بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن

دانلود مقاله بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن تحقیق مقاله در مورد ورشکستگی مقاله درباره ورشکستگی مقاله ورشکستگی شرکتها مقاله راجع به ورشکستگی مقاله در مورد ورشکستگی به تقلب مقاله در خصوص ورشکستگی علل ورشکستگی علل ورشکستگی شرکتها علل ورشکستگی پیمانکاران علل ورشکستگی شرکت enron علل ورشکستگی بانکها علل ورشکستگی شرکتها در ایران

Review and evaluation of the originator's bankruptcy

 

بررسی موردی کارخانه کارتن سازی آرش فراز شرق زاهدان
چکیده:
ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادي شرکتها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر میگذارد. بنابراین بررسی عوامل ورشکستگی از اهمیت برخوردار می باشد همچنین تاثیر داده هاي مالی در بررسی عوامل ورشکستگی با یکدیگر مقایسه گردید. هدف اين پژوهش، نخست ارائه مباني تئوريكي تحقيق و بررسی علل ورشکستکی شرکت ها با مطالعه نمونه شرکت کارتن سازی آرش فراز شرق زاهدان و دوم ارائه مدل مناسب جهت ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت شرکت ها قبل از رويداد بحران مالي شركت ها مي باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعيت مالي شركت ها و همچنين موضوع تداوم فعاليت آنها را بررسي و موجب ارتقاء كيفي تصميم گيري سهامداران و ذينفعان مربوطه گردید. اطلاعات مورد نیاز به منظور شناسایی ورشکستگی های مختلف واحدها و یافتن عوامل موثر بر ورشکستگی، از میان اطلاعات موجود در کارخانه کارتن سازی فراز شرق زاهدان و داده های تولید شده از طریق آنالیز داده های مالی و آماری کارخانه از مقطع زمانی مورد مطالعه بدو تاسیس کارخانه از سال 1384تا پایان سال1387 می باشد پس از جمع آوری مشاهدات،متغیرها تحقیق به دو دسته پاسخ و کمکی تقسیم شدند .در این تحقیق،الگوی خطرهای متناسب کاکس را به روش رگرسیونی به داده های جمع آوری شده ارزیابی شد.
سرفصلهای اصلی:
چکیده
1. مقدمه
2. تعریف ورشکستگی
3. انواع ورشکستگی
4. دلا‌یل ورشکستگی‌
5. مراحل ورشکستگی‌
6. بررسی تئوري های‌ ورشكستگي
7. مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور
8. الگوهای محاسبه ورشكستگي شرکت ها در آینده
9. بیان مسئله و نوع تحقیق
10. روش‌ تحقيق‌
11. نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع

بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن

قیمت : 45000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات