دانلود کار تحقیقی بررسی ماده ۳۲۵
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود کار تحقیقی بررسی ماده ۳۲۵

دانلود کارتحقیقی بررسی ماده ۳۲۵ مقاله تحقیق رشته حقوق ماده 325 قانون مجازات اسلامی امنيت اجتماع ماده 325 قانون مدنی ماده 325 آیین دادرسی مدنی ماده 325 مدنی مقاله امنیت اجتماعی مقاله امنیت اجتماعی زنان مقاله درباره امنیت اجتماعی دانلود مقاله امنیت اجتماعی مقاله در مورد امنیت اجتماعی مقاله در خصوص امنیت اجتماعی مقالات امنیت اجتماعی مقاله در مورد امنیت اجتماعی زنان

Karthqyq survey of 325

 

بررسی ماده 325
چکیده   
عنصررواني يكي از عناصر تشكيل دهنده جرم است كه در بين حقوقدانان در دو معناي وسيع و محدود به كار مي رود عنصررواني جرائم عمدي در معناي محدود شامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غيرعمد شامل اراده ارتكاب و خطاي كيفري است، ليكن عنصر رواني در معناي وسيع علاوه بر معناي محدود شامل شرايط مسئووليت كيفري نيز مي باشد. در حقوق ايران جرم قتل بر اساس عنصر رواني به انواع قتل عمدي و قتل غيرعمدي تقسيم شده كه بر حسب ميزان تقصير و قابليت سرزنش، براي انواع قتل مجازات هاي متفاوتي پيش بيني شده است. قوانين جزايي مصوب بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عنوان جديد قتل خطاي محض را به عناوين پيش افزوده ، عليرغم آنكه در برخي از مصاديق اين نوع قتل، فاعل فاقد عنصر رواني جرم مي باشد. ليكن مقنن به منظور حمايت كيفري از مجني عليه، ديه مقرر نموده است. در نظام تقنيني ايران سبق تصميم در نوع قتل و تشديد مجازات بي تأثير بوده و عناوين مجرمانه قتل توأم با سبق تصميم و قتل بدون سبق تصميم پيش بيني نشده است. در حقوق مصرسبق تصميم به عنوان مهمترين معيار تفكيك انواع قتل بر حسب عنصررواني محسوب مي شود. و عناوين مجرمانه قتل توأم با سبق تصميم و قتل بدون سبق تصميم پيش بيني شده، به نحوي كه مجازات قتل توأم با سبق تصميم شديدترازسايرانواع قتل است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول : بررسی ماده 325
گفتار اول : مفاهيم و مباحث قتل عمد
مبحث اول : ادله اثبات قتل عمدي
مبحث دوم :مجازات قتل عمد
مبحث سوم : معنای لغوی عنصرروانی ماده325
مبحث چهارم : انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه ایران
مبحث پنجم : انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه مصر
مبحث ششم :  رکن معنوی قتل عمدی
مقایسه بند الف ماده206 ق.م.ا با حقوق مصر
مقایسه بندب ماده206 ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر
مقایسه بندج ماده206 ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر
گفتار دوم: رکن معنوی قتل شبه عمد
مبحث اول : وجه اشتراک و افتراق بندب ماده295 با بندب ماده206 ق.م.ا
مبحث دوم :قتل در حکم شبه عمد
مبحث سوم : رکن معنوی قتل خطای محض
مبحث چهارم :قتل به منزله خطای محض
مبحث پنجم : تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض
قتل غیر عمد
فصل دوم :تجزیه و تحلیل ماده 325 قانون مجازات اسلامی
گفتار اول-کلیات
مبحث اول :عنصر مادی‏ قتل عمد
مبحث دوم :عنصر معنوی‏ قتل عمد
مبحث سوم : رابطه‏ علیت
مبحث چهارم : عنصرروانی قتل در منازعه
گفتار دوم :بررسی تحلیلی قتل در حکم شبه عمد
الف ) ماهیت قتل در حکم شبه عمد
ب ) اقسام قتل در حکم شبه عمد
۱- قتل عمدی درحکم شبه عمد
۲- قتل خطایی در حکم شبه عمد
ج) مجازات قتل درحکم شبه عمد
مبحث اول : بررسی تحلیلی اقسام قتل در قانون مجازات اسلامی و بررسی تطبیقی آن در لایحه مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ABSTRACT

مقدمه
قتل از بزرگترين جنايت است كه امنيت اجتماع را مختل مي سازد وكيفرعقوبت آن را، شريعت مقدس اسلام از شديدترين كيفروعقوبت ها در دنيا و عقبي مقرر نموده است. عنصر رواني جرم كه بيانگر ميزان حالت خطرناكي بزهكار است همواره مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و عقيده دارند به منظور برقراري عدالت مي بايست مقررات جزايي به نحوي تدوين شود تا مجرمين داراي حالت خطرناك، بدون سرزنش رها نشده و اشخاص فاقد اراده مجرمانه نيز مجازات نشوند. مقررات جزايي فعلي كشور ما در زمينه جرم قتل از حقوق اسلامي(فقه اماميه) اقتباس شده و بصورت مجموعه واحدي بركل كشور حاكم است؛ اكثر مقررات جزايي مصوب قبل از انقلاب همانند مقررات جزايي مصر با الهام از قوانين كيفري كشورهاي اروپايي تدوين شده بود……………

دانلود کار تحقیقی بررسی ماده ۳۲۵

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات