دانلود کارتحقیقی خیار شرط
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود کارتحقیقی خیار شرط

دانلود کارتحقیقی خیار شرط مقاله رشته حقوق تحقیق خیار شرط تحقیق در مورد خیار شرط مقاله راجع به خیار شرط مقاله در مورد خیار شرط تعریف خیار شرط تفاوت خیار شرط و اشتراط ماهیت خیار شرط معنی خیار شرط مدت خیار شرط احکام خیار شرط خیار شرط در حقوق ایران بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع خیار شرط چیست خیار شرط در عقد اجاره خیار شرط و شرط خیار

Karthqyq cucumber condition

 

خيار شرط
فهرست مطالب
فصل اول : مفهوم اوصاف خيار شرط
مقدمه
مبحث اول  : تعريف لغوي و اصطلاحي خيار شرط
مبحث دوم : تحليل حقوقي خيار شرط
گفتار اول : نسبت ميان عقد و شرط
گفتار دوم : واقعيت خيار چيست ؟
گفتار سوم : هدف از اجراي ان كدام است ؟
مبحث سوم : دلايل شيعه براي اثبات خيار شرط
مبحث چهارم : دلايل حقوقي براي اثبات خيار شرط
مبحث پنجم : خيار شرط در ايقاع و عقد لازم و جايز
گفتار اول : امكان وجود خيار شرط در ايقاعات
گفتار دوم : امكان وجود خيار شرط در عقد جايز
گفتار سوم : امكان وجود خيار شرط در عقد لازم
مبحث ششم : تفاوت شرط خيار و شرط انفساخ
مبحث هفتم : تفاوت شرط خيار با خيار تخلف از شرط
مبحث هشتم : فسخ و اجازه
گفتار اول : اجازه
گفتار دوم : فسخ
فصل دوم : انتقال و اسقاط در خيار و اوصاف بيع شرط 
مبحث اول : انتقال خيار شرط
گفتار اول : واگذاري خيار شرط ( ارادي)
الف – چرا حق خيار ارزش معاوضي دارد ؟
ب – آيا حق خيار قابل واگذاري به غير است ؟
گفتار دوم : به ارث رسيدن خيار شرط
الف – كدامين خيار شرط به ارث مي رسد
ب – موانع ارث كدامند ؟
1- موانع ارث
2-حجب
مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خيار شرط
گفتار اول : فوت صاحب خيار
گفتار دوم : تلف مورد معامله
گفتار سوم : جنون صاحب خيار
گفتار چهارم : بلوغ صغير
گفتار پنجم  تزايه
مبحث سوم : بيع شرط يا معامله با حق استرداد
گفتار اول : مدارك و عناصر خيار بيع شرط
الف – عناصر خيار بيع شرط
ب – مدارك خيار بيع شرط
گفتار دوم : مسقطات خيار بيع شرط
مبحث چهارم : نمونه راي ديوان عالي كشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدني
گفتار اول : نظريه هاي فقهي و حقوقي براي ماده 399
الف – نظريه هاي فقهي و حقوقي براي ماده 400
ب – نظريه هاي فقهي و حقوقي براي ماده 401
گفتار دوم : نمونه رايي در مورد تصريح در سند معامله به اينكه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بايستي علاوه بر در مبلغ بيعانه معادل بيعانه بر خريدار بپردازد براي تحكيم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد
گفتار سوم : نمونه رايي در مورد حق فسخ قرار داد براي غير متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن
مقدمه
خيار شرط نيز يكي از چند خياري است كه در قانون از ان نام برده شده است . درباره ي تعداد خيارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادي است كه در كتابها ديده مي شود و چهارده عدد به شهيد ثاني در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر مي گردد.
اما اين اختلافات در تدوين و گرد آوري است و ماهوي نمي باشد . در قانون مدني ماده ي 396 :
خيارات از قرار ذير اند
1- خيار مجلس  2- خيار حيوان 3-  خيار شرط 4- خيار تاخير ثمن 5- خيار رويت و تخلف از وصف 6- خيار غبن 7- خيار عيب 8- خيار تدليس 9- خيار تبعض صفقه 10- خيار تخلف شرط
احكام اين خيارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بيان شده است .
اما در ماده ي 380 نيز امده است : در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد ، بايع حق استرداد ان را دارد
اين حق نيز بمعني خيار فسخ است زيرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمي تواند مبيع را از خريدار ، كه به موجب عقد مالك ان شده است ، پس بگيرد. هم اكنون خيار شرط مورد نظر در اين تحقيق مي باشد .
در اين خيار بيش تر بحث راجع به حقي كه در معامله ي طرفين وجود دارد است و به رابطه ي طرفين با وجود اين حق ، نوع استفاده از اين حق و حتي گذشتن و فسخ اين حق است…………..

دانلود کارتحقیقی خیار شرط

قیمت : 7500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]