پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

Job Attitudes Questionnaire

 

دانلود پرسشنامه آماده مدیریت

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که کاملا مطابق با شرایط ایران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه 61 سوال می باشند که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهند:
وابستگی شغلی: 5-1
وابستگی سازمانی: 15-6
تناسب شغل با شاغل: 19-16
طراحی شغل: 25-20
همکاران: 31-26
مدیران و مافوق: 39-32
حجم کار و استرس محیطی: 44-40
شرایط فیزیکی کار: 47-45
حقوق و مزایای شغلی: 51-48
آموزش، ارزشیابی و ارتقا: 57-52
توازن در زندگی شغلی و خانوادگی: 61-58
طیف مورد استفاده 7 درجه ای لیکرت است

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات