گزارش کارآموزی اداره پست شهرستان میانه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی اداره پست شهرستان میانه

دانلود گزارش کارآموزی اداره پست شهرستان میانه سایت اداره پست شهرستان میانه پروژه کارورزی اداره پست شهرستان میانه دانلود رایگان گزارش کارآموزی اداره پست دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره پست دانلود رایگان گزارش کارآموزی در اداره پست دانلود رایگان گزارش کار کارآموزی اداره پست گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره پست گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست

Middle city post office internship report

 

مقدمه
با نظري اجمالي به تاريخ جوامع باستاني جهان به اين نكته پي مي بريم كه پست يكي از عمده ترين نهادهاي اجتماعي ادوار كهن بوده است . زيرا پيام و پيام رساني به عنوان يك نياز مهم اجتماعي از زمان بوجود آمدن ابتدايي ترين تمدن هاي بشري همواره مطرح بوده و پست به عنوان عامل تعيين كننده اين نياز از ديرباز نقش تعيين كننده اي را بر عهده داشته است .
اين نهاد ديرينه اجتماعي امروز با مجهز شدن به پيشرفته ترين امكانات همچنان به نقش موثر اجتماعي ادامه مي دهد . وجود سرويسهايي از قبيل سيستمهاي تصويري مالي و پيشتاز و نيز بهره گيري از مجهز ترين سيستمهاي تجزيه و مبادلات مرصولات و مرادلات پستي موجب مي گردد كه اين نهاد بسيار قديمي  خود با با تكنولوژي پيشرفته امرزي هماهنگ ساخته و بصورت نهادهاي توسعه يافته و مدرن در آيد . در حال حاضر ارتباط پستي سازمادهي مي شود . فواصل را حذف نموده ، زمانها را كاهش داده و در توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به عنوان عامل زيربناي و در بسياري از موارد جلوتر از توسعه گام بر مي دارد . چرا كه اين شبكه عظيم در هم تنيده ، گسترش رفاه عمومي ، ارتقاء دانش و فرهنگ اجتماعي را با خود به ارمغان دارد . پست در مبادلات اقتصادي مشتري را به عرضه كننده كالا نزديك ساخته و مبادلات پولي را سرعت مي بخشد از سوي ديگر پست ، از انزواي ‌اجتماعي رهانيده و به عنوان عامل تقريب ملتها نقش اساسي را ايفا مي كند . و در نهايت اين نهاد اجتماعي واحد و همبستگي فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي بين افراد حقيقي و حقوقي را در گستره اي فراسوي مرزهاي يك كشور ممكن مي سازد . تشكيلات مقدماتي پست كه تقريباً حالتي نيمه دولتي و يا نيمه خصوصي داشت تا پايان قرون وسطي ادامه داشت . ليكن با گسترش روابط بين كشورها مشخص گرديد ادامه وضع پست بصورت كنوني پاسخ گوي جوامع در حال تحول نبوده و بااختراع چاپ و شروع آموزش عمومي و كشف دنياي جديد نياز به مستمر به توسعه و گسترش روابط بين كشورها نيالز به ارتباطات پستي بيش از پيش احساس گرديد . به همين علت با شروع قرن هجدهم كه نوعي رابطه دو جانبه پستي بين كشورها برقرار شد و هر كدام از كشورها بر اساس مقياسها و اوزان و تعرفه پستي مربوط به خود ارتباطات پستس با ساير كشورها دائر خود كه نياز همه جانبه اي لزوم تبعيت وپي ريزي يك سيستم نظام يافته را مي طلبيد .

فهرست مطالب
فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی
نمودار سازمانی
سرویسهای پستی
فعالیت یک عملیات قبول
وظایف و نحوه مراجعه عاملین فروش به واحدهای برگشت کالابرگ
فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
طبقه بندی مرسولات پیشتاز
بیمه مرسولات پستی
مشخصات کالابرگ اصلی
فصل سوم: آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات

گزارش کارآموزی اداره پست شهرستان میانه

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات