پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران

دانلود پایان نامه بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران مقاله تحقیق پروژه رشته اقتصاد پایان نامه های بانکداری الکترونیک پایان نامه بانکداری الکترونیکی دانلود پایان نامه بانکداری الکترونیک پایان نامه در مورد بانکداری الکترونیکی پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک پایان نامه امنیت در بانکداری الکترونیک دانلود پایان نامه با موضوع بانکداری الکترونیک

The study barriers to the development of e-banking in Iran

 

پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي علوم اقتصادی

پایان نامه علوم اقتصادی، بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران، مطالعه موردی بانک صادرات شهر زابل

مقدمه:
ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون بحران هاي زيست محيطي، فقر، گرسنگي، سوء تغذيه و خشكسالي همراه بوده است. در اين ميان، هيچ يك از برنامه هاي طراحي شده توسعه و فناوري هاي نوين قرن بيستمي، نتوانسته‌اند تاثير قاطعي در رفع اين مسايل و شكاف توسعه و تبعات ناشي از آن داشته باشند.  (کارول، کلی، 2003)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعيت مكاني و زماني، دسترسي يكساني به اطلاعات مورد نياز خود خواهند داشت و اين دسترسي به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلكه ابزار و شاخص توسعه  نيز محسوب گرديده و حتي اين جوامع را مي توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات  و دسترسي به آن طبقه بندي كرد. (اسکات تاپ، 1996)
عوامل متعدد و متنوعي زمينه ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم مي سازند كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر هستند. در اين باره ضرورت هاي زير را مي توان برشمرد: ….

 

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق    
1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق
4-1- گزاره هاي تحقيق
1-4-1- اهداف تحقيق
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق
5-1- متغيير هاي تحقيق
6-1- روش تحقيق
7-1- جامعه آماري و نمونه تحقيق
8-1- مشكلات و محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم: ادبیات نظری    
مقدمه
2 -1- تاريخچه بانكداري
2 -1-1- بانك
2-1-2- پيشينه بانك در جهان
2-1-3- پيشينه بانك در ايران
2-2- تبادلات مالي بصورت الكترونيكي
2 -2-1- انتقال الكترونيكي منابع  EFT
2-2-2- سوئيفت SWIFT
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده‌ها (EDI)
2-3- بانكداري الكترونيك
2-3-1- تعريف بانكداري الكترونيك
2-3-2- بانكداري اينترنتي
2-3-3- تاريخچه بانكداري الكترونيك
2-3-4- سيستم‌هاي پرداخت در بانكداري الكترونيك
2-3-5- انواع خدمات مهم بانكداري الكترونيك
2-4- مزایای بانکداری الکترونیک
2-5- چالش های بانکداری الکترونیک
2-6 بانکداری الکترونیک در ایران
2-7 موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
2-7-1 شاخص های موانع فنی
2-7-2 شاخص های موانع فرهنگی
2-7-3 شاخص های موانع مدیریتی
2-7-4 شاخص هاي موانع مالي
فصل سوم: روش تحقیق     
3-1 مقدمه
3-2- طرح تحقيق
3-3 جامعه آماري
3-4 نمونه
3-4-1 حجم نمونه
3-5 فرضيه‌هاي تحقيق
3-5-1 فرضيه‌هاي فرعي تحقيق
3-6- متغيرهاي تحقيق
3-7 روش هاي مورد استفاده در جمع آوري اطلاعات اين تحقيق‌
3-7-1 روش كتابخانه‌اي
3-7-2 روش مصاحبه
3-7-3- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه
3-8- تعيين روايي پرسشنامه
3-9- تعيين پايايي پرسشنامه
3-10- روشهاي آماي
3-10-1 روش اندازه گيري
3-10-2 روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها
3-10-2-1- آمار توصیفی
3-10-2-2 آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     
مقدمه
4-1- توصیف داده ها
4-1-1 ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان
4-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیه های تحقیق
4-2- انجام آزمون های مورد نظر
4-2-1- آزمون فرضیه های اصلی تحقیق
4-2-2- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات     
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه پژوهش
5-3- پیشنهادات
5-4- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی
ضمائم و پیوست‌ها
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
پرسشنامه بررسی موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک

پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :