پایان نامه اجاره، سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه اجاره، سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي

دانلود پایان نامه اجاره، سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي مقاله پایان نامه اجاره پایان نامه اجاره به شرط تملیک پایان نامه اجاره کشتی پایان نامه اجاره رحم پایان نامه عقد و اجاره پایان نامه سرقفلی حق کسب وپیشه و تجارت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت حق کسب و پیشه یا تجارت نحوه محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت حق کسب وپیشه و تجارت در حقوق تحقیق در مورد حقوق تجارت مقاله در مورد حقوق تجارت سرقفلی در حقوق ایران سرقفلی در حقوق مدنی

The end of the lease, goodwill acquired the right to trade in rights Vpyshh

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.SC.» گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي

 

چكيده
اجاره در لغت به معناي رها نيدن  و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك   منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه در عقود لازم است داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها شد صيغه ،متعاقدين  ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه  همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ؟؟؟تقسيم مي شود يكي از اين  متعاقيدن اجر است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان  در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجر در برخي موارد مثل اجير شدن براي نماز استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد .
عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نمي‌باشد  مثل اجاره قرآن يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد.
همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از ؟؟؟؟بحث اجاره هست كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد البته اين عقد شاكله ايش از  خارج كشور دارد   نظام حقوقي ما شده ولي فقهاي اماميه ؟؟؟؟آن تاثيرات دانسته‌اند.
عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدريس ،  ؟؟؟و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين  يكي ديگر از  دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي ،حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
1-1 هدف
1-2 پيشينه تحقيق
1-3 روش كار و تحقيق

فصل دوم
معاني و تعاريف
2-1 تعريف لغوي اجاره
2-2- تعريف اصطلاحي
نقد تعريف مرحوم يزدي
تعريف جامع و مانع
2-3- تعريف جامع و مانع که مي‌توان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم
2-4- جمع بندي از کليه تعاريف و اطلاعات اجاره
2-5- کليتي از ماهيت اجاره
2-6- اجاره در بيان قانون موضوعه

فصل سوم
عقود / معاني و اقسام
3-1 عقد و معاني آن
3-2- اقسام عقد

فصل چهارم
مشروعيت اجاره
4-1- مشروعيت اجاره از نظر قرآن و آيات
4-2- مشروعيت اجاره از نظر سنت و روايات

فصل پنجم
اقسام اجاره
5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلي بودن مورد اجاره
5-2- فقهاي مذاهب اسلامي همگي مي گويند اجاره از لحاظ کلي دو نوع مي‌باشد .

فصل ششم
فرق اجاره با عاريه و بيع
6-1- فرق بين عاريه و اجاره
6-2- فرق عقد اجاره با عقد بيع

فصل هفتم
ارکان اجاره
7-1- صيغه
7-2- شرايط متعاقدين (موجر و مستاجر)
7-3- حين مستاجره
7-4- منفعت
7-5- اجرت

فصل هشتم
اجير
8-1- اجير

8-3 ضمان اجير به صورت تطبيقي در چند مذهب زنده جهان اسلام

فصل نهم
موارد استخدام اجير و عدم استخدام آن

فصل دهم
اجاره چه چيز‌هايي جايز است

فصل يازدهم
موارد اختلافي بين موجر و مستأجر

فصل دوازدهم
در چه مواردي اجاره صحيح است و چه مواردي بطلان بر آن مترتب مي‌شود

فصل سيزدهم
اجاره به شرط تمليک
13-1- تعريف و تاريخچه مختصري از قرارداد اجاره به شرط تمليک
13-2- قرار داد اجاره به شرط تمليک از نظر فقهاي اماميه
13-3- پاسخ به شبهات
13-4 انواع عقد اجاره به شرط تمليک
13-5- ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک
13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تمليک

فصل چهاردهم
خيارات عقد اجاره
14- 1 آيا خيارات در عقد اجاره نافذند

فصل پانزدهم
سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت
15-1- معني لغوي:
15-2 معناي لغوي حق كسب و پيشه و تجارت
15-3 آيا سرقفلي با حق كسب و پيشه تجارت فرق دارد يا چند لفظ هستند در يك معناي واحد ؟
15-4 – آيا سرقفلي عبارت است از اقامت دائم در محل يا خريدن آن محل است ويا آيا دست كشيدن مالك منفعت از ملكيت است؟
15-5 قدمت مبحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت
15-7 نظرات عملاء وفقهاي برجسته

فصل شانزدهم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
16-1 نتيجه گيري
16-2 پيشنهادات
پيوست
فهرست منابع و مآخذ

 

 

پایان نامه اجاره، سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات