بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی

مقاله در مورد رضایت زناشویی دانلود پروژه بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی مقاله پایان نامه بررسي ارتباط بين رضایت زناشویی وهوش همسران بررسی رابطه رضایت زناشویی و سلامت روان بررسی رابطه دینداری با رضایتمندی زناشویی بررسی رابطه افسردگی و رضایت زناشویی بررسی رابطه رضایت زناشویی بررسی رابطه هوش معنوی با رضایت زناشویی بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

Investigate the relationship between marital satisfaction

 

بررسي رابطه رضایتمندی  زناشويي (بر اساس ‌معيارهاي‌ ديني) با عوامل جمعيت‌شناختي، تحصيلات،طول مدت ازدواج،سن ازدواج وتفاوت سني

 

چكيده
اين پژوهش به بررسي رضامندي از زندگي زناشويي و عوامل آن، ازمنظر روان‌شناسي و دين(اسلام) مي‌پردازد. فقدان آزموني معتبر براي رضامندي‌زناشويي از ديدگاه ديني، كه بتوان با آن كنش يك خانواده مسلمان را مورد سنجش دقيق قرار داد، محقق را برآن داشت تا دراين پژوهش اقدام به ساخت و اعتباريابي مقياس رضامندي‌زناشويي براساس معيارها كند. نمونه آماري 110 نفر از دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ مي‌باشد كه با استفاده از روش تصادفي خوشه‌اي برگزيده شده‌اند. نتايج به كمك روش‌هاي آزمون معناداري ضريب همبستگي،آزمونT وتحليل واريانس براي مقايسه ميانگين‌ها تجزيه وتحليل شد. نتايج حاكي از از اعتبار و روايي بالاي مقياس رضامندي‌زناشويي اسلامي است. همچنين نتايج نشان مي‌دهد كه، بين تحصيلات و رضامندي‌زناشويي رابطه معناداري وجود نداشته، اما بين طول‌مدت ازدواج و تفاوت سن زوج رابطه معناداري وجود دارد.

 

كليد واژه‌ها: رضامندي‌زناشويي، تحصيلات، مدت‌ازدواج، سن، تفاوت‌سني.

 

مقدمه
كسي كه در فكر ازدواج است و يا ازدواج مي‌كند، انتظار دارد ‌اين زندگي با خوشبختي، سعادت و رضايت همراه باشد و از لحظه لحظه زندگي خود لذت ببرد؛ بدين سبب، آنچه از خود ازدواج مهم‌تر به شمار مي‌رود، موفقيت در ازدواج يا رضا‌مندي زوجين است.

رضامندي زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم‌بودن احساس شادماني و رضايت دارند. بنر و هيل، رضا‌مندي زناشويي را پيامد توافق زناشويي دانسته كه رابطة مناسب بين زن و شوهر را توصيف مي‌كند.‌ايشان مي‌نويسند: هنگامي‌كه زن و شوهر به ميزان قابل توجهي از برآورده‌شدن نيازها و انتظاراتشان در رابطة‌ زناشويي رضايت داشته باشند، رضا‌مندي زناشويي را گزارش خواهند كرد. آلوجا، و باريو و گارسيا به نقل از هاولتمي‌نويسند: رضا‌مندي زناشويي عبارت است از: برونداد ناشي از مجموعه‌اي از عوامل، نظير حل تعارض موفقيت‌آميز، يا موفقيت در فعاليت‌هاي مرتبط با شادكامي‌در فرآيند ازدواج. در واقع، رضا‌مندي زناشويي، يك ارزيابي كلي از وضع فعلي ارتباط ارائه مي‌دهد. همچنين رضايت زناشويي يكي از گسترده‌ترين مفاهيم براي تعيين و نشان‌دادن ميزان شادي و ميزان پايداري رابطه است.

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات