مقاله راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي

دانلود مقاله راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي تحقیق مقاله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد مقاله درباره پیشگیری از اعتیاد مقاله راههای پیشگیری از اعتیاد مقاله در مورد پیشگیری از اعتیاد مقاله نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد مقاله ای در مورد پیشگیری از اعتیاد مقاله نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد تحقیق درمورد پیشگیری از اعتیاد تحقیق درباره پیشگیری از اعتیاد

Addiction prevention strategies in pre-university study

 

مقدمه
اعتياد به مواد مخدر، به عنوان نابساماني اجتماعي، پديده اي است كه بدان ‹‹ بلاي هستي سوز›› نام نهاده اند؛ زيرا ويرانگري هاي حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياري ازارزش ها وهنجارهاي فرهنگي واخلاقي مي گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره مي اندازدهرسال اين بلاي خانمان برانداز، قربانيان بي شماري را به آغوش سرد خاك مي نشاند.
اعتياد به مواد مخدر تقريباً پديده نوظهوري است كه ازعمر آن شايد بيش از150 سال نمي گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتي خوگري ونيز استعمال نفنني بدان، تاريخي طولاني دارد. ليكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثير فراوان بر جنبه هاي متفاوت زندگي اجتماعي انسان ها، توجه بسياري را بخود جلب كرده است. تحقيقات تاريخي ومردم شناختي نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روي نمي آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادي ومذهبي منحصراً توسط گروه هاي خاصي درشرايط معيني صورت مي گرفت. اما بعدها هنگامي كه مرفين، هروئين، كوكائين وبازار آمد، مواردي از اعتياد جوانان نيزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به اين پديده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعي را درمقايسه وسيع به خود جلب نمي كرد؛ اما دراوايل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درميان جوانان ونوجوانان شايع شد وبه صورت مسأله اي جهاني وابعاد همه گير آن بصورت يك موج از قاره اي به قاره ديگر گستــرش يافت.

فهرست
عنوان……صفحه

فصل اول: كليات تحقيق 1
مقدمه 2
بيان مسئله 5
تعريف دانش آموز يش دانشگاهي 6
اهميت و ضرورت تحقيق 7
اهداف تحقيق 9
فرضيه هاي تحقيق 9
تعيين متغيرها 10
تعاريف عملياتي مفاهيم 10
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق 12
تاريخچه مواد مخدر 13
تاريخچه ترياك و مواد مخدر در ايران 16
تاريخچه مصرف هروئين در ايران 18
قوانين ايران درباره اعتياد 18
تاريخچه كنترل بين المللي مواد مخدر 19
تاريخچه عملي تحقيق 20
فصل سوم: روش تحقيق 22
نوع تحقيق 23
ابزار اندازي گيري 23
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 24
جدول ها و نمودارها 25
فرضيه ها 42
فصل پنجم: نتيجه گيري 47
خلاصه تحقيق 48
ارائه پيشنهادات 49
محدوديت هاي تحقيق 49
محدوديتهايي كه در كنترل محقق است 50
ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان 51
منابع و مآخذ 52

مقاله راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :