دانلود کارتحقیقی فرق بین وقف عام و خاص در منابع فقهی و قانون مدنی ایران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود کارتحقیقی فرق بین وقف عام و خاص در منابع فقهی و قانون مدنی ایران

دانلود مقاله رشته حقوق کارتحقیقی فرق بین وقف عام و خاص در منابع فقهی و قانون مدنی ایران تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 قانون مدنی مقاله در مورد قانون مدنی مقاله ماده 10 قانون مدنی مقاله درباره قانون مدنی حقوق زنان در قانون مدنی حقوق شهروندی در قانون مدنی حقوق کودک در قانون مدنی مقاله های حقوق مدنی مقاله در مورد حقوق مدنی مقاله های فقهی حقوقی

Karthqyq distinction between general and specific resources devoted to religious and civil law

 

فرق بین وقف عام و خاص در منابع فقهی و قانون مدنی ایران
چکیده
وقف بهترین ومؤثر ترین وسیله تکامل اجتماعی است و به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از امتیازات شریعت اسلامی آنست که مسلمان را بر تکافل اجتماعی ترغیب می نماید, آنانرا بر صدقه دادن در راه های خیر واعانه مساکین تشویق میکند، و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمانهای قدیم، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است، برای همین مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تاسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تامین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است.وقف از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، به کیفیتی که در این تحقیق تلاش شده تا موضوع جواز فروش ویا تبدیل وقف و مبانی بیع وقف به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تفاوت وقف عام و خاص
گفتار اول : وقف عام و خاص
مبحث اول : وقف در مسیر فقرزدایی
مبحث دوم : کارکردهای فرهنگی وقف
وقف، پشتوانه مردمی مراکز علمی
وقف در خدمت اخلاق و تربیت
مبحث سوم : وقف، ضامن بقای پایگاه های عبادی
تعریف وقف
مبحث چهارم : اهداف وقف
مبحث پنجم : اقسام وقف
ارکان وقف
گفتار دوم :شرایط وقف
مبحث اول :قلمرو و منابع وقف
وقف از نظر قرآن
وقف از نظر سنت
مبحث دوم : وقف از نظر اجماع و عقل
مبحث سوم : وقف در جوامع دیگر
مبحث چهارم : مقایسه چند باب فقهی با وقف 
فصل دوم : ملاحظاتي پيرامون وقف از نظر فقه و قانون مدني گفتار اول : ملاحظاتي پيرامونوقف از نظر فقه و قانون مدنی مبحث اول : وقف عقد است يا ايقاع؟
مبحث دوم : نظري اجمالي بر دلايل اقوال سه‏ گانه
مبحث سوم :دلايل لزوم قبول در وقف
مبحث چهارم : وقف حکم است يا موضوع؟
گفتار دوم :اقسام وقف
مبحث اول : شرايط واقف
مبحث دوم : شرايط موقوف ‏عليه
مبحث سوم : اهليت تملک داشته باشد
شرايط عين موقوفه
ادله وقف
ادله مشروعيت وقف
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود………………

دانلود کارتحقیقی فرق بین وقف عام و خاص در منابع فقهی و قانون مدنی ایران

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات