پایان نامه کارت هوشمند
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پایان نامه کارت هوشمند

دانلود پایان نامه کارت هوشمند پایان نامه در مورد کارت هوشمند پایان نامه کارت های هوشمند پایان نامه در مورد کارتهای هوشمند پایان نامه کارتهای هوشمند پروژه کارتهای هوشمند پروژه کارت های هوشمند پروژه کارت هوشمند سوخت پروژه کارت هوشمند ملی دانلود پروژه کارت هوشمند پروژه بررسی کارت های هوشمند پروژه دانشجویی کارت هوشمند پروژه تکنولوژی کارت های هوشمند

The smart card

 

ديباچه
آنچه در پي مي آيد، مجموعه مطالبي است كه پس از تحقيق و بررسي فراوان از ميان منابع مختلف بدين شكل گردآوري شده است. كليه مطالب در ارتباط با كارت هوشمند در پنج فصل گردآوري شده است تا خواننده علاقه مند به مطالب، پس از مطالعه به يك اشراف كلي در مورد كارت هوشمند دست يابد.
مطالب مطروحه به نحو ساده اي بيان شده اند و براي تفهيم به پيش نياز خاصي احتیاج نمي باشد . تلاش بر اين بوده است تا با رعايت سير منطقي بيان مطالب، مطالب خاصي ناگفته باقي نماند وخواننده به دركي وسيع (و نه الزاما عميق!) درباره ي كارت هوشمند برسد.
در فصل اول در مورد خصوصيات فيزيكي يك كارت و ويژگي هاي تراشه و استانداردهاي موجود و تكنولوژي هاي مرتبط صحبت مي شود.
در فصل دوم اجزاء و مولفه هاي يك سيستم كارتي هوشمند مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.
فصل سوم اختصاص به ساختار مديريت چرخه دوام كارت دارد.
در فصل چهارم امكانات كارت هاي هوشمند براي استفاده در آژانس ها مورد بررسي قرار گرفته است.
و در نهايت فصل پنجم اختصاص به مزاياي نسبي كارت هاي هوشمند در مقايسه با ديگر تكنولوژي هاي مرتبط دارد.

سرفصل مطالب
دیباچه …………………………………  1
فصل اول: مقدمه ای بر کارتهای هوشمند………………………………… 3
1.1      چگونه کارت IC  ساخته می شود؟ ………………………………….. 10
2.1      خصوصیات تراشه ……………………………………….  12
3.1      خصوصیات کارت……………………………………………………. 13
4.1      خصوصیات MASK ROM ………………………………………… 15
5.1      خصوصیات نرم افزار کاربردی…………………………………………….. 15
6.1      تولید تراشه ………………………………………………………..  16
7.1      بارگذاری کاربرد …………………………  19
8.1      شخصی کردن کارت ………………..  20
9.1      فعال سازی کاربرد ………………………….  20
10.1     خصوصیات فیزیکی کارت تماسی ………………………………………………  20
11.1     کارتهای هوشمند و تکنولوژی های مرتبط ………………………………………  31
12.1     انواع مختلف کارتهای دارای تراشه …………………………………….  35
13.1     تراشه ریزپردازنده ایمن …………  40
14.1    وسایل READ/WRITE  کارتهای هوشمند …………………………………  45
15.1    رابطهای کارتهای هوشمند: (تماسی و بدون تماس ) ………………….  49
16.1    تکنولوژی های چندگانه و کارتهای چندرابطی ……………………………  55
17.1   کارتهای چندکاربردی ……………….  59
فصل دوم: اجزاء و مولفه های یک سیستم کارتی هوشمند …………………  64
1.2    کارتها …………………………………………  64
2.2    سیستم مرکزی مدیریت کارت  ….   65
3.2    نرم افزار و تجهیزات کاربردی کارتهای هوشمند ………………………….  65
4.2    ریدر کارت …………………………………  67
5.2    رابط های برای ارتباط با پایگاه داده قبلی ……………………………………  67
فصل سوم: ساختار مدیریت چرخه دوام کارت ……………………………………..  68
1.3    خریداری کارت ها ……………………..  68
2.3    ارزش دهی اولیه ی کارت ها ……..  69
3.3    شخصی کردن کارت ها ……………..  69
4.3    صدور کارت ها ………………………….  71
5.3    جایگزینی کارت ها ……………………..  72
6.3    بلاک کردن یا خارج کردن کارت از بلاک ……………………………………..   73
7.3       بازنشاندن PIN ……………………….  74
8.3    مدیریت  Certificate ……………….  75
9.3    مدیریت کلید ………………………………  76
10.3   مدیریت پایگاه داده ی دارنده کارت …………………………………………….  78
11.3   کنترل موجودی کارت ………………  79
12.3    ارایه ی خدمات به دارندگان کارت ها  ………………………………………..  80
فصل چهارم: امکانات کارت هوشمند برای استفاده در آژانس ها ………..  82
1.4     شناسایی …………………………………..  84
2.4    کارت های هوشمند وامنیت ساختمانها:کنترل فیزیکی دسترسی …..  85
3.4     کارت های هوشمند و امنیت IT: کنترل منطقی دسترسی ……………..  86
4.4     امضاء دیجیتال …………………………  88
5.4     بیومتریک ها و کارت های هوشمند ……………………………………………..  91
6.4     سیستم های بیومتریکی ……………  101
7.4     استفاده از بیومتریک ها در کارت های هوشمند ………………………….  101
8.4     استفاده تجاری …………………………  103
9.4     مزایای تکنولوژی بیومتریکی …..  103
10.4    خطرات احتمالی تکنولوژی بیومتریکی ……………………………………….  104
11.4    نگرانی های شخصی، فرهنگی و مذهبی ……………………………………… 105
12.4    رهنمودهای انتخاب یک بیومتریک مناسب ………………………………….  106
فصل پنجم: مزایای بکار گیری یک سیستم کارت هوشمند …………………  108
1.5    چرا یک سیستم کارت هوشمند بکار گرفته می شود؟ …………………..  110
2.5    مزیت های نسبی کارت های هوشمند در مقایسه با تکنولوژی های دیگر  …………  114
منابع و مآخذ ……………………………….  119

پایان نامه کارت هوشمند

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات