دانلود مقاله در مورد مهریه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله در مورد مهریه

دانلود مقاله در مورد مهریه تحقیق مقاله در مورد مهریه مقاله مهریه در اسلام مقاله مهریه سنگین مقاله مهریه عندالاستطاعه مقاله درباره مهریه مقاله حقوقی مهریه مقاله ای درباره مهریه مقاله راجع به مهریه دانلود مقاله درباره مهریه تحقیق در مورد مهریه تحقیق درباره مهریه تحقیق راجب مهریه تحقیق در خصوص مهریه تحقیق در مورد مطالبه مهریه تحقیق مهریه مقاله در مورد بیمه مهریه

Articles about dowry

 

پيشگفتار
يکي از حقوق مالي زن ازنقد نکاح در نظام حقوقي اسلام مهر مي باشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است که در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالک مهر مي شود و مي تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش مي شود.مهراز ارکان دائم محسوب مي شود و عدم تعيين آن نيز خللي به صحت عقد وارد نمي کن و زن در اين مورد درصورت وقوع نزديکي مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولي در صورت تعيين مهرالمسمي بوده و بعنوان يک قرارداد مالي رعايت شرايط آن لازم و ضروري است اين حقوق مالي داراي ضمانت اجرايي مي باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن مي تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانوني حق خود را دريافت نمايد.
البته مهر ضمانت اجراي ديگري به نام« حق حبس» نيز دارد که در خلال بحث به آن و ساير احکام فقهي و حقوقي اين حق مالي خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي و ادله وجوب مهر از آيات و روايات ذکر شود.

 

فهرست مطالب

بررسي احکام فقهي و حقوقي مهر
گفتار 1: تبيين مفهوم مهر 2
معناي لغوي مهر 2
معناي اصطلاحي مهر 3
مهر در آيات و روايات 3
1- کتاب 3
2- سنت 5
تاريخچه مهر 6
فلسفه حقيقي مهر 8
اهميت مهر از نظر اسلام 10
آثار رواني مهر 10
چه چيزهايي را مي توان مهر قرار داد؟ 11
گفتار 2: اقسام مهر 12
1-2 مهرالمسمي و شرايط آن 12
2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز 17
3-3 مهرالمثل 18
4-2 مهرالمثله 21
5-2 ازدواج موقت و مقايسه مهريه درنکاح دائم و نکاح منقطع 31
6-2- مهريه سنگين و نکوهش اسلام 36
نتيجه 39

دانلود مقاله در مورد مهریه

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات