تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس

دانلود مقاله رشته مدیریت تحقیق تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس مقاله آموزش تدریس رشته تحصیلی مدیریت آموزشی رشته تحصیلی آموزش ابتدایی رشته تحصیلی تکنولوژی آموزشی رشته تحصیلی تحقیقات آموزشی مقاله روش تدریس مقاله در مورد روش تدریس مقاله در مورد روش تدریس ریاضی مقاله در مورد روشهای نوین تدریس

Analysis of the relevance or non-relevance of education in the teaching profession

 

مقدمه:
در چند دهه ي اخير پيشرفت ها و موفقيت هاي علمي قابل توجهي در پرتو  سرمايه گذاري در تعليم و تربيت و توجه فزاينده به اهميت و جايگاه آن صورت گرفته است . و از اين طريق بسياري از كشورها از مرحله ي توسعه نيافتگي عبور كرده و استانداردهاي زندگي را به طور مداوم افزايش داده اند . از اين رو توقع از آموزش و پرورش به عنوان يك دستگاه بسترساز فرهنگ و دانش آفرين بيش از پيش توسعه يافته است .آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد تربيتي يكي از اركان مهم توسعه و پيشرفت جوامع بشري است و در آموزش و پرورش تغيير و تحول علمي و نو آوري مطلوب تحقق نمي يابد مگر اين كه تغييرات مناسب در تفكر و شيوه هاي كاري نیروهای آموزشی به عنوان كاركنان و كارشناسان يادگيري اثربخش، به وجود آيد. (مهديان، 1385).
نظامهاي آموزشي در گذر از مسائل كمي و همگاني كردن آموزش ناگزير از توجه به مسائل كيفي پديده‌هاي آموزشي هستند و ارتقاي كيفيت آموزشي را ضمن توجه به منابع و تجهيزات از طريق اصلي‌ترين عامل در يك نظام آموزشي يعني « نیروهای آموزشی »، مورد توجه و هدف‌گيري قرار داده‌اند (شارما ، 2001).
مطالعات و پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه « نیروهای آموزشی » در انجام اصلاحات آموزشي نقش دو سويه‌اي دارد. از يك سو موضوع اصلاحات آموزشي و از سوي ديگر عامل اصلاحات آموزشي محسوب مي‌شود. لذا عمده‌ترين اهداف رايج در آموزش نیروهای آموزشی عبارت‌اند از: حرفه‌اي‌سازي (تمركز بر نیروهای آموزشی بدون رشته تحصیلی مرتبط يا با رشته تحصیلی مرتبط)، ظرفيت‌سازي در نیروهای آموزشی (آماده‌سازي نیروهای آموزشی براي پذيرش مسؤوليت‌هاي جديد يا مواجهه با تغييرات برنامه‌هاي درسي)، به‌روز كردن نیروهای آموزشی و به‌روز نگه داشتن دانش و توانايي تدريس متناسب با رشته تحصیلی مرتبط و روش‌هاي جديد تدريس (هابرمن ، 2004؛ تانگ  و ‌هان ، 2005).
بنابراين اگر نیروهای آموزشی از اصول تعليم وتربيت شناخت دقيق وعلمي داشته باشد ، قوي تر ودقيق تر مي تواند درايجاد وضعيت مطلوب يادگيري فعاليت كند . با توجه به اين مطالب مي توان اذعان داشت كه اساسي ترين عامل براي ايجاد موقعيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشي ، نیروهای آموزشی است . اطلاعات نیروهای آموزشی ودر واقع رشته تحصیلی مرتبط در ايجاد شرايط يادگيري وتغيير وتحول شاگرد تاثير مي گذارد.(شعباني، 1385). و مي توان گفت كه اطلاعات وشخصيت نیروهای آموزشی تحت تاثير عواملي همچون مدرك، رشته تحصيلي وتجربه قرار مي گيرد به همين دليل بررسي ويژگي هاي نیروهای آموزشی مي تواند اطلاعات بسيار گران بهايي ارائه دهد.
فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع
تحصيلات در زمينه ي تعليم و تربيت
چگونگي گزينش نیروهای آموزشی
نتیجه گیری
پيشنهادات

تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]





برچسب :




تبلیغات