی اشاره به قدرت قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه دارد. سازمان ها برای تحقق این انتظار باید سازوکارها، شیوه ها و ترتیباتی را اتخاذ کنند که در این راه یاریشان دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و پاسخگویی اجتماعی سازمان ها در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان می باشد. پژوهش بر حسب هدف توصیفی و از شاخه همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان می باشند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 88 نفر بدست آمد. در این پژوهش …
این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی 1392) ارائه شده و حاوی 10 صفحه می باشد.

رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی اجتماعی سازمان

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]