پایان نامه بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان پروژه مقاله پایان نامه شوخ طبعی پایان نامه در مورد شوخ طبعی دانلود پایان نامه شوخ طبعی پایان نامه سلامت روانی دانشجویان دانلود پایان نامه سلامت روان پایان نامه های سلامت روان پایان نامه روانشناسی سلامت روان پایان نامه سلامت روان و هوش هیجانی دانلود پایان نامه سلامت روانی مقاله در مورد شوخ طبعی

salamat-ravani

 

گزیده فهرست مطالب
فصل اول
(کلیات تحقیق )
فصل دوم ( مبانی نظری و یافته های پژوهشی )
فصل سوم ( روش تحقیق ، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، روش اجزاء تحقیق، روش تحلیل داده ها )
فصل چهارم (یافته های تحقیق، یافته های توصیفی، یافته های مربوط به زمینه تحقیق )
فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )

فهرست مطالب

فصل اول: موضوع تحقيق
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

فصل دوم: مباني نظري و يافته هاي پژوهشي

نظريه اهانت
نظريه تخليه هيجاني و آسودگي
نظريه ناهماهنگي و تباين
واكنشهاي مزاح
مزاح و سيستم ايمني بدن
مزاح و عملكرد تحصيلي
نقش درماني مزاح
تبين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس
مدل تعاملي استرس
مباني نظري سلامت رواني
نظريه موري
نظريه آدلر
نظريه مزلو
نظريه اسكينر
نظريه يونگ
افراد سالم از نظر رواني
نظريه اسلام
اهميت سلامت روان
عوامل زيستي
عوامل عاطفي و رواني
عوامل اجتماعي
رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي
پيامدهاي استرس
اختلال هيجاني
اختلال شناختي
اختلال فيزيولوژيكي
كنار آمدن
روشهاي كنار آمدن مستقيم
كنار آمدن مواجهه اي
مسئله گشايي برنامه ريزي شده
حمايت اجتماعي
روشهاي كنار آمدن دفاعي
مكانيزمهاي دفاعي
كاهش دهندگان شيميايي استرس
پسخوراند زيستي
ورزش
يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي)
ترغيب پرورش توانايي شوخ طبعي

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه آماري و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري (پرسشنامة تجديد نظر شدة علائم رواني ( SCL25-R))
نمره گذاري پرسشنامه SCL25-R
پايايي پرسشنامه تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R
مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين ولفكورت
نمره گذاري مقياس سنجش شوخ طبعي
طرح تحقيق و منطق انتخاب آن
روش اجرا تحقیق
روش تحليل داده ها

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

يافته هاي توصيفي
يافته هاي مربوط به فرضيه تحقيق

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري تحقيق
تبيين يافته هاي تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
فهرست منابع


ضمائم
پرسشنامه ها

پایان نامه بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات