گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي

دانلود گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي کارورزی گزارش کارآموزی شرکت تعاونی گزارش کارآموزی شرکت تعاونی روستایی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی مسکن دانلود گزارش کارآموزی شرکت تعاونی روستایی نمونه گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی

Company internship report APCs

 

بخشی از متن:

نوع محصولاتي كه در اين شركت توليد مي شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گياهان جاليزي مي باشد.خدماتي كه در اين شركت انجام مي شود بر اساس اصل بنا شدن اين شركت آبرساني به وسيله پمپاژهاي برقي و از طريق كانالهاي اصلي و فرعي به مزارع كشاورزان مي باشد. علاوه بر آبرساني به مزارع توزيع نهادهاي كشاورزي اعم از كودهاي شيميايي انواع بذرها گندم و جو كلزا و پنبه توزيع سموم شيمايي را نيز انجام مي دهد. علاوه بر توزيع نهاده ها نظارت كامل بر مراحل كاشت داشت و بر داشت  كشاورزان عضو شركت را نيز بر عهده دارد.


فهرست مطالب
:
تاريخچه سازمان
نمودار سازماني و تشكيلات
نوع محصولات توليدي يا خدمات
امور جاري در دست اقدام توسط كار آموز
برنامه هاي آينده كار آموز
گندمtriticum spp
عمليات تهيه زمين
خاك
ويژگيهاي بذر
خلوص بذر
قوه ناميه بذر
تراكم بوته
ميزان مصرف بذر
فواصل ميان رديفها
عمق كاشت
زمان كاشت گندم
بيماريهاي بذر
تغذيه گندم
ازت
كود فسفر
كود پتاسه
زمان مصرف كودهاي شيميايي
جو Hordeum Vulgar
خاك
ويژگيهاي بذر جو
ميزان بذر
زمان كاشت
روش كاشت جو
عمق كاشت
بيماريهاي بذر
سياهك سخت جو Ustilago hordei
تغذيه جو
كلزا
آماده سازي زمين و كاشت
ارقام مناسب كلزا
خاكهاي مناسب كلزا
خصوصيات بذر كلزا
ميزان بذر
عمق كاشت
زمان كاشت
تغذيه كلزا
آبياري كلزا
كنترل علف هرز
دلايل ارجحيت توليد كلزا و توجه كشاورزان به آن
منابع و ماخذ

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]